Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

BALAXON

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ


image

BALAXON 1,5mg σκληρά καψάκια BALAXON 3,0mg σκληρά καψάκια BALAXON 4,5mg σκληρά καψάκια BALAXON 6,0mg σκληρά καψάκια Ριβαστιγμίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Εάν αυτό ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας και μην πάρετε το BALAXON.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το BALAXON:

Περιεχόμενο των καψακίων: υπρομελλόζη (E464), στεατικό μαγνήσιο (E572),

μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460) και άνυδρο κολλοειδές οξείδιο του πυριτίου (E551). Επικάλυψη καψακίου: ζελατίνη (E441), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172), κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172) και διοξείδιο του τιτανίου (E171). To μελάνι εκτύπωσης περιέχει κόμμεα λάκκας, σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του αμμωνίου, υδροξείδιο του καλίου.


image

Τι περιέχει το BALAXON 4,5mg σκληρά καψάκια

Περιεχόμενο των καψακίων: υπρομελλόζη (E464), στεατικό μαγνήσιο (E572), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460) και άνυδρο κολλοειδές οξείδιο του πυριτίου (E551). Επικάλυψη καψακίου: ζελατίνη (E441), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172),

κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172) και διοξείδιο του τιτανίου (E171). Το

μελάνι εκτύπωσης περιέχει κόμμεα λάκκας, σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172),

προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του αμμωνίου, υδροξείδιο του καλίου.


Εμφάνιση του BALAXON και περιεχόμενο της συσκευασίας Σκληρά καψάκια

BALAXON 1,5 mg σκληρά καψάκια, είναι σκληρά ζελατινώδη καψάκια, με κίτρινο σώμα και κίτρινο κάλυμμα. Το κάλυμμα φέρει τυπωμένο περιμετρικά με μαύρο μελάνι το “R9VS” πάνω από το “1,5”.

BALAXON 3,0 mg σκληρά καψάκια, είναι σκληρά ζελατινώδη καψάκια, με κίτρινο σώμα και πορτοκαλί κάλυμμα. Το κάλυμμα φέρει τυπωμένο περιμετρικά με μαύρο μελάνι το “R9VS”

πάνω από το“3”.

BALAXON 4,5 mg σκληρά καψάκια, είναι σκληρά ζελατινώδη καψάκια, με κόκκινο σώμα και κόκκινο κάλυμμα. Το κάλυμμα φέρει τυπωμένο περιμετρικά με μαύρο μελάνι το “R9VS”

πάνω από το “4,5”.

BALAXON 6,0 mg σκληρά καψάκια, είναι σκληρά ζελατινώδη καψάκια, με κίτρινο σώμα και κόκκινο κάλυμμα. Το κάλυμμα φέρει τυπωμένο περιμετρικά με μαύρο μελάνι το “R9VS”

πάνω από το “6”.


Συσκευασμένα σε κυψέλες διαθέσιμες σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας (7, 10, 14, 28, 30,

56, 98, 112 καψάκια).

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός Υπεύθυνος για την Αποδέσμευση

DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα

Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις