Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Ervidol

ΤΙΜΈς

ERVIDOL TAB 6,25MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,48 €
Λιανεμποριο: 3,42 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ERVIDOL TAB 12,5MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,60 €
Λιανεμποριο: 4,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ERVIDOL TAB 25MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,66 €
Λιανεμποριο: 5,05 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Ervidol 6,25 mg, 12,5 mg & 25 mgimageδισκία

Καρβεδιλόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Μην πάρετε το Ervidol, εάν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω για την περίπτωσή σας. Εάν δεν είστε βέβαιος, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Ervidol.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Ervidol εάν:


Το αίσθημα ζάλης, ο πονοκέφαλος και το αίσθημα αδυναμίας και κόπωσης είναι συνήθως ήπια και είναι πιθανότερο να εμφανίζονται στην αρχή της θεραπείας.


Συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 10 άτομα):


Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 1.000 άτομα):


  1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Ervidol


Η δραστική ουσία στο Ervidol δισκία 6,25 mg είναι η καρβεδιλόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 6,25 mg καρβεδιλόλης.

Η δραστική ουσία στο Ervidol δισκία 12,5 mg είναι η καρβεδιλόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg καρβεδιλόλης.

Η δραστική ουσία στο Ervidol δισκία 25 mg είναι η καρβεδιλόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg καρβεδιλόλης.


Για το Ervidol δισκία 6,25 mg, τα άλλα συστατικά είναι: lactose, microcrystalline cellulose, low substituted hydroxy propyl cellulose, maize starch, colloidal anhydrous silica , purified talc, magnesium stearate & ferric oxide (yellow).


Για το Ervidol δισκία 12,5 mg, τα άλλα συστατικά είναι: lactose, microcrystalline cellulose, low substituted hydroxy propyl cellulose, maize starch, colloidal anhydrous silica , purified talc, magnesium stearate & ferric oxide (yellow).


Για το Ervidol δισκία 25 mg, τα άλλα συστατικά είναι: lactose, microcrystalline cellulose, low substituted hydroxy propyl cellulose, maize starch, colloidal anhydrous silica , purified talc, magnesium stearate & ferric oxide (yellow).

Εμφάνιση του Ervidol και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία του Ervidol 6,25 mg είναι στρογγυλά δισκία χρώματος κρεμ, αμφίκυρτα απλά και από τις δύο πλευρές.

Τα δισκία του Ervidol 12,5 mg είναι στρογγυλά δισκία χρώματος κρεμ, αμφίκυρτα απλά και από τις δύο πλευρές.

Τα δισκία του Ervidol 25 mg είναι στρογγυλά δισκία χρώματος κρεμ, αμφίκυρτα απλά και από τις δύο πλευρές.


Τα δισκία του Ervidol 6,25, 12,5, 25 mg παρέχονται σε συσκευασίες:

Κουτιά με 28 δισκία σε blister από λευκό αδιαφανές PVC και μία οδηγία χρήσης.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

RAFARM AEBE ,

Κορίνθου 12, 15451, Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα


Παρασκευαστής Cipla Ltd, Maharashtra, India


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις