Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vitalipid/Adult

ΤΙΜΈς

VITALIPID/ADULT INJ.EM.INF BTX10AMPX10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 12,78 €
Λιανεμποριο: 17,61 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Vitalipid/Adult, Γαλάκτωμα για έγχυση

Retinol (Βιταμίνη Α), Ergocalciferol (Βιταμίνη D2), DL-alpha-tocopherol (Βιταμίνη Ε), Phytomenadione (Βιταμίνη Κ1)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

ενέσιμα


Εμφάνιση του Vitalipid/Adult και περιεχόμενα της συσκευασίας

Φύσιγγες, γυαλί τύπου Ι


Συσκευασία

Κουτί με 10 φύσιγγες των 10 ml (ΒΤ x 10 AMP x 10 ml)


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Fresenius Kabi Hellas AE Μεσογείων 354

Αγία Παρασκευή, Αττική Τηλέφωνο: +30 210 6542909

Φαξ: +30 210 6548909

FKHinfo@fresenius-kabi.com


Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο

Innopro Healthcare Ltd

Τηλ.: +357 22483000


Παρασκευαστής Fresenius Kabi AB, SE 751 74 Uppsala, Σουηδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις