Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

WATER FOR INJECTIONS/NORIDEM

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


WATER FOR INJECTIONS/NORIDEM

Διαλύτης για παρεντερική χρήση 100% v/v


Ενέσιμο ύδωρ


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.


image

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

 1. Τι είναι το WATER FOR INJECTIONS και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το WATER FOR INJECTIONS

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το WATER FOR INJECTIONS

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το WATER FOR INJECTIONS

6. Λοιπές πληροφορίες


image


 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WATER FOR INJECTIONS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ


  To WATER FOR INJECTIONS (ύδωρ ενεσίμων) είναι ένας ειδικός τύπος νερού που είναι στείρο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα καθαρό και μπορεί να χορηγηθεί με ένεση.

  Το WATER FOR INJECTIONS χρησιμοποιείται για την διάλυση ή την αραίωση ορισμένων φαρμάκων, ώστε να μπορούν αυτά να χορηγηθούν με ένεση ή με έγχυση (στάγδην), στις φλέβες, τους μύες ή άλλος ιστούς του σώματος.


 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WATER FOR INJECTIONS


  Προσέξτε ιδιαίτερα με το WATER FOR INJECTIONS

  Το WATER FOR INJECTIONS είναι υπότονο (δηλαδή πιο αραιό από το αίμα σας) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του, γιατί μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση (δηλαδή καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων).


  Χρήση άλλων φαρμάκων

  Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

  Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις όταν το WATER FOR INJECTIONS χορηγείται με άλλα φάρμακα.

  Παρακαλείσθε να διαβάσετε τα φύλλα οδηγιών χρήσης όλων των φαρμάκων που παίρνετε, γιατί το WATER FOR INJECTIONS προστίθεται σε κάποιο άλλο φάρμακο ώστε να το διαλύσει ή να το αραιώσει.


  Κύηση και θηλασμός

  Το WATER FOR INJECTIONS δεν είναι γνωστό να προκαλεί προβλήματα κατά την κύηση ή το θηλασμό.

  Καθώς το WATER FOR INJECTIONS χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα, πρέπει: Εάν είστε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος, να ενημερώσετε τον γιατρό σας. Εάν θηλάζετε, να ενημερώσετε τον γιατρό σας.


  Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.


 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WATER FOR INJECTIONS


  Συνήθως, το φάρμακό αυτό θα σας χορηγηθεί από έναν γιατρό ή κάποιον/α νοσηλευτή/τρια. Αυτό το προϊόν είναι διαλύτης για ένεση.

  Ο γιατρός ή ο/η νοσηλευτής/τρια θα χρησιμοποιήσουν τη σωστή ποσότητα για να διαλύσουν ή να αραιώσουν κάποιο άλλο φάρμακο που λαμβάνετε με ένεση ή έγχυση.

  Το WATER FOR INJECTIONS δεν πρέπει να αναμιγνύεται με ελαιώδη υγρά.

  Ο γιατρός σας θα αποφασίσει την ποσότητα (την δόση) που πρέπει να λάβετε από το φάρμακό σας και για πόσο καιρό θα χρειαστεί να το παίρνετε.

  Η δόση εξαρτάται από το φάρμακο που διαλύεται ή αραιώνεται χρησιμοποιώντας το WATER FOR INJECTIONS.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσηλευτή/τρια σας.


 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το WATER FOR INJECTIONS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Θυμηθείτε ότι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν τα άλλα φάρμακα που έχουν διαλυθεί ή αραιωθεί χρησιμοποιώντας το WATER FOR INJECTIONS.


  Το αναμενόμενο όφελος από το φάρμακό σας είναι συνήθως μεγαλύτερο από τον κίνδυνο να παρουσιάσετε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να σας βλάψουν.


  Σημαντικό: Ανεπιθύμητες ενέργειες και συμπτώματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας, και τί πρέπει να κάνετε εάν σας συμβούν.


  Τα πρώτα σημάδια μετά από χορήγηση περισσότερου WATER FOR INJECTIONS από αυτό που πρέπει να λάβετε, είναι να αισθάνεστε κουρασμένος/η και να φαίνεστε χλωμός/ή. Εάν παρουσιάσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.


  Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια δεν είναι γνωστή για το WATER FOR INJECTIONS, γι’ αυτό παρακαλείσθε να διαβάσετε τα φύλλα οδηγιών χρήσης όλων των φαρμάκων που παίρνετε και που διαλύονται ή αραιώνονται χρησιμοποιώντας το WATER FOR INJECTIONS.


  Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  image

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 , Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς

  ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ WATER FOR INJECTIONS


  Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε το WATER FOR INJECTIONS μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στην ετικέτα της φύσιγγας. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.

  Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του. Μετά το πρώτο άνοιγμα:

  Χρησιμοποιήστε το υγρό που περιέχεται στη φύσιγγα μόνο εάν αυτό είναι διαυγές και άχρωμο. Ανοίξτε τη φύσιγγα και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο αμέσως. Κάθε αχρησιμοποίητη ποσότητα θα πρέπει να απορρίπτεται μετά το άνοιγμα.


  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τι περιέχει το WATER FOR INJECTIONS

Η δραστική ουσία είναι ενέσιμο ύδωρ. 1ml περιέχει 1g ενέσιμου ύδατος.

5ml περιέχουν 5g ενέσιμου ύδατος. 10ml περιέχουν 10g ενέσιμου ύδατος. 20ml περιέχουν 20g ενέσιμου ύδατος.


Δεν περιέχονται άλλα συστατικά.


Εμφάνιση του WATER FOR INJECTIONS

Το WATER FOR INJECTIONS είναι διαλύτης για παρεντερική χρήση Το WATER FOR INJECTIONS είναι ένα διαυγές, άχρωμο υγρό.


Περιεχόμενο της συσκευασίας

Κάθε πλαστική φύσιγγα περιέχει 5 ml, 10 ml ή 20 ml του φαρμάκου σας.

Οι φύσιγγες των 5 ml και 10 ml συσκευάζονται σε κουτιά που περιέχουν 50 συνολικά φύσιγγες. Οι φύσιγγες των 20 ml συσκευάζονται σε κουτιά που περιέχουν 20 συνολικά φύσιγγες. Μπορεί να μη διατίθενται όλα τα μεγέθη συσκευασίας.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

NORIDEM ENTERPRISES LTD

Ευαγόρου και Μακαρίου 3 Κτίριο Μήτση

1065 Λευκωσία, Κύπρος


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Δανία: Sterilt vand “Noridem”, solvens til parenteral anvendelse

Γερμανία: Wasser für Injektionszwecke Noridem 1mg/ml Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia

Ιρλανδία: Water for Injections Ph. Eur.

Νορβηγία: Sterilt vann Noridem oppløsningsvæske til parenteral bruk

Πορτογαλία: Água para preparações injectáveis Noridem, 100%, Solvente/Veículo para uso parentérico Σουηδία: Vatten för injektionsvätskor Noridem, spädningsvätska för parenteral användning

Ισπανία: Agua para preparaciones inyectables KERN PHARMA disolvente para uso parenteral EFG Ηνωμένο Βασίλειο: Water for Injections Ph. Eur.

Αυστρία: Wasser für Injektionszwecke Noridem – Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia Ελλάδα: WATER FOR INJECTIONS/NORIDEM, Διαλύτης για παρεντερική χρήση 100% (v/v) Ολλανδία: Water voor injecties Noridem, oplosmiddel voor parenteraal gebruik


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 12/2015