Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

AETOPIA

ΤΙΜΈς

AETOPIA PD.SOL.INF 200MG/VIAL BTx1 VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 47,70 €
Λιανεμποριο: 65,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

AETOPIA F.C.TAB 50MG/TAB BTx30 tabs σε blisters PVC/Alu

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 75,14 €
Λιανεμποριο: 95,58 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

AETOPIA F.C.TAB 200MG/TAB BTx30 tabs σε blisters PVC/Alu

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 290,81 €
Λιανεμποριο: 345,25 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


AETOPIA 200 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Βορικοναζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή ή φυτικά φάρμακα. Δεν πρέπει να πάρετε τα φάρμακα της ακόλουθης λίστας την περίοδο που παίρνετε το AETOPIA:


image

Απαιτούμενοι Όγκοι Συμπυκνώματος VELPORIA 10 mg/mlΒάρος σώματος (kg)

Όγκος Συμπυκνώματος AETOPIA (10 mg/m) που απαιτείται για:


Δόση 3 mg/kg (αριθμός φιαλιδίων)


Δόση 4 mg/kg (αριθμός φιαλιδίων)


Δόση 6 mg/kg (αριθμός φιαλιδίων)


Δόση 8 mg/kg (αριθμός φιαλιδίων)


Δόση 9 mg/kg (αριθμός φιαλιδίων)

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)


25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-

-

75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-

-

80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-

-

85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-

-

90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-

-

95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-

-

100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-

-


image

Το AETOPIA είναι ένα χωρίς συντηρητικά στείρο λυόφιλο εφάπαξ δόσης. Επομένως, από μικροβιολογικής άποψης, το ανασυσταθέν διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες φύλαξης πριν τη χρήση είναι στην ευθύνη του χρήστη και δεν πρέπει να ξεπερνούν, υπό ομαλές συνθήκες, τις 24 ώρες σε θερμοκρασία 2 έως 8°C, εκτός εάν η ανασύσταση έχει λάβει χώρα σε ελεγχόμενες και διακριβωμένα άσηπτες συνθήκες.


Συμβατοί διαλύτες:

Το ανασυσταθέν διάλυμα μπορεί να αραιωθεί με: Ενέσιμο Διάλυμα Χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %)

Διάλυμα Compound Sodium Lactate για ενδοφλέβια έγχυση Διάλυμα Γλυκόζης 5 % και

Lactated Ringer για ενδοφλέβια έγχυση Διάλυμα Γλυκόζης 5 % και Χλωριούχου νατρίου 0,45 % για ενδοφλέβια έγχυση Διάλυμα Γλυκόζης 5 % για ενδοφλέβια έγχυση

Διάλυμα Γλυκόζης 5 % σε 20mΕq Χλωριούχου καλίου για ενδοφλέβια έγχυση Διάλυμα Χλωριούχου νατρίου 0,45 % για ενδοφλέβια έγχυση

Διάλυμα Γλυκόζης 5 % και Χλωριούχου νατρίου 0,9 % για ενδοφλέβια έγχυση

Η συμβατότητα του AETOPIA με άλλους διαλύτες, εκτός από τους συγκεκριμένους που αναφέρονται παραπάνω (ή αναφέρονται παρακάτω στις “Ασυμβατότητες”) είναι άγνωστη.


Ασυμβατότητες:


Το AETOPIA δεν πρέπει να εγχέεται στην ίδια γραμμή ή κάνουλα ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα προς έγχυση, συμπεριλαμβανομένης της παρεντερικής διατροφής (π.χ. Aminofusin 10 % Plus).


Εγχύσεις παραγόντων αίματος δεν πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα με το AETOPIA.


Η έγχυση ολικής παρεντερικής διατροφής μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη βορικοναζόλη, αλλά όχι στην ίδια γραμμή ή κάνουλα.


Το AETOPIA δεν πρέπει να αραιώνεται με διάλυμα ενδοφλέβιας έγχυσης διττανθρακικού νατρίου 4,2%.