Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Ziextenzo

ΤΙΜΈς

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF. SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 324,86 €
Λιανεμποριο: 378,79 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Ziextenzo 6 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

pegfilgrastim (pegfilgrastim)


▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Προσοχή: Αυτή η προγεμισμένη σύριγγα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν τη βλέπουν και δεν τη φθάνουν τα παιδιά.

 1. Μην ανοίξετε το κουτί παρά μόνο όταν θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη

  σύριγγα.

 2. Μη χρησιμοποιήσετε την προγεµισµένη σύριγγα αν η σφράγιση της συσκευασίας κυψέλης (blister) έχει σπάσει, καθώς μπορεί να μην είναι ασφαλές να τη χρησιμοποιήσετε.

 3. Μην αφήνετε ποτέ την προγεµισµένη σύριγγα χωρίς επιτήρηση σε χώρους όπου μπορεί να είναι προσβάσιμη από άλλα άτομα.

 4. Μην ανακινείτε την προγεμισμένη σύριγγα.

 5. Προσέξτε ώστε να μην αγγίξετε τα πτερύγια του μηχανισμού κάλυψης βελόνας πριν από τη χρήση. Εάν τα αγγίξετε, ο μηχανισμός κάλυψης βελόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί πρόωρα.

 6. Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα της βελόνας παρά μόνο τη στιγμή που θα κάνετε την ένεση.

 7. Η προγεµισµένη σύριγγα δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Αμέσως μετά τη χρήση, πετάξτε τη χρησιμοποιημένη προγεµισµένη σύριγγα σε ένα δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα.

Φύλαξη της προγεµισµένης σύριγγας Ziextenzo

 1. Φυλάσσετε την προγεµισµένη σύριγγα, που βρίσκεται σε συσκευασία κυψέλης (blister), στο κουτί της για να προστατεύεται από το φως.

 2. Φυλάσσετε στο ψυγείο σε θερμοκρασία μεταξύ 2 °C και 8 °C. Μην καταψύχετε.

 3. Πριν από τη χρήση, βγάλτε την προγεμισμένη σύριγγα από το ψυγείο και αφήστε το Ziextendo να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου (έως τους 35 °C το πολύ) για περίπου 15-30 λεπτά.

 4. Να μη χρησιμοποιείτε την προγεµισµένη σύριγγα μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται

στο κουτί ή την ετικέτα της σύριγγας. Εάν έχει λήξει, επιστρέψετε ολόκληρη τη συσκευασία στο φαρμακείο.


image

Η θέση της ένεσης


Η θέση της ένεσης είναι το σημείο του σώματος όπου θα χρησιμοποιήσετε την προγεµισµένη σύριγγα.

Εάν σας κάνει την ένεση κάποιος φροντιστής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το εξωτερικό πάνω μέρος του

βραχίονα.


image

Προετοιμασία της προγεμισμένης σύριγγας Ziextenzo ώστε να είναι έτοιμη για χρήση

 1. Βγάλτε το κουτί που περιέχει την προγεμισμένη σύριγγα που βρίσκεται σε συσκευασία κυψέλης

  (blister) από το ψυγείο και αφήστε το κλειστό για περίπου 15-30 λεπτά ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

 2. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την προγεµισµένη σύριγγα, ανοίξτε τη συσκευασία

  κυψέλης (blister) και πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

 3. Καθαρίστε τη θέση της ένεσης με ένα μαντηλάκι οινοπνεύματος.

 4. Βγάλτε την προγεμισμένη σύριγγα από τη συσκευασία κυψέλης (blister). Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός διάφανος μηχανισμός κάλυψης βελόνας βρίσκεται πάνω από τον κύλινδρο της γυάλινης σύριγγας. Εάν ο διάφανος μηχανισμός κάλυψης βελόνας καλύπτει το κάλυμμα της βελόνας (όπως εικονίζεται παρακάτω), η σύριγγα έχει ενεργοποιηθεί. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αυτή τη σύριγγα και πάρτε μια καινούργια σύριγγα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια σύριγγα έτοιμη για χρήση.

 5. Ελέγξτε την προγεµισµένη σύριγγα. Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο έως ελαφρώς κιτρινωπό. Μπορεί να δείτε μια μικρή φυσαλίδα αέρα στο

  υγρό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μη χρησιμοποιείτε την προγεµισµένη σύριγγα αν παρατηρηθούν

  άλλα σωματίδια και/ή χρωματική αλλοίωση.

 6. Μη χρησιμοποιείτε αν η σύριγγα έχει σπάσει ή έχει ενεργοποιηθεί. Επιστρέψτε την προγεµισµένη σύριγγα Ziextenzo και τη συσκευασία στο φαρμακείο σας.

Η συσκευή ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ –

ΜΗΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

image


image

Η συσκευή είναι ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ


Σε αυτή τη διαμόρφωση, ο μηχανισμός κάλυψης βελόνας ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ – ΜΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την προγεµισµένη σύριγγα


Σε αυτή τη διαμόρφωση, ο μηχανισμός κάλυψης βελόνας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ και η προγεµισµένη σύριγγα είναι έτοιμη για χρήση


Πώς να χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα Ziextenzo

1

image

Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της βελόνας

τραβώντας το ευθεία προς τα έξω. Μπορεί να δείτε μια σταγόνα υγρού στην άκρη της βελόνας.

Αυτό είναι φυσιολογικό.


2

image

Κρατήστε απαλά το δέρμα ανασηκωμένο στη θέση

της ένεσης και εισαγάγετε τη βελόνα όπως εικονίζεται. Πιέστε τη βελόνα προς τα μέσα μέχρι το τέρμα για να βεβαιωθείτε ότι θα χορηγηθεί όλο το φάρμακο.


3

image

Κρατώντας την προγεμισμένη σύριγγα όπως

εικονίζεται, πιέστε αργά το έμβολο μέχρι το τέρμα έτσι ώστε η κεφαλή του εμβόλου να βρεθεί πλήρως μεταξύ των πτερυγίων του μηχανισμού κάλυψης βελόνας.

Κρατήστε το έμβολο πιεσμένο εντελώς προς τα κάτω ενώ κρατάτε τη σύριγγα στη θέση της για

5 δευτερόλεπτα.

4

image

Κρατήστε το έμβολο πιεσμένο μέχρι το τέρμα και παράλληλα τραβήξτε προσεκτικά τη βελόνα ευθεία

προς τα έξω από τη θέση ένεσης και απελευθερώστε το δέρμα σας.


5

image

Απελευθερώστε το έμβολο αργά και αφήστε τον

μηχανισμό κάλυψης βελόνας της σύριγγας να καλύψει αυτόματα την εκτεθειμένη βελόνα.


Μπορεί να εμφανιστεί μια μικρή ποσότητα αίματος στη θέση της ένεσης. Μπορείτε να πιέσετε ένα κοµµάτι βαµβάκι ή γάζα πάνω στη θέση της ένεσης και να το κρατήσετε εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Μην τρίβετε τη θέση της ένεσης. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να καλύψετε τη θέση της ένεσης με έναν μικρό αυτοκόλλητο επίδεσμο.


6

image

Μόνο για επαγγελματίες υγείας

Η εμπορική ονομασία του χορηγηθέντος προϊόντος θα

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στον φάκελο του ασθενή. Αφαιρέστε και κρατήστε την ετικέτα της προγεμισμένης σύριγγας.

Γυρίστε το έμβολο για να μετακινήσετε την ετικέτα σε θέση στην οποία θα μπορέσετε να αφαιρέσετε την

ετικέτα της σύριγγας.


image

Οδηγίες απόρριψης


Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε ένα δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα (δοχείο το οποίο να κλείνει και να είναι ανθεκτικό στα τρυπήματα).


Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε αχρησιμοποίητο προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.