Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Tractocile

ΤΙΜΈς

TRACTOCILE INJ.SOL 7,5MG/ML 1 VIALx0,9 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 19,71 €
Λιανεμποριο: 27,16 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TRACTOCILE C/S.SOL.IN 7,5MG/ML 1 VIALx5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 63,29 €
Λιανεμποριο: 80,51 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Tractocile 37,5 mg/5 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση ατοσιμπάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Η συνολική διάρκεια της θεραπείας δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών. Περαιτέρω κύκλοι θεραπείας με Tractocile μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν επανεμφανισθούν οι συστολές της μήτρας. Συνιστάται να μη χορηγούνται περισσότερες από τρεις επαναληπτικές θεραπείες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.


Προετοιμασία της ενδοφλέβιας έγχυσης

Η ενδοφλέβια έγχυση προετοιμάζεται με την αραίωση του Tractocile 37,5 mg/5 ml, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση σε ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%), γαλακτικό διάλυμα Ringer's, ή διάλυμα γλυκόζης 5% w/v. Αυτό επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση 10 ml διαλύματος από ασκό έγχυσης 100 ml και αντικατάστασή τους με 10 ml Tractocile 37,5 mg/5 ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση από δύο φιαλίδια 5 ml ώστε να

επιτευχθεί συγκέντρωση 75 mg ατοσιμπάνης σε 100 ml. Εάν χρησιμοποιηθεί ασκός έγχυσης

διαφορετικού όγκου, θα πρέπει να γίνει αναλογικός υπολογισμός για το παρασκεύασμα.


Το Tractocile δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εντός του ασκού έγχυσης.