Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Dialosa

ΤΙΜΈς

DIALOSA TAB 1MG/TAB BTx 30 σε BLISTER PVC/ALUMINIUM PVC/ALUMINIUM

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 0,77 €
Λιανεμποριο: 1,06 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIALOSA TAB 2MG/TAB BT x 30 σε BLISTER PVC/ALUMINIUM PVC/ALUMINIUM

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,16 €
Λιανεμποριο: 1,60 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIALOSA TAB 3MG/TAB BTx 30 σε BLISTER PVC/ALUMINIUM PVC/ALUMINIUM

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,83 €
Λιανεμποριο: 2,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIALOSA TAB 4MG/TAB BTx 30 σε BLISTER PVC/ALUMINIUM PVC/ALUMINIUM

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,16 €
Λιανεμποριο: 2,98 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Dialosa, 1mg/tab, 2mg/tab, 3mg/tab, 4mg/tab δισκία


Γλιμεπιρίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Δισκίο 2 mg: Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E 172), Ινδικοκαρμίνιο (E 132) Δισκίο 3 mg: Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E 172)

Δισκίο 4 mg: Ινδικοκαρμίνιο (E 132)


Εμφάνιση του Dialosa και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα δισκία 1 mg είναι ροζ χρώματος, επιμήκη και φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές.

Τα δισκία 2 mg είναι πράσινου χρώματος, επιμήκη και φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές.

Τα δισκία 3 mg είναι ανοιχτού κίτρινου χρώματος, επιμήκη και φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές. Τα δισκία 4 mg είναι γαλάζιου χρώματος, επιμήκη και φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές.


Διαφανή PVC/Κυψέλες αλουμινίου

Διαθέσιμες συσκευασίες: 10, 20, 30, 50, 60, 90 ή 120 δισκίων (10 δισκία ανά κυψέλη). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Innovis Health A.E.

Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι

15125, Αθήνα - Ελλάδα Τηλ: +30 216 200 5600

E-mail: info@innovispharma.gr


Παρασκευαστής Specifar ΑΒΕΕ 28ης Οκτωβρίου 1,

Αγ. Βαρβάρα, 123 51, Αθήνα – Ελλάδα


Αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 19-03-2021.