Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Andipulm

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Andipulm 12 μικρογραμμάρια/δόση κόνις για εισπνοή

Φορμοτερόλη διυδρική φουμαρική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


  1. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Andipulm


Εμφάνιση του Andipulm και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Andipulm είναι μια κόνις για εισπνοή σε μια συσκευή εισπνοών πολλαπλών δόσεων ξηράς κόνεως η οποία ενεργοποιείται με την εισπνοή. .

Η εισπνεόμενη κόνις έχει λευκό έως υπόλευκο χρώμα.

Η συσκευή Μiat-Haler αποτελείται από θήκη ανοιχτού γκρίζου χρώματος, με μπλε βιδωτό πώμα, που όταν ανοίγει, εμφανίζεται η συσκευή εισπνοής ανοιχτού γκρίζου χρώματος. Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή εισπνοών γιατί θα καταστραφεί.

Κάθε Andipulm περιέχει 60 ή 120 δόσεις. .

Το Andipulm διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες: 60 δόσεων (1 συσκευή), 3 x 60 δόσεων (3

συσκευές), 120 δόσεων (1 συσκευή), 3 x 120 δόσεων (3 συσκευές). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας MEDOCHEMIE HELLAS AE Παστέρ 6, Τ.Κ. 115 21

Αμπελόκηποι, Αθήνα Ελλάδα Παρασκευαστής MEDOCHEMIE LTD

Κωνσταντινουπόλεως 1-10

3011 Λεμεσός Κύπρος


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά