Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

SUPRANITRIN

ΤΙΜΈς

SUPRANITRIN MOD.R.CA.H 2.5MG/CAP ΒΤΧ30(BLISTER 3X10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,31 €
Λιανεμποριο: 4,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


image


GAP

G. A. Pharmaceuticals S. A.


SUPRANITRIN®

Nitroglycerin 2 , 5 mg retard


Σύνθεση:

Δρ α σ τι κ ή ουσ ί α : Nitroglycerin (Glyceryl trinitrate, Νιτρογλυκερίνη) .

Έκ δοχ α : Lactose, talc, magnesium stearate, sucrose, povidone, dicalcium phosphate, cutina HR, eudragit LS, tartrazine ( E- 102 ), patent blue V, sunset yellow ( E- 110 ) & gelatin.


Φαρμακοτεχνική μορφή: Κάψουλες ελεγχόμενης αποδέσμευσης ( retard).


Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε κάψουλα περιέχει 2, 5 mg νιτρογλυκερίνης.


Περιγραφή - Συσκευασία: Κάψουλες σκληρές ζελατίνας δίχρωμες ( κίτρινες - πράσινες), που περιέχουν σφαιρικά μικροκαψύλια, χρώματος λευκού. Κουτιά των 30 καψουλών σε αεροστεγή συσκευασία [3 blisters (αλουμινίου/ PVC) των 10 καψουλών].


Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Νιτρώδες - Αντιστηθαγχικό.


Υπεύθυνος κυκλοφορίας & παρασκευαστής:

GAP A. E.

Αγησιλάου 46

17341 , Αγ. Δημήτριος Αθήνα

Τηλ.: 2109310980 - 4 .


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ


Γενικές πληροφορίες:

To SUPRANITRIN περιέχει νιτρογλυκερίνη, η οποία έχει σαν πρώτιστη φαρμακολογική δράση την χάλαση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, αρτηριών και φλεβών, με μεγαλύτερη δράση στις φλέβες.

Είναι παρασκευασμένο έτσι, ώστε η απελευθέρωση της νιτρογλυκερίνης να διαρκεί περισσότερο χρόνο από τα απλά δισκία νιτρογλυκερίνης.

Η ειδική αυτή φαρμακοτεχνική μορφή επιτρέπει τη συνεχή απορρόφηση της νιτρογλυκερίνης με αποτέλεσμα την επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο αίμα διάρκειας, ανάλογα με τη δόση, από 8 έως 12 ώρες.


Ενδείξεις:


Αντενδείξεις:

Γνωστή υπερευαισθησία στη νιτρογλυκερίνη και στις συγγενείς οργανικές, νιτρώδεις ενώσεις. Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, που έχει σχέση με έντονη υπόταση ( ορθοστατική υπόταση, shock, καταστάσεις καρδιογενούς collapsus).

Τοξικό πνευμονικό οίδημα. Καταστάσεις που έχουν σχέση με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, ( π. χ. εγκεφαλικό τραύμα, εγκεφαλική αιμορραγία). Καρδιακή ανεπάρκεια αποφρακτικής αιτιολογίας (π.χ. στένωση αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδος, συμπιεστική περικαρδίτιδα), υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια.

Αντενδείκνυται επίσης σε βαρεία αναιμία.

Σχετική αντένδειξη χορήγησης σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Αντενδείκνυται η συγχορήγηση φαρμάκων που περιέχουν νιτρικά ή νιτρώδη άλατα όπως το παρόν φάρμακο με το φάρμακο sildenafil ( Προϊόν: Viagra).


Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά την χρήση:


Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Πρ ι ν π άρ ε τε το φα ρ μα κ ό σα ς , ε ν ημε ρ ώ σ τε το γι α τρ ό σ α ς ε ά ν πα ίρ ν ε τε ά λ λα φά ρ μα κα , σ υμπ ε ρι λ α μβα ν ομέ ν ω ν α υτώ ν π ου α γ ορά σ α τε χω ρ ίς σ υν τα γ ή γι α τρ ού.

Η ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα αγγειοδιασταλτικά, ανταγωνιστές του ασβεστίου, αναστολείς του ΜΕΑ, β- αναστολείς, διουρητικά, αντιϋπερτασικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και μείζονα ηρεμιστικά, καθώς επίσης η κατανάλωση οινοπνευματωδών ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση της νιτρογλυκερίνης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ταυτόχρονη χρήση του με διϋδροεργοταμίνη ενδέχεται ν’ αυξήσει τη

βιοδιαθεσιμότητα της διϋδροεργοταμίνης. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο αυτό, σε ασθενείς με νόσο των στεφανιαίων αρτηριών, γιατί η διϋδροεργοταμίνη ανταγωνίζεται τη δράση της νιτρογλυκερίνης και μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία αγγειοσυστολή.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η λήψη του ακετυλοσαλικυλικού οξέος και των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων να μειώσει τη θεραπευτική ανταπόκριση στο φάρμακο.

Ταυτόχρονη χορήγηση ηπαρίνης και νιτρογλυκερίνης μειώνει την αποτελεσματικότητα της ηπαρίνης.

Μπορεί να καθυστερήσει τον μεταβολισμό των αναλγητικών τύπου μορφίνης.


Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

Τ ρόπος χ ορ ήγ ησ ης: Λαμβάνεται από το στόμα.

Δοσ ολ ογ ί α: Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται από το γιατρό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας .


Μία κάψουλα δύο ή τρεις φορές την ημέρα ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού σας.


Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:

Σε περίπτωση δηλητηρίασης με νιτρώδη είναι δυνατόν να εμφανιστεί μεθαιμοσφαιριναιμία, σοβαρή υπόταση, αίσθημα παλμών, έντονη κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, διαταραχές της οράσεως, ερυθρότητα του προσώπου και εφίδρωση.

Η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί με τα γνωστά υποστηρικτικά μέτρα σε περίπτωση υπότασης, που είναι ανύψωση των ποδιών του ασθενούς και εν ανάγκη με επίδεσή τους, με πλύση στομάχου αν η κατάποση των καψουλών είναι πρόσφατη και στην περίπτωση μεθαιμοσφαιριναιμίας, που συνοδεύεται από ταχύπνοια και κυάνωση, με τη χορήγηση κυανού του μεθυλενίου ( διάλυμα 1 %): 1 - 2 mg/ kg ενδοφλεβίως.

Σ ημε ί ω σ η: Η επινεφρίνη και τα άλλα συμπαθομιμητικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της έντονης υπότασης που σχετίζεται με υπερδοσολογία νιτρωδών.


Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 2107793777 .


Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση: Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εντούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.


Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Εκτός από τις επιθυμητές ενέργειές του, ένα φάρμακο μπορεί να προκαλέσει μερικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Αν και μπορεί να μην εμφανιστούν όλες αυτές οι παρενέργειες, όταν συμβούν, χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση.


Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.


Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

Το SUPRANITRIN φυλάσσεται σε θερμοκρασία 25 ° C.


Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 9 / 2008 .


image

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777


ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 38425 / 3 - 9 - 2008