Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ/PANTOGAS

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Φαρμακευτικό Οξυγόνο/Pantogas, ιατρικό αέριο, πεπιεσμένο-100% Φαρμακευτικό Οξυγόνο/Pantogas, ιατρικό αέριο, κρυογόνο-100%


Οξυγόνο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλ. παράγραφο 4.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το φαρμακευτικό οξυγόνο και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το φαρμακευτικό οξυγόνο

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το φαρμακευτικό οξυγόνο

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το φαρμακευτικό οξυγόνο

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Το πλήρες όνομα του φαρμάκου αυτού είναι Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε αέρια μορφή PANTOGAS, 100% ιατρικό αέριο, πεπιεσμένο και Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε υγρή μορφή PANTOGAS, 100% ιατρικό αέριο, κρυογόνο, σε μεταφερόμενα κρυογονικά δοχεία. Για ευκολία αναφοράς θα αναφέρεται ως φαρμακευτικό οξυγόνο σε όλο αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.


 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ


  Το φαρμακευτικό οξυγόνο περιέχει οξυγόνο, ένα αέριο που είναι ουσιώδες για τη ζωή. Η θεραπεία με οξυγόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό κανονική πίεση και υπό υψηλή πίεση.


  Οξυγονοθεραπεία με κανονική πίεση (Ισοβαρική οξυγονοθεραπεία)

  Η οξυγονοθεραπεία με κανονική πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία:

  • χαμηλής συγκέντρωσης οξυγόνου στο αίμα ή σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο ή για την πρόληψή της

  • αθροιστικών κεφαλαλγιών (μια ειδική κεφαλαλγία με σύντομα επεισόδια πολύ βαριάς μορφής στη μία πλευρά του κεφαλιού)


   Οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση (Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία)

   Η οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση θα πρέπει να χορηγείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού λόγω των ισχυρών διακυμάνσεων της πίεσης. Η οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • για τη θεραπεία της σοβαρής δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (π.χ. όταν ο ασθενής είναι αναίσθητος)

  • για τη θεραπεία της νόσου των δυτών (νόσος εξ αποσυμπίεσης)

  • για τη θεραπεία της απόφραξης στην καρδιά ή σε μεγάλα αγγεία που προκαλείται από φυσαλίδες (αερίου ή εμβόλων αέρα)

  • για την υποστηρικτική θεραπεία σε περιπτώσεις οστικής απώλειας μετά από ακτινοθεραπεία

   1

  • για την υποστηρικτική θεραπεία σε περιπτώσεις ιστών σε νέκρωση λόγω τραυματισμού που έχει μολυνθεί από αεριογόνα βακτήρια


 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ


  Μην χρησιμοποιήσετε το φαρμακευτικό οξυγόνο

  • Για οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση: μη αντιμετωπισθείσα σύμπτωση πνεύμονα (πνευμοθώρακας). Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είχατε ποτέ σύμπτωση πνεύμονα.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Πριν ξεκινήσετε την οξυγονοθεραπεία θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

  • Το οξυγόνο ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιδράσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη σύμπτωση των κυψελίδων (μικροσκοπικοί σάκοι στους πνεύμονες) γεγονός που θα διακόψει την παροχή του οξυγόνου στο αίμα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείται συγκέντρωση:

   -100% για περισσότερες από 6 ώρες

   -60 έως 70% μετά από περισσότερες από 24 ώρες

   -κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας σε θεραπεία με 40 έως 50%

   -κάτω από 40% μετά από περισσότερες από 2 ημέρες.

  • Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη χορήγηση οξυγόνου σε νεογνά και σε πρόωρα νεογνά. Αυτό γίνεται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης βλάβης όπως βλάβη στα μάτια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δυνατή συγκέντρωση οξυγόνου που είναι αποτελεσματική ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής οξυγόνωση. Θα πρέπει να αποφεύγονται διακυμάνσεις στον κορεσμό του οξυγόνου.

  • Προσέξτε ιδιαίτερα εάν έχετε αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα σας. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια συνείδησης.

  • Εάν έχετε αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούνται από μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, ο γιατρός σας θα πρέπει να σας παρακολουθεί στενά.

  • Εάν είχατε κάποια στιγμή στο παρελθόν σύμπτωση πνεύμονα, ενημερώστε το γιατρό σας.

  • Εάν είχατε κάποια στιγμή στο παρελθόν καρδιακή ανεπάρκεια ή εάν έχετε κάποια καρδιοπάθεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.

  • Σε καμία περίπτωση μην αλλάζετε τη συγκέντρωση οξυγόνου που σας παρέχεται, ώστε να αποφευχθούν διακυμάνσεις στον κορεσμό του οξυγόνου.


   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το φαρμακευτικό οξυγόνο.


   Οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση

   Πριν χρησιμοποιήσετε οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε:

  • χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

  • μια πάθηση των πνευμόνων λόγω απώλειας της ελαστικότητας του πνευμονικού ιστού που συνοδεύεται από (σοβαρή) δυσκολία στην αναπνοή (πνευμονικό εμφύσημα)

  • λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού

  • πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο μέσο αυτί

  • υποβληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν σε θωρακοχειρουργική επέμβαση

  • μη αντιμετωπισθέντα υψηλό πυρετό

  • σοβαρή επιληψία

  • καρδιακά προβλήματα

  • φόβο για κλειστούς χώρους (κλειστοφοβία)

  • εάν έχετε σύμπτωση πνεύμονα (πνευμοθώρακα) ή είχατε ποτέ σύμπτωση πνεύμονα που αντιμετωπίσθηκε.


   Η οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή κατά την εγκυμοσύνη και σε γυναίκες οι οποίες ενδέχεται να είναι έγκυες. Τα οφέλη πρέπει να αντισταθμίζουν τους κινδύνους και η χρήση θα πρέπει να αξιολογείται για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

   Σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος αυτόματης ανάφλεξης.


   Άλλα φάρμακα και φαρμακευτικό οξυγόνο

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


   Η χρήση του φαρμακευτικού οξυγόνου ενδέχεται να αυξήσει ή να μειώσει τις επιθυμητές ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες άλλων φαρμάκων. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για περισσότερες πληροφορίες. Ειδικότερα, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε:

  • Αμιοδαρόνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της καρδιακής αρρυθμίας).

  • Μπλεομυκίνη ή ακτινομυκίνη (αντικαρκινικά φάρμακα). Τα φάρμακα αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του πνεύμονα η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί με την οξυγονοθεραπεία, δυνητικά με θανατηφόρες συνέπειες.


   Τα παρακάτω φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τις επιβλαβείς δράσεις του φαρμακευτικού οξυγόνου:

  • Αδριαμυκίνη (αντικαρκινικό φάρμακο)

  • Μεναδιόνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της δράσης των αντιπηκτικών)

  • Προμαζίνη, χλωροπρομαζίνη και θειοριδαζίνη [φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών διαταραχών που οδηγούν τους ασθενείς στο να χάνουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους και των ενεργειών τους (ψύχωση)]

  • Χλωροκίνη (ένα ανθελονοσιακό φάρμακο)

  • Κορτικοστεροειδείς ορμόνες όπως κορτιζόλη, υδροκορτιζόνη, πρεδνιζολόνη και πολλές άλλες (φάρμακα που διεγείρουν συγκεκριμένα σημεία του νευρικού συστήματος)

  • Φουραδαντίνη και παρόμοια αντιβιοτικά.


   Άλλες επιδράσεις του φαρμακευτικού οξυγόνου

  • Εάν έχετε λάβει προηγούμενη θεραπεία για βλάβη εκ ριζών οξυγόνου στους πνεύμονες (για παράδειγμα στη θεραπεία της δηλητηρίασης από παρακουάτ), η οξυγονοθεραπεία ενδέχεται να επιδεινώσει αυτή τη βλάβη των πνευμόνων

  • Οι επιβλαβείς επιδράσεις του οξυγόνου ενδέχεται να αυξηθούν σε ασθενείς που πάσχουν από έλλειψη βιταμίνης C, βιταμίνης Ε ή γλουταθειόνης (ένα θρεπτικό συστατικό που απαιτείται για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος).

  • Οι επιβλαβείς επιδράσεις του οξυγόνου ενδέχεται να αυξηθούν από τις ακτίνες-Χ (ακτινογραφίες).

  • Οι επιβλαβείς επιδράσεις του οξυγόνου ενδέχεται να αυξηθούν σε ασθενείς με υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα.


   Το φαρμακευτικό οξυγόνο με τροφές και ποτά

   Μην πίνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οξυγονοθεραπείας. Το αλκοόλ μπορεί να καταστείλει την αναπνοή.


   Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

  • Κατά την εγκυμοσύνη, επιτρέπεται η χρήση οξυγόνου σε κανονική πίεση (ισοβαρική οξυγονοθεραπεία) σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

  • Μόνο σε περίπτωση θεραπείας διάσωσης της ζωής μπορεί κατά την εγκυμοσύνη να χρησιμοποιηθεί και οξυγόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις και υψηλή πίεση.

  • Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη χρήση του οξυγόνου κατά τον θηλασμό.


  Εάν είστε έγκυος ή ενδέχεται να είστε έγκυος, η οξυγονοθεραπεία με υψηλή πίεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφ’ όσον είναι απολύτως αναγκαία. Ενημερώστε τον θεράποντα ή τον ειδικό ιατρό σας εάν σας αφορά κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις.


  Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

  Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

  Η χρήση του φαρμακευτικού οξυγόνου δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε και να χειρίζεστε μηχανές. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε κουρασμένος/η μετά από τη χρήση αυτού του φαρμάκου δεν θα πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα.


 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλάζετε από μόνος/η σας την συγκέντρωση οξυγόνου που χορηγείται σε εσάς ή στο παιδί σας.


  Δοσολογία

  Οξυγονοθεραπεία με κανονική πίεση (Ισοβαρική οξυγονοθεραπεία)

  • Εάν η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα ή σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο είναι πολύ χαμηλή:

  Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για πόσο χρονικό διάστημα και πόσες φορές κάθε ημέρα θα πρέπει να χορηγείτε φαρμακευτικό οξυγόνο, διότι η δοσολογία ενδέχεται να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιείται πάντα η χαμηλότερη δυνατή συγκέντρωση οξυγόνου που παραμένει αποτελεσματική. Ωστόσο, η πραγματική συγκέντρωση οξυγόνου για εισπνοή δεν θα πρέπει να είναι ποτέ μικρότερη από 21%, ενώ μπορεί να αυξηθεί έως 100%.

 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Θεραπεία εκτός νοσοκομείου:

  Η θεραπεία με φαρμακευτικό οξυγόνο μέσω ρινικής συσκευής χορήγησης ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα των βλεννογόνων της μύτης και του στόματος λόγω της ξηρότητας του αερίου.

  Διαβάστε επίσης την παράγραφο «Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση φαρμακευτικού οξυγόνου από την κανονική»


  Θεραπεία εντός νοσοκομείου:

  Οι παρενέργειες παρουσιάζονται συνήθως με υψηλές συγκεντρώσεις (πάνω από 70%) και μετά από παρατεταμένη θεραπεία (τουλάχιστον 6-12 ώρες):


  Συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα) Καμία


  Όχι συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  Πόνος σχετιζόμενος με την αναπνοή και ξηρός βήχας και δυσκολία στην αναπνοή


  Υπερβαρική θεραπεία

  Αίσθημα πίεσης στο μέσο αυτί, ρήξη τυμπάνου


  Σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

  Σε νεογνά που εκτέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου: Βλάβη στα μάτια που μπορεί να προκαλέσει μειωμένη όραση.


  Πολύ σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)

  Βαριάς μορφής δυσκολία στην αναπνοή (σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας)


  Υπερβαρική θεραπεία

  Άγχος ή σύγχυση και επιληπτικές κρίσεις.

  Ναυτία, ζάλη, μυϊκές δεσμιδώσεις, βλάβη του πνεύμονα και αναστρέψιμες αλλαγές στην όραση.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συτήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

  Μεσογείων 284

  15562 Χολαργός, Αθήνα

  Τηλ: 213 2040380/337

  Φαξ: 210 6549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr

  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον κύλινδρο/δοχείο αερίου μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  image

  Αέριο φαρμακευτικό οξυγόνο:

  • Οι κύλινδροι αερίου θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ -20°C και +65°C.

  • Οι κύλινδροι αερίου θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατακόρυφη θέση, εκτός από τους κυλίνδρους αερίου με κυρτή βάση. Αυτοί θα πρέπει να φυλάσσονται σε οριζόντια θέση ή σε κιβώτιο φύλαξης.

  • Οι κύλινδροι αερίου θα πρέπει να προστατεύονται από πτώση ή από μηχανικούς κραδασμούς, για παράδειγμα με σταθεροποίηση των κυλίνδρων αερίου ή με την τοποθέτησή τους σε κιβώτιο φύλαξης.

  • Οι κύλινδροι αερίου θα πρέπει να φυλάσσονται σε καλά αεριζόμενο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φύλαξη φαρμακευτικών αερίων. Ο συγκεκριμένος χώρος φύλαξης δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό.

  • Οι κύλινδροι αερίου, οι οποίοι περιέχουν διαφορετικό είδος αερίου ή αέριο διαφορετικής σύστασης, θα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά.

  • Οι πλήρεις και οι κενοί κύλινδροι αερίου θα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά.

  • Οι κύλινδροι αερίου δεν πρέπει να φυλάσσονται κοντά σε πηγές θερμότητας. Σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς – να μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος.

  • Οι κύλινδροι αερίου πρέπει να φυλάσσονται καλυμμένοι και προστατευμένοι από την επίδραση των καιρικών συνθηκών.

  • Μετά από την χρήση κλείνετε τις βαλβίδες των κυλίνδρων.

  • Όταν ο κύλινδρος αδειάσει επιστρέψτε τον στον προμηθευτή.

  • Προειδοποιήσεις που θα γνωστοποιούν την απαγόρευση του καπνίσματος και της χρήσης γυμνής φλόγας πρέπει να αναρτώνται σε εμφανή θέση στο χώρο φύλαξης.

  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ενημερώνονται για τη θέση φύλαξης των κυλίνδρων.


  Υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο

  Διατηρήστε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο σε εύρος θερμοκρασίας από -20°C έως +50°C. Απομακρύνετε εύφλεκτα και αναφλέξιμα υλικά, καθώς και πηγές θερμότητας ή γυμνής φλόγας. Σε

  περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς – να μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος. Μην καπνίζετε πλησίον του δοχείου.

  Η μεταφορά πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

  Αποφύγετε κάθε επαφή με έλαια, λίπη ή υδρογονάνθρακες.


 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το φαρμακευτικό οξυγόνο


Εμφάνιση του φαρμακευτικού οξυγόνου και περιεχόμενα της συσκευασίας

image

image

Το φαρμακευτικό οξυγόνο είναι ένα εισπνεόμενο αέριο. Παρέχεται στη μορφή υγρού ή αερίου σε ειδικό περιέκτη. Το οξυγόνο είναι ένα άχρωμο, άγευστο και άοσμο αέριο. Σε υγρή μορφή λαμβάνει ένα μπλε χρώμα.


Αέριο φαρμακευτικό οξυγόνο

Το αέριο φαρμακευτικό οξυγόνο φυλάσσεται σε κυλίνδρους αερίου σε αέρια κατάσταση και υπό πίεση 150

ή 200 bar (στους 15 °C). Οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή αλουμίνιο.


150 bar


Συσκευασία

Διαθέσιμα μεγέθη (L)*

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής

1,5, 3,0, 5,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής

2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 20,0,

30,0, 40,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής RPV

10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής RPV

2,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής PIN INDEX

5,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής PIN INDEX

5,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ρυθμιστή ροής

10,0


200 bar


Συσκευασία

Διαθέσιμα μεγέθη (L)*

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής

1,5, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής

0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,

4,0, 5,0, 6,0, 7,0 ,8,0 10,0,

15,0, 16,0, 20,0, 28,0, 30,0,

40,0, 50,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής RPV

2,0, 5,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής RPV

2,0, 2,5, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0,

8,0, 10,0, 15,0, 20,0, 50,0

Δέσμη κυλίνδρων από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής RPV

12 x 50,0 (συνολικά 600,0 L)

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης

1,5

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης

1,0, 2,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής PIN INDEX

1,5, 2,0, 3,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής PIN INDEX

0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,


4,0, 5,0, 6,0,

8,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής Wz 3/4

10,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης

2,0, 3,0,

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης

2,5, 3,0, 6,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης (Compact)

2,0

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης ροής (0 6L/ λεπτό ή 0 15L/λεπτό)

2,5

Κύλινδρος αλουμινίου με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ρυθμιστή ροής

1,5, 5,0, 10,0

Κύλινδρος από χάλυβα με βαλβίδα διακοπής ροής με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ρυθμιστή ροής

10,0


image

Οι κύλινδροι αερίου με μέγεθος (x) λίτρων, βάρους (y) kg αερίου παρέχουν (z) m³ οξυγόνου στους 15 °C και σε πίεση 1 bar όταν γεμισθούν στα 150 bar.


Μέγεθος κυλίνδρου σε λίτρα (x)

1,5

2,0

3,0

5,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Βάρος σε kg (y)

0,30

0,39

0,59

0,98

2,10

3,93

5,90

8,52

Κυβικά μέτρα αερίου σε m3 (z)

0,23

0,30

0,45

0,75

1,60

3,00

4,50

6,50


image

Οι κύλινδροι αερίου με μέγεθος (x) λίτρων, βάρους (y) kg αερίου παρέχουν (z) m³ οξυγόνου στους 15 °C και σε πίεση 1 bar όταν γεμισθούν στα 200 bar.


Μέγεθος κυλίνδρου σε λίτρα (x)

Βάρος σε kg (y)

Κυβικά μέτρα αερίου σε m3 (z)

0,5

0,13

0,10

1,0

0,26

0,20

1,5

0,39

0,30

2,0

0,52

0,40

2,5

0,66

0,50

3,0

0,79

0,60

3,5

0,92

0,70

4,0

1,05

0,80

5,0

1,44

1,10

6,0

1,57

1,20

7,0

1,84

1,40

8,0

2,10

1,60

10,0

2,88

2,20

15,0

3,93

3,00

16,0

4,19

3,20

20,0

5,64

4,30

28,0

7,73

5,90

30,0

7,86

6,00

40,0

11,27

8,60

50,0

14,03

10,70


Συστοιχία 12x50,0

168,31

128,40

(600,0)


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο:

Το υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο συσκευάζεται σε μεταφερόμενα κρυογονικά δοχεία. Τα μεταφερόμενα κρυογονικά δοχεία κατασκευάζονται από ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα με ένα μονωτικό στρώμα κενού ενδιάμεσα, με πρότυπες συνδέσεις, με βαλβίδα εξαέρωσης, με βαλβίδα ασφαλείας με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης ροής.Τα δοχεία αυτά περιέχουν οξυγόνο σε υγρή κατάσταση.

Η χωρητικότητα κυμαίνεται από 1,2

έως 1.000 λίτρα υγρού.Χωρητικότητα του δοχείου σε λίτρα

Περιεχόμενο σε m3 (1 atm., 15°C)

Βάρος σε kg

1,2

1,06

1,37

10,0

8,70

11,41

20,0

17,40

22,82

30,0

26,10

34,23

31,0

26,99

35,37

32,0

27,86

36,51

37,0

32,21

42,22

41,0

35,69

46,78

44,0

38,30

50,20

45,0

39,15

51,35

180,0

156,70

205,38

230,0

200,22

262,43

240,0

209,00

273,84

874,0

696,40

912,80


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 196

57022 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Τηλ.: 2310797935


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:


Δοσολογία

Η συγκέντρωση, η ροή και η διάρκεια της θεραπείας θα καθορίζονται από τον ιατρό, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε παθολογικής διαταραχής.

Η υποξαιμία αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PaO2), είναι χαμηλότερη από 10 kPa (<70 mmHg). Επίπεδο πίεσης οξυγόνου της τάξης των 8 kPa

(55/60 mmHg) θα οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η υποξαιμία αντιμετωπίζεται με εμπλουτισμό του εισπνεόμενου αέρα του ασθενή με επιπλέον οξυγόνο. Η απόφαση εφαρμογής οξυγονοθεραπείας εξαρτάται από το βαθμό της υποξαιμίας και από το εξατομικευμένο επίπεδο ανοχής του ασθενή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος της οξυγονοθεραπείας είναι η διατήρηση PaO2 >60 mmHg (7,96 kPa) ή κορεσμού οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα 90%.

Εάν το οξυγόνο χορηγείται διαλυμένο σε ένα άλλο αέριο, η συγκέντρωση οξυγόνου στον εισπνεόμενο αέρα (FiO2) πρέπει να είναι τουλάχιστον 21%.


Οξυγονοθεραπεία με κανονική πίεση (Ισοβαρική οξυγονοθεραπεία):

Η χορήγηση του οξυγόνου πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή. Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή. Η τάση του οξυγόνου θα πρέπει να παραμένει υψηλότερη από 8,0 kPa (ή 60 mmHg) και ο κορεσμός οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να είναι >90%. Είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση της τάσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PaO2) ή της

οξυμετρίας παλμού [κορεσμός αρτηριακού οξυγόνου (SpO2)] και των κλινικών σημείων. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιείται πάντα η χαμηλότερη δυνατή αποτελεσματική συγκέντρωση οξυγόνου στον εισπνεόμενο αέρα για τον κάθε ασθενή, η οποία είναι η χαμηλότερη δόση που απαιτείται για τη διατήρηση πίεσης 8 kPa (60 mmHg)/κορεσμού >90%. Υψηλότερες συγκεντρώσεις πρέπει να χορηγούνται για όσο το δυνατόν μικρότερα χρονικά διαστήματα και να συνοδεύονται από στενή παρακολούθηση των τιμών των αερίων αίματος.

Το οξυγόνο μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια στις παρακάτω συγκεντρώσεις και για τα χρονικά διαστήματα που επισημαίνονται:

Έως 100% λιγότερο από 6 ώρες

60-70% 24 ώρες

40-50% κατά τη διάρκεια του δεύτερου 24ώρου

Το οξυγόνο δυνητικά είναι τοξικό μετά από χορήγηση δύο ημερών σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 40%.


Τα νεογνά εξαιρούνται από αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες διότι η οπισθοφακική ινοπλασία εμφανίζεται σε πολύ χαμηλότερη FiO2. Θα πρέπει να αναζητούνται οι χαμηλότερες αποτελεσματικές συγκεντρώσεις ώστε να επιτευχθεί επαρκής οξυγόνωση κατάλληλη για νεογνά.Υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο Μεταφερόμενο κρυογονικό δοχείο Γενικά

Τα φαρμακευτικά αέρια πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Αέρια διαφορετικών τύπων και ιδιοτήτων πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά.

Οι πλήρεις και οι κενοί περιέκτες πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λίπη, έλαια ή παρόμοιες ουσίες για τη λίπανση των σπειρωμάτων βιδών που έχουν εμπλακεί ή παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύνδεση.

Ο χειρισμός των βαλβίδων και των συσκευών που πρόκειται να εφαρμόσουν πρέπει να γίνεται με καθαρά χέρια χωρίς λιπαρές ουσίες (κρέμες χεριών κ.λπ.).

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τυπικό εξοπλισμό που προορίζεται για φαρμακευτικό οξυγόνο.


Προετοιμασία για χρήση

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συσκευές χορήγησης δόσης που προορίζονται για φαρμακευτικό οξυγόνο.

Ελέγξτε ότι η αυτόματη σύνδεση ή η συσκευή χορήγησης δόσης είναι καθαρή και ότι τα παρεμβύσματα λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία σε ρυθμιστές πίεσης/ροής που προορίζονται για σύνδεση με το χέρι, διότι ενδέχεται να υποστεί ζημιά η σύζευξη.

Ανοίξτε με αργές κινήσεις τη βαλβίδα – τουλάχιστον μισή στροφή.

Ελέγξτε για τυχόν διαρροή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ρυθμιστή.

Σε περίπτωση διαρροής, η βαλβίδα πρέπει να είναι κλειστή και ο ρυθμιστής αποσυνδεδεμένος. Επισημάνετε τα ελαττωματικά δοχεία, φυλάξτε τα ξεχωριστά και επιστρέψτε τα στον προμηθευτή.


Χρήση

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας σε χώρους όπου διενεργείται οξυγονοθεραπεία.

Κλείστε τη συσκευή σε περίπτωση πυρκαγιάς ή όταν δεν χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση πυρκαγιάς μεταφέρετέ την σε ασφαλές σημείο.

Τα μεγαλύτερα δοχεία πρέπει να μεταφέρονται με ειδικά για τον σκοπό αυτόν οχήματα.

Προσέξτε ιδιαίτερα τις συνδεδεμένες συσκευές, οι οποίες δεν πρέπει να χαλαρώσουν κατά λάθος. Όταν το δοχείο είναι κενό, η ροή αερίου μειώνεται. Κλείστε τη βαλβίδα εξόδου και αφαιρέστε τυχόν συνδέσεις μετά από την εκτόνωση της πίεσης.