Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

VISCOTER


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


VISCOTER 0,2% οφθαλμική γέλη Καρβομέρη (Polyacrilic acid, Carbopol 980 NF)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του VISCOTER 0,2% οφθαλμική γέλη και περιεχόμενο της συσκευασίας

Πλαστικό σωληνάριο των 10g


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165 – 173

13581 Berlin Γερμανία


Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Γαλλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή εκτός από περιπτώσεις ασθενών με σύνδρομο Sjogren.