Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

INFACOLIC

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


INFACOLIC® 4% w/v πόσιμο εναιώρημα Σιμεθικόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σηµαντικές για το µωρό σας.


Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας.


Εμφάνιση του INFACOLIC και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το INFACOLIC είναι ένα πόσιµο εναιώρημα (υγρό) µε γεύση πορτοκάλι και υπόλευκο χρώµα. Κάθε φιάλη περιέχει 50ml INFACOLIC, το οποίο επαρκεί για 100 δόσεις.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. – Οδός Tατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111-120


Διανέμεται από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ. 210 9882947

Παρασκευαστής

Purna Pharmaceuticals NV, Puurs, Βέλγιο

Laleham Health and Beauty Ltd., Hampshire, Ηνωµένο Βασίλειο


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις