Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Apredonav

ΤΙΜΈς

APREDONAV F.C.TAB 5MG/TAB BTx56 TABS (σε BLISTER PA/AL/PVC/Aluminium)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,52 €
Λιανεμποριο: 14,50 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APREDONAV F.C.TAB 7.5MG/TAB BTx56 TABS (σε BLISTER PA/AL/PVC/Aluminium)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,75 €
Λιανεμποριο: 16,20 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Apredonav 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Apredonav 7.5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ivabradine


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Εάν κάτι από τα παραπάνω ισχύει για σας, μιλήστε άμεσα στο γιατρό σας πριν πάρετε ή ενώ παίρνετε το Apredonav.


Παιδιά

Το Apredonav δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και το Apredonav

Ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε το γιατρό σας εάν παίρνετε κάποιο από τα παρακάτω φάρμακα, γιατί μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή της δόσης του Apredonav ή παρακολούθηση:


Το Apredonav με τροφές, ποτά και οινοπνευματώση

Να αποφεύγεται ο χυμός γκρέιπφρουτ κατά τη διάρκεια της αγωγής με Apredonav.


Κύηση και θηλασμός

Μην παίρνετε Apredonav εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί (βλ. «Μην παίρνετε Apredonav»).

Εάν είστε έγκυος και έχετε πάρει Apredonav, συζητήστε το με το γιατρό σας.

Μην παίρνετε Apredonav εάν έχετε τη δυνατότητα να μείνετε έγκυος εκτός εάν χρησιμοποιείτε αξιόπιστα αντισυλληπτικά μέτρα (βλ. Μην παίρνετε Apredonav»).

Μην παίρνετε Apredonav εάν θηλάζετε (βλ. «Μην παίρνετε Apredonav»). Μιλήστε με το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε καθώς, ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται στην περίπτωση που παίρνετε Apredonav.

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Apredonav μπορεί να προκαλέσει παροδικά φωτεινά οπτικά φαινόμενα (προσωρινή φωτεινότητα στο οπτικό πεδίο, βλ. «Πιθανές παρενέργειες»). Εάν σας συμβεί κάτι τέτοιο, να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα στις περιπτώσεις που μπορεί να σημειωθούν αιφνίδιες μεταβολές της έντασης του φωτός, ιδιαίτερα όταν οδηγείτε νύχτα.


Το Apredonav περιέχει λακτόζη

Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι παρουσιάζετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.


 1. Πώς να πάρετε το Apredonav


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

  Το Apredonav πρέπει να λαμβάνεται μαζί με τα γεύματα.


  Εάν ακολουθείτε αγωγή για τη σταθερή στηθάγχη

  Η δόση έναρξης δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα δισκίο Apredonav 5 mg δύο φορές την ημέρα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε στηθαγχικά συμπτώματα ή εάν παρουσιάζετε καλή ανοχή με τη δόση των 5mg δύο φορές την ημέρα, η δόση μπορεί να αυξηθεί. Η δόση συντήρησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7,5 mg δύο φορές την ημέρα. Ο γιατρός σας θα σας χορηγήσει τη σωστή δόση για εσάς. Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο το πρωί και ένα δισκίο το βράδυ. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. εάν είστε ηλικιωμένοι), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη μισή δόση, δηλαδή μισό δισκίο Apredonav των 5 mg (που αντιστοιχεί σε 2,5 mg ivabradine) το πρωί και μισό δισκίο των 5 mg το βράδυ.


  Εάν ακολουθείτε αγωγή για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

  Η συνήθης συνιστώμενη δόση έναρξης είναι ένα δισκίο Apredonav 5 mg δύο φορές την ημέρα, που αυξάνεται εάν χρειαστεί στο ένα δισκίο Apredonav 7,5 mg δύο φορές την ημέρα. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια είναι η σωστή δόση για εσάς. Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο το πρωί και ένα δισκίο το βράδυ. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. εάν είστε ηλικιωμένοι), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη μισή δόση, δηλαδή μισό δισκίο Apredonav των 5 mg το πρωί (που αντιστοιχεί σε 2,5 mg ivabradine) και μισό δισκίο των 5 mg το βράδυ.

  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Apredonav από την κανονική

  Μεγάλη δόση Apredonav μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε δύσπνοια ή κόπωση, λόγω υπερβολικής επιβράδυνσης της καρδιάς. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Apredonav

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση Apredonav, πάρτε την επόμενη δόση τη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Apredonav

  Καθώς η θεραπεία για τη στηθάγχη ή τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι συνήθως ισόβια, πρέπει να συζητήσετε με το γιατρό σας πριν σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

  Εάν πιστεύετε ότι η δράση του Apredonav είναι πολύ ισχυρή ή πολύ αδύναμη, μιλήστε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτό το φάρμακο είναι δοσοεξαρτώμενες και σχετίζονται με τον τρόπο δράσης του:


  Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους):

  Φωτεινά οπτικά φαινόμενα (στιγμιαία διαστήματα αυξημένης φωτεινότητας, που προκαλούνται συνήθως από αιφνίδιες μεταβολές της έντασης του φωτός). Οι φωτοψίες μπορεί επίσης να περιγράφονται ως άλω, χρωματιστές λάμψεις, διάσπαση εικόνας ή πολλαπλά είδωλα. Γενικά συμβαίνουν μέσα στους δυο πρώτους μήνες της αγωγής και μετά από αυτό διάστημα μπορεί να επαναλαμβάνονται και να υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια ή μετά την αγωγή.


  Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 10 ανθρώπους):

  Μεταβολή της λειτουργίας της καρδιάς (τα συμπτώματα συνίστανται σε επιβράδυνση της καρδιακής συχνότητας). Συμβαίνουν ειδικότερα μέσα στους δυο έως τρεις μήνες κατά την έναρξη της αγωγής.

  Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης αναφερθεί:


  Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 10 ανθρώπους):

  Άτακτη ταχεία σύσπαση της καρδιάς, μη φυσιολογική αντίληψη του καρδιακού παλμού, μη ρυθμιζόμενη αρτηριακή πίεση, πονοκέφαλος, ζάλη και θαμπή όραση (θολή όραση).


  Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 100 ανθρώπους):

  Αίσθημα παλμών και έκτακτοι καρδιακοί παλμοί, ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, κοιλιακός πόνος, αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος), δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια), μυϊκοί σπασμοί, μεταβολές των εργαστηριακών παραμέτρων: υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα, περίσσεια ηωσινόφιλων (τύπος λευκών αιμοσφαιρίων) και αυξημένη κρεατινίνη στο αίμα (προϊόν μεταβολισμού των μυών), δερματικό εξάνθημα, αγγειοοίδημα (όπως πρησμένο πρόσωπο, γλώσσα ή λαιμός, δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση), χαμηλή αρτηριακή πίεση, λιποθυμία, αίσθημα κόπωσης, αίσθημα αδυναμίας, μη φυσιολογικό ΗΚΔ, διπλή όραση, διαταραγμένη όραση.


  Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 1.000 ανθρώπους):

  Κνίδωση, κνησμός, ερυθρότητα του δέρματος, αίσθημα κακουχίας.


  Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 10.000 ανθρώπους):

  Άτακτος καρδιακός παλμός.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

  Φαξ: + 30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr

  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 3. Πώς να φυλάσσεται το Apredonav


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στη κυψέλη (blister) μετά την «ΛΗΞΗ».

  Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φάρμακο αυτό.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το Apredonav

Η δραστική ουσία είναι η ιβαμπραδίνη (ως υδροχλωρική).

Apredonav 5 mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg ιβαμπραδίνη (που ισοδυναμούν με 5.39 mg ιβαμπραδίνη ως υδροχλωρική).

Apredonav 7.5 mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 7.5 mg ιβαμπραδίνη (που ισοδυναμούν με 8.085 mg ιβαμπραδίνη ως υδροχλωρική).

Τα άλλα συστατικά στον πυρήνα του δισκίου είναι: άνυδρη λακτόζη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, κολλοειδές πυρίτιο ένυδρο, μαγνήσιο στεατικό (E470 B), Opadry II White 85F18422 (πολυβινυλαλκοόλη, μερικά υδρολυμένη, τιτανίου διοξείδιο (E171), πολυαιθυλενογλυκόλη 4000, τάλκης), σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172) και σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172).


Εμφάνιση του Apredonav και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Apredonav 5 mg είναι χρώματος σωμόν-πορτοκαλί, ωοειδή, αμφίκυρτα, διχοτομούμενα και από τις δύο πλευρές με διαστάσεις πυρήνα 8.5 mm x 4 mm.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Apredonav 7.5 είναι χρώματος σωμόν-πορτοκαλί,, στρογγυλά, αμφίκυρτα, απλά και από τις δύο πλευρές με διάμετρο πυρήνα 7 mm.

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες (blisters PA/Al/PVC//Aluminium) των 14, 28, 56, 84, 98, 100

ή 112 δισκίων.

Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Medochemie Hellas A.E., Παστέρ 6, 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6413160, Fax: 210-6445375, email: greece@medochemie.com

Παραγωγός


Medochemie Ltd, Εργοστάσιο AZ: Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός 4101, Κύπρος


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του ΕΟΧ με τα ακόλουθα ονόματα:


Χώρα

Ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος

Λετονία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg apvalkotās tabletes

Κύπρος

Apredonav 5 mg, 7.5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βουλγαρία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg филмирани таблетки

Ελλάδα

Apredonav 5 mg, 7.5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Ισπανία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg comprimidos recubiertos con película

Λιθουανία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg plėvele dengtos tabletės

Μάλτα

Apredonav 5 mg, 7.5 mg film-coated tablets

Ρουμανία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg comprimate filmate

Σλοβενία

Apredonav 5 mg, 7.5 mg filmsko obložene tablete


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Ιούλιο 2018