Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Docetaxel Accord

ΤΙΜΈς

DOCETAXEL ACCORD C/S.SOL.IN 20MG/1ML BTx1 VIAL x1ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,94 €
Λιανεμποριο: 21,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DOCETAXEL ACCORD C/S.SOL.IN 80MG/4ML BTx1 VIAL x4ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 61,93 €
Λιανεμποριο: 78,78 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DOCETAXEL ACCORD C/S.SOL.IN 160MG/8ML BTx1 VIAL x8ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 124,11 €
Λιανεμποριο: 152,61 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Docetaxel Accord 20 mg/1 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Docetaxel Accord 80 mg/4 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Docetaxel Accord 160 mg/8 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


docetaxel


image


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Docetaxel Accord και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Docetaxel Accord πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση είναι ένα διαυγές ανοικτό κίτρινο έως καφεκίτρινο διάλυμα.

Το Docetaxel Accord 20 mg/1 ml διατίθεται σε ένα διαυγές, γυάλινο φιαλίδιο των 5 ml με πώμα από καουτσούκ fluorotec plus, σφράγιση από αλουμίνιο και πορτοκαλί αποσπώμενο πώμα.

Το Docetaxel Accord 80 mg/4 ml διατίθεται σε ένα διαυγές, γυάλινο φιαλίδιο των 5 ml με πώμα από καουτσούκ fluorotec plus, σφράγιση από αλουμίνιο και κόκκινο αποσπώμενο πώμα.

Το Docetaxel Accord 160 mg/8 ml διατίθεται σε ένα διαυγές, γυάλινο φιαλίδιο των 10 ml με πώμα από καουτσούκ fluorotec plus, σφράγιση από αλουμίνιο και κόκκινο αποσπώμενο πώμα.


Μέγεθος συσκευασίας:

Κάθε κουτί περιέχει ένα φιαλίδιο του 1 ml με πυκνό διάλυμα. Κάθε κουτί περιέχει ένα φιαλίδιο των 4 ml με πυκνό διάλυμα. Κάθε κουτί περιέχει ένα φιαλίδιο των 8 ml με πυκνό διάλυμα.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Ισπανία


image

Παραγωγός

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Πολωνία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκεγια τελευταία φορά στις.

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: https://www.ema.europa.eu.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:


ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ DOCETAXEL ACCORD ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ


image


Είναι σημαντικό να διαβάσετε όλο το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας, πριν από την πρoετoιμασία τoυ Docetaxel Accord διάλυμα έγχυσης.


Συστάσειςγιαασφαλήχειρισμό:

Η docetaxel είναι ένας αντινεοπλασματικός παράγοντας και, όπως συμβαίνει και με άλλες δυνητικά τοξικές ενώσεις, θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό και την προετοιμασία των διαλυμάτων της. Συνιστάται η χρήση γαντιών.


Σε περίπτωση που το πυκνό διάλυμα ή το διάλυμα έγχυσης Docetaxel Accord έρθουν σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως και επιμελώς με σαπούνι και νερό την περιοχή. Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τους βλεννογόνους, πλυθείτε αμέσως και επιμελώς με νερό.


Προετοιμασίαγιατηνενδοφλέβιαχορήγηση:


Προετοιμασία του διαλύματος έγχυσης

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα της docetaxel που αποτελούνται από 2 φιαλίδια (πυκνό διάλυμα και διαλύτης) με αυτό το φάρμακο (Docetaxel Accord 20 mg/1 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, το οποίο περιέχει μόνο 1 φιαλίδιο).


ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα της docetaxel που αποτελούνται από 2 φιαλίδια (πυκνό διάλυμα και διαλύτης) με αυτό το φάρμακο (Docetaxel Accord 80 mg/4 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, το οποίο περιέχει μόνο 1 φιαλίδιο).


ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα της docetaxel που αποτελούνται από 2 φιαλίδια (πυκνό διάλυμα και διαλύτης) με αυτό το φάρμακο (Docetaxel Accord 160 mg/8 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, το οποίο περιέχει μόνο 1 φιαλίδιο).


Το Docetaxel Accord πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση ΔΕΝ χρειάζεται προηγούμενη αραίωση με διαλύτη και είναι έτοιμο για προσθήκη στο διάλυμα έγχυσης.


Απόρριψη:

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αραίωση και τη χορήγηση πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.