Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rizatriptan/Genepharm

ΤΙΜΈς

RIZATRIPTAN/GENEPHARM OR.DISP.TA 10MG/TAB BTx6 δισκία σε αποσπώμενη διάτρητη κυψέλη

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,63 €
Λιανεμποριο: 10,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Rizatriptan/Genepharm 5mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία Rizatriptan/Genepharm 10mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία


Ριζατριπτάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.Μιλήστε αμέσως στον γιατρό σας, εάν έχετε συμπτώματα αλλεργικών αντιδράσεων, συνδρόμου σεροτονίνης, καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού.


Επιπλέον, ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν εμφανίσετε συμπτώματα που υποδηλώνουν αλλεργική αντίδραση (όπως εξάνθημα ή κνίδωση) μετά τη χορήγηση Rizatriptan/Genepharm.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών


Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:


Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr


Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου

 1. Πώς να φυλάσσετε το Rizatriptan/Genepharm


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη

  «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

  Μη βγάζετε την κυψέλη με το δισκίο από τον φακελίσκο αλουμινίου έως ότου είστε έτοιμοι να πάρετε το φάρμακο. Πάντα διατηρείτε τους φακελίσκους αλουμινίου στο κουτί προστασίας.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Rizatriptan/Genepharm

Η δραστική ουσία του Rizatriptan/Genepharm είναι η ριζατριπτάνη.


Rizatriptan/Genepharm 5 mg

image

Κάθε δισκίο περιέχει 7,265 mg βενζοϊκής ριζατριπτάνης που αντιστοιχεί σε 5 mg ριζατριπτάνης.


Rizatriptan/Genepharm 10 mg

image

Κάθε δισκίο περιέχει 14,53 mg βενζοϊκής ριζατριπτάνης που αντιστοιχεί σε 10 mg ριζατριπτάνης. Τα άλλα συστατικά (έκδοχα) του Rizatriptan/Genepharm είναι:

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, μαννιτόλη (Ε421),

διασταυρούμενη ποβιδόνη, γλυκίνη, ασπαρτάμη (Ε951), χλωριούχο νάτριο, άνυδρο δισόξινο κιτρικό νάτριο, βελτιωτικό γεύσης μέντα (αποτελείται από αιθέριο έλαιο μίνθης πιπερώδους, μαλτοδεξτρίνη και τροποποιημένο άμυλο), στεατικό μαγνήσιο

Εμφάνιση του Rizatriptan/Genepharm και περιεχόμενο της συσκευασίας


Rizatriptan/Genepharm 5 mg

image

Λευκά ως υπόλευκα, στρογγυλά δισκία, με χαραγμένο τον αριθμό "5" στη μία πλευρά και απλά στην άλλη πλευρά.


Rizatriptan/Genepharm 10 mg

image

Λευκά ως υπόλευκα, στρογγυλά δισκία, με χαραγμένο τον αριθμό "10" στη μία πλευρά και απλά στην άλλη πλευρά.

Αποσπώμενη διάτρητη κυψέλη με 6 δισκία εντός χάρτινου περιέκτη


Αποσπώμενη διάτρητη κυψέλη με 2 ή 6 δισκία ανά κυψέλη σε θύλακα αλουμινίου εντός χάρτινου περιέκτη.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδείας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


image

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας GENEPHARM Α.Ε.

18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη


Παρασκευαστής

image

NATCO PHARMA LTD, Ινδία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις