Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

CINACALCET/MEDIPRIME

ΤΙΜΈς

CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 30MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 80,16 €
Λιανεμποριο: 101,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 60MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 153,03 €
Λιανεμποριο: 184,92 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

CINACALCET/MEDIPRIME F.C.TAB 90MG/TAB BTx28 tabs σε blister (PVC/PCTFE/AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 219,12 €
Λιανεμποριο: 260,13 €
Επιστράφηξης: 0,00 €
1

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


CINACALCET/MEDIPRIME 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

CINACALCET/MEDIPRIME 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

CINACALCET/MEDIPRIME 90 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Cinacalcet

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του CINACALCET/MEDIPRIME και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το CINACALCET/MEDIPRIME είναι ανοιχτού πράσινου χρώματος, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Έχει οβαλ σχήμα και φέρει την επισήμανση “30” στη μία πλευρά. (Πλάτος: 4,4 έως 4,7 mm, Μήκος: 6,9 έως 7,2 mm).

Το CINACALCET/MEDIPRIME είναι ανοιχτού πράσινου χρώματος, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Έχει οβαλ σχήμα και φέρει την επισήμανση “60” στη μία πλευρά. (Πλάτος: 5,5 έως 5,7 mm, Μήκος: 8,7 έως 8,9 mm).

Το CINACALCET/MEDIPRIME είναι ανοιχτού πράσινου χρώματος, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Έχει οβαλ σχήμα και φέρει την επισήμανση “90” στη μία πλευρά. (Πλάτος: 6,5 έως 6,7 mm, Μήκος: 9,9 έως 10,2 mm).


Το CINACALCET/MEDIPRIME διατίθεται σε blisters των 30 mg, 60 mg ή 90 mg επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Κάθε συσκευασία blister περιέχει 14, 28 ή 84 δισκία ανά κουτί.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Mediprime S.A. Διονύσου 136,

151 24 Μαρούσι, Αθήνα Ελλάδα

Παρασκευαστής


GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone, Chekanitza South Area, Botevgrad 2140, Βουλγαρία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


7