Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Yuflyma

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Yuflyma 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

adalimumab


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εικόνα Β


 1. Ελέγξτετοφάρμακο


  α. Εξετάστε το φάρμακο και βεβαιωθείτε ότι το υγρό είναι

  διαυγές, άχρωμο έως ανοικτό καφέ και χωρίς σωματίδια.

  .

  • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα εάν το υγρό είναι αποχρωματισμένο (κίτρινο ή σκούρο

   καφέ), θολό ή περιέχει σωματίδια.


  • Μπορεί να δείτε φυσαλίδες στο υγρό. Αυτό είναι φυσιολογικό.


  image

  image

  image

  Εικόνα Γ  15 – 30

  λεπτά

  image

  image

  image

 2. Περιμένετε15 έως30 λεπτά


  α. Αφήστε την προγεμισμένη σύριγγα σε θερμοκρασία δωματίου για 15 έως 30 λεπτά για να ζεσταθεί.


  • Μη θερμαίνετε την προγεμισμένη σύριγγα χρησιμοποιώντας πηγές θερμότητας όπως ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων.


   Εικόνα Δ


 3. Επιλέξτεένακατάλληλοσημείοένεσης


  α. Μπορείτε να κάνετε την ένεση:

  • στο μπροστινό μέρος των μηρών σας.

  • την κοιλιά σας τουλάχιστον 5 εκατοστά από τον ομφαλό σας.

  • την εξωτερική περιοχή του άνω βραχίονα (ΜΟΝΟ εάν είστε φροντιστής).


  Μην κάνετε ένεση σε δέρμα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 5 εκατοστά από τον ομφαλό σας ή σε δέρμα που είναι κόκκινο, σκληρό, ευαίσθητο, σημαδεμένο, έχει μώλωπες ή ουλές.


  ΜΟΝΟ φροντιστής Αυτοχορήγηση και

  χορήγηση από

  image

  image

  Φροντιστή

  Εάν πάσχετε από ψωρίαση, μην κάνετε την ένεση απευθείας σε περιοχές δέρματος που παρουσιάζουν διόγκωση,

  πάχυνση, ερυθρότητα ή αποφολιδωτικές πλάκες ή αλλοιώσεις.

  • Μην κάνετε την ένεση πάνω από τα ρούχα


  β. Αλλάζετε θέση ένεσης κάθε φορά που κάνετε μια ένεση.

  Κάθε νέο σημείο ένεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον

  3 εκατοστά μακριά από το σημείο της προηγούμενηςένεσης.


  image

  image

  image

  image

 4. Πλύνετεταχέριασας


  α. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι. σχολαστικά.


  Εικόνα ΣΤ

  image

  image

  image


 5. Καθαρίστετοσημείοτηςένεσης


  α. Καθαρίστε το σημείο της ένεσης με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα κάνοντας

  κυκλικές κινήσεις.

  β. Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει πριν από την ένεση.


  • Μην φυσάτε και μην αγγίζετε ξανά το σημείο της ένεσης προτού κάνετε την ένεση.


  Εικόνα Ζ


 6. Αφαιρέστετοκάλυμμα


  α. Αφαιρέστε το κάλυμμα κρατώντας το σώμα της προγεμισμένης σύριγγας με το ένα χέρι. Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα με το άλλο χέρι.


  • Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα μέχρι να είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση


  • Μην αγγίζετε τη βελόνα. Αν την αγγίξετε μπορεί να προκληθεί τρύπημα από τη βελόνα.


  • Μην επανατοποθετείτε το κάλυμμα στην προγεμισμένη σύριγγα. Απορρίψτε το κάλυμμα αμέσως στο δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


  Εικόνα H

  image

  image

  image

  image


 7. Εισάγετε την προγεμισμένη σύριγγα στο σημείο της ένεσης


  α. Τσιμπήστε απαλά μια πτυχή του δέρματος στο σημείο της ένεσης με το ένα χέρι.


  β. Κρατώντας το σώμα της προγεμισμένης σύριγγας,

  | εισάγετε τη βελόνα εντελώς στην πτυχή του δέρματος σε γωνία 45 μοιρών με μια γρήγορη, σύντομη κίνηση.


  Ή

  image

  image

  image


 8. Χορηγήστετηνένεση


  α. Αφού εισάγετε τη βελόνα, αφήστε την πτυχή του δέρματος.

  β. Πιέστε αργά το έμβολο μέχρι το τέρμα μέχρι να εγχυθεί όλο το υγρό

  και η σύριγγα να αδειάσει.


  • Μην αλλάζετε τη θέση της προγεμισμένης σύριγγας μετά την έναρξη της ένεσης.


  Εικόνα Ι


 9. Αφαιρέστε την προγεμισμένη σύριγγα από το σημείο της ένεσης και περιποιηθείτε το σημείο της ένεσης


  α. Αφού αδειάσει η προγεμισμένη σύριγγα, απομακρύνετε αργά τον αντίχειρά σας από το έμβολο έως ότου η βελόνα καλυφθεί πλήρως από το προστατευτικό κάλυμμα βελόνης.

  β. Περιποιηθείτε το σημείο της ένεσης πιέζοντας απαλά χωρίς τρίψιμο, με βαμβάκι ή γάζα, το σημείο και τοποθετήστε αυτοκόλλητο επίδεσμο, εάν είναι απαραίτητο. Μπορεί να τρέξει λίγο αίμα.  Εικόνα Κ

  • Μην επαναχρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα.

  • Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης.

  image

  image

  image


 10. Απορρίψτετηνπρογεμισμένη σύριγγα


α. Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη προγεμισμένη σύριγγα σε ειδικό δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του νοσηλευτή ή φαρμακοποιού σας.


β. Μπορείτε να πετάξετε το επίθεμα αλκοόλης και τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα.


Φυλάσσετε πάντα την προγεμισμένη σύριγγα

και το ειδικό δοχείο απόρριψης αιχμηρών

αντικειμένων σε θέση που δεν βλέπουν και δεν

προσεγγίζουν τα παιδιά


Εικόνα Λ