Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Norditropin NordiFlex

ΤΙΜΈς

NORDITROPIN NORDIFLEX IN.SO.PF.P 5MG/1.5ML BTx1 pre-filled pen x 1,5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 94,89 €
Λιανεμποριο: 120,70 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NORDITROPIN NORDIFLEX IN.SO.PF.P 10MG/1.5ML BTx1 pre-filled pen x 1,5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 189,77 €
Λιανεμποριο: 229,32 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NORDITROPIN NORDIFLEX IN.SO.PF.P 15MG/1.5ML BTx1 pre-filled pen x 1,5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 275,47 €
Λιανεμποριο: 327,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

σωματροπίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Norditropin NordiFlex και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Norditropin NordiFlex

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Οπισθόφυλλο: Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex


 1. Τι είναι το Norditropin NordiFlex και ποια είναι η χρήση του


  Το Norditropin NordiFlex περιέχει μια βιοσυνθετική ανθρώπινη αυξητική ορμόνη που ονομάζεται σωματροπίνη, η οποία είναι πανομοιότυπη με την αυξητική ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα. Τα παιδιά χρειάζονται αυξητική ορμόνη για να αναπτυχθούν, αλλά και οι ενήλικες τη χρειάζονται για τη γενική τους υγεία.


  Το Norditropin NordiFlex χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ανεπαρκούς ανάπτυξης σε παιδιά:

  • Εάν δεν έχουν καθόλου ή έχουν πολύ χαμηλή παραγωγή αυξητικής ορμόνης (ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης)

  • Εάν πάσχουν από σύνδρομο Turner (ένα γενετικό πρόβλημα που ενδέχεται να επηρεάσει την ανάπτυξη)

  • Εάν έχουν μειωμένη νεφρική λειτουργία

  • Εάν έχουν κοντό ανάστημα και γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους

  • Εάν έχουν σύνδρομο Noonan (ένα γενετικό πρόβλημα που ενδέχεται να επηρεάσει την ανάπτυξη).


   Το Norditropin NordiFlex χρησιμοποιείται ως υποκατάσταση αυξητικής ορμόνης στους ενήλικες:

   Στους ενήλικες, τo Norditropin NordiFlex χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει την αυξητική ορμόνη εάν η παραγωγή της είναι χαμηλή από την παιδική ηλικία ή έχει σταματήσει κατά την ενήλικη ζωή εξαιτίας κάποιου όγκου, θεραπείας κάποιου όγκου ή μιας νόσου που επηρεάζει τον αδένα που παράγει αυξητική ορμόνη. Εάν έχετε λάβει θεραπεία για ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης κατά την παιδική ηλικία, θα επανελεγχθείτε μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Εάν η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης επιβεβαιωθεί, θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex


  Μη χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

  • Εάν είστε αλλεργικός στη σωματροπίνη, στη φαινόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

  • Εάν είχατε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού

  • Εάν έχετε ενεργό όγκο (καρκίνο). Οι όγκοι πρέπει να είναι ανενεργοί και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την αντινεοπλασματική θεραπεία σας προτού να ξεκινήσετε τη θεραπεία σας με Norditropin NordiFlex

  • Εάν πάσχετε από κάποια οξεία κρίσιμη νόσο, π.χ. επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, πολλαπλό τραυματισμό λόγω ατυχήματος ή οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

  • Εάν έχετε σταματήσει να αναπτύσσεστε (κλειστές επιφύσεις) και δεν έχετε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

  • Εάν έχετε διαβήτη

  • Εάν είχατε καρκίνο ή κάποια άλλη μορφή όγκου

  • Εάν έχετε επαναλαμβανόμενες κεφαλαλγίες, προβλήματα όρασης, ναυτία ή εάν κάνετε εμετό

  • Εάν έχετε ανώμαλη θυρεοειδική λειτουργία

  • Η αύξηση της πλάγιας καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση) μπορεί να εξελιχθεί σε οποιοδήποτε παιδί κατά τη φάση ταχείας ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Norditropin ΝοrdiFlex, ο γιατρός σας θα ελέγξει εσάς (ή το παιδί σας) για σημεία σκολίωσης.

  • Εάν περπατάτε με δυσκολία ή αρχίσετε να έχετε δυσκολία στο βάδισμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας με αυξητική ορμόνη, θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

  • Εάν είστε πάνω από 60 ετών ή έχετε λάβει θεραπεία με σωματροπίνη ως ενήλικας για περισσότερο από 5 έτη, καθώς η εμπειρία είναι περιορισμένη

  • Εάν υποφέρετε από νεφροπάθεια, καθώς η νεφρική λειτουργία σας πρέπει να παρακολουθείται από τον γιατρό σας

  • Εάν λαμβάνετε θεραπεία υποκατάστασης γλυκοκορτικοειδών, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το γιατρό σας τακτικά, καθώς μπορεί να χρειάζεστε προσαρμογή της δόσης των γλυκοκορτικοειδών.

  • Το Norditropin NordiFlex μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του παγκρέατος, η οποία προκαλεί σοβαρό πόνο στην κοιλιά και την πλάτη. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν εσείς ή το παιδί σας παρουσιάσετε πόνο στο στομάχι μετά τη λήψη Norditropin NordiFlex.


   Άλλα φάρμακα και Norditropin NordiFlex

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

   Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει τη δόση του Norditropin NordiFlex ή των άλλων φαρμάκων:

  • Γλυκοκορτικοειδή – το ύψος σας ως ενήλικας μπορεί να επηρεαστεί εάν χρησιμοποιείτε Norditropin NordiFlex και γλυκοκορτικοειδή ταυτόχρονα

  • Κυκλοσπορίνη (ανοσοκατασταλτικό) – καθώς η δόση σας ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή

  • Ινσουλίνη – καθώς η δόση σας ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή

  • Θυρεοειδική ορμόνη – καθώς η δόση σας ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή

  • Γοναδοτροπίνη (ορμόνη διέγερσης των γονάδων) – καθώς η δόση σας ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή

  • Αντιεπιληπτικά – καθώς η δόση σας ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή

  • Οιστρογόνα που λαμβάνονται από το στόμα ή άλλες ορμόνες του φύλου.


   Κύηση και θηλασμός

   Tα προϊόντα που περιέχουν σωματροπίνη δε συνιστώνται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δε χρησιμοποιούν αντισύλληψη.

  • Κύηση – Σταματήστε τη θεραπεία και αναφέρετε στον γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ενώ χρησιμοποιείτε Norditropin NordiFlex

  • Θηλασμός – Μη χρησιμοποιείτε Norditropin NordiFlex ενώ θηλάζετε καθώς η σωματροπίνη μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

  Το Norditropin NordiFlex δεν επηρεάζει τη χρήση μηχανημάτων ή την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης.


  To Norditropin περιέχει νάτριο

  Το Norditropin περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά 1,5 ml, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Συνιστώμενη δόση

  Η δόση για τα παιδιά εξαρτάται από το βάρος και την επιφάνεια του σώματός τους. Στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, η δόση εξαρτάται από το ύψος σας, το βάρος σας, το φύλο σας και την ευαισθησία σας στην αυξητική ορμόνη και θα αναπροσαρμόζεται μέχρι να φτάσετε στη σωστή δόση.


  • Παιδιά με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

  Η συνήθης δόση είναι 0,025 έως 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 0,7 έως 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως

  • Παιδιά με σύνδρομο Turner:

   Η συνήθης δόση είναι 0,045 έως 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,3 έως 2,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως

  • Παιδιά με νεφροπάθεια:

   Η συνήθης δόση είναι 0,050 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,4 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως

  • Παιδιά που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους:

   Η συνήθης δόση είναι 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως μέχρις ότου επιτευχθεί το τελικό ύψος. (Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά με κοντό ανάστημα που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους, χρησιμοποιήθηκαν τυπικά δόσεις 0,033 και 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως).

  • Παιδιά με σύνδρομο Noonan:

   Η συνήθης δόση είναι 0,066 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, ωστόσο ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει ότι η δόση 0,033 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως είναι επαρκής.

  • Ενήλικες με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

   Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,2

   έως 0,5 mg ημερησίως. Η δόση θα ρυθμιστεί μέχρι να λάβετε τη σωστή δόση. Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη ξεκινήσει κατά την ενήλικη ζωή, η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,1 έως 0,3 mg ημερησίως. Ο γιατρός σας θα αυξάνει αυτή τη δόση κάθε μήνα μέχρι να λάβετε τη δόση που χρειάζεστε. Η συνήθης μέγιστη δόση είναι

   1,0 mg ανά ημέρα.


   Πότε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Ενέστε την ημερήσια δόση σας στο δέρμα κάθε βράδυ ακριβώς πριν την ώρα του ύπνου.


   Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Το διάλυμα αυξητικής ορμόνης Norditropin NordiFlex διατίθεται σε μία πολλαπλών δόσεων αναλώσιμη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας του 1,5 ml.

   Πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας Norditropin NordiFlex είναι διαθέσιμες στο οπισθόφυλλο. Τα βασικά σημεία των οδηγιών είναι τα ακόλουθα:

  • Ελέγξτε το διάλυμα πριν το χρησιμοποιήσετε γυρίζοντας τη συσκευή τύπου πένας ανάποδα μία ή δύο φορές. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας εάν το διάλυμα είναι θολό ή αποχρωματισμένο

  • Το Norditropin NordiFlex είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται με αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist μήκους έως 8 mm

  • Πάντα να χρησιμοποιείτε μια νέα βελόνα για κάθε ένεση

  • Να εναλλάσσετε τις περιοχές που κάνετε την ένεση έτσι ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στο δέρμα σας

  • Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την κατάλληλη δόση και ότι δεν ενίετε αέρα, ελέξτε τη ροή της αυξητικής ορμόνης (ονομάζεται «εξαέρωση» της συσκευής τύπου πένας) πριν την πρώτη ένεση από μία νέα συσκευή τύπου πένας Norditropin NordiFlex. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας εάν δεν εμφανίζεται μία σταγόνα διαλύματος αυξητικής ορμόνης στην άκρη της βελόνας

  • Μη μοιράζεστε τη συσκευή τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex με κανέναν άλλον.


   Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε θεραπεία

  • Παιδιά με ανεπαρκή ανάπτυξη λόγω συνδρόμου Turner, με νεφροπάθεια, που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους ή με σύνδρομο Noonan: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξής σας

  • Παιδιά ή έφηβοι με έλλειψη αυξητικής ορμόνης: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία και στην ενήλικη ζωή


   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.


   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Norditropin NordiFlex από την κανονική Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν ενέσετε πάρα πολλή σωματροπίνη. Η μακροχρόνια υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει ανώμαλη ανάπτυξη και αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου.


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως, την κανονική ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


   Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.


   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Επιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε παιδιά και ενήλικες (μη γνωστή συχνότητα):

  • Εξάνθημα, συριγμός, πρησμένα βλέφαρα, πρόσωπο ή χείλη, πλήρης κατάρρευση.

   Οποιαδήποτε από αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης

  • Κεφαλαλγία, προβλήματα όρασης, αίσθηση αδιαθεσίας (ναυτία) και αδιαθεσία

   (έμετος). Αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία αυξημένης πίεσης του εγκεφάλου

  • Τα επίπεδα θυροξίνης του ορού μπορεί να μειωθούν

  • Υπεργλυκαιμία (αυξημένα επίπεδα γλυκόζης του αίματος).

   Εάν έχετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επισκεφτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατόν. Σταματήστε τη χρήση του Norditropin NordiFlex μέχρι να σας πει ο γιατρός σας ότι μπορείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία.


   Ο σχηματισμός αντισωμάτων ενάντια στη σωματροπίνη σπάνια έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Norditropin.

   Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων.

   Έχουν αναφερθεί περιστατικά λευχαιμίας και υποτροπής όγκων στον εγκέφαλο σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με σωματροπίνη (το δραστικό συστατικό του Norditropin NordiFlex), παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η σωματροπίνη ήταν υπεύθυνη για αυτό. Εάν πιστεύετε ότι υποφέρετε από κάποια από αυτές τις ασθένειες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.


   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά:

   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 παιδιά):

  • Κεφαλαλγία

  • Κοκκίνισμα, φαγούρα και πόνος στο σημείο της ένεσης

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 παιδιά):

  • Εξάνθημα

  • Πόνος στους μυς και τις αρθρώσεις

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.

   Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα παιδιά που χρησιμοποιούν Norditropin NordiFlex εμφάνισαν πόνο στο ισχίο και στο γόνατο ή άρχισαν να κουτσαίνουν. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από μία ασθένεια που επηρεάζει το άκρο του μηριαίου οστού (νόσος Legg- Calvé) ή επειδή το άκρο του οστού γλιστράει από τον χόνδρο (ολίσθηση της εξέχουσας επίφυσης του μηριαίου οστού) και μπορεί να μην οφείλεται στο Norditropin NordiFlex.


   Σε παιδιά με σύνδρομο Turner, παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές λίγες περιπτώσεις

   αυξημένης ανάπτυξης των άκρων χειρών και άκρων ποδών σε σχέση με το ύψος.


   Μια κλινική δοκιμή σε παιδιά με σύνδρομο Turner έδειξε ότι υψηλές δόσεις του Norditropin μπορούν πιθανώς να αυξήσουν τον κίνδυνο ωτικών μολύνσεων.


   Εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, καθώς η δόση ενδέχεται να χρειάζεται να μειωθεί.


   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες στους ενήλικες:

   Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ενήλικες):

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ενήλικες):

  • Κεφαλαλγία

  • Αίσθημα έρπυσης του δέρματος (μυρμηκίαση) και μούδιασμα ή πόνος κυρίως στα δάκτυλα

  • Πόνος στις αρθρώσεις και ακαμψία, πόνος στους μυς.


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ενήλικες):

  • Διαβήτης τύπου 2

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: τσούξιμο και πόνος στα δάκτυλα και τα χέρια

  • Φαγούρα (μπορεί να είναι έντονη) και πόνος στην περιοχή της ένεσης

  • Μυϊκή ακαμψία

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας

   • στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή

   • στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο.

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Norditropin NordiFlex


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση μετά τη ΛΗΞΗ/. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε τις αχρησιμοποίητες συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex σε ψυγείο (2°C – 8°C) μέσα στο εξωτερικό κουτί, για να τις προστατέψετε από το φως. Μην καταψύχετε ή εκθέτετε σε θερμότητα. Μη φυλάσσετε κοντά σε στοιχεία ψύξης.


  Κατά τη χρήση του Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml, μπορείτε είτε:

  • Να το διατηρείτε έως 4 εβδομάδες σε ψυγείο (2°C – 8°C) ή

  • Να το διατηρείτε έως 3 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη από 25°C).


   Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν έχουν καταψυχθεί ή εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες.


   Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν το διάλυμα αυξητικής ορμόνης είναι θολό ή αποχρωματισμένο.


   Να αποθηκεύετε πάντα το Norditropin NordiFlex χωρίς βελόνα προσαρμοσμένη.

   Να διατηρείτε πάντα το κάλυμμα της συσκευής τύπου πένας στο Norditropin NordiFlex καλά κλεισμένο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

   Να χρησιμοποιείτε πάντα μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.


   Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Norditropin NordiFlex


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Norditropin NordiFlex δεν επηρεάζει τη χρήση μηχανημάτων ή την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης.


Το Norditropin περιέχει νάτριο

Το Norditropin περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά 1,5 ml, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Συνιστώμενη δόση

  Η δόση για τα παιδιά εξαρτάται από το βάρος και την επιφάνεια του σώματός τους. Στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, η δόση εξαρτάται από το ύψος σας, το βάρος σας, το φύλο σας και την ευαισθησία σας στην αυξητική ορμόνη και θα αναπροσαρμόζεται μέχρι να φτάσετε στη σωστή δόση.


  • Παιδιά με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

  Η συνήθης δόση είναι 0,025 έως 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 0,7 έως 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά με σύνδρομο Turner:

   Η συνήθης δόση είναι 0,045 έως 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,3 έως 2,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά με νεφροπάθεια:

   Η συνήθης δόση είναι 0,050 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,4 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους:

   Η συνήθης δόση είναι 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως μέχρις ότου επιτευχθεί το τελικό ύψος. (Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά με κοντό ανάστημα που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους, χρησιμοποιήθηκαν τυπικά δόσεις 0,033 και 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως).

  • Παιδιά με σύνδρομο Noonan:

   Η συνήθης δόση είναι 0,066 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, ωστόσο ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει ότι η δόση 0,033 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως είναι επαρκής.

  • Ενήλικες με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

   Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,2 έως 0,5 mg ημερησίως. Η δόση θα ρυθμιστεί μέχρι να λάβετε τη σωστή δόση. Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη ξεκινήσει κατά την ενήλικη ζωή, η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,1 έως 0,3 mg ημερησίως. Ο γιατρός σας θα αυξάνει αυτή τη δόση κάθε μήνα μέχρι να λάβετε τη δόση που χρειάζεστε. Η συνήθης μέγιστη δόση είναι

   1,0 mg ανά ημέρα.


   Πότε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Ενέστε την ημερήσια δόση σας στο δέρμα κάθε βράδυ ακριβώς πριν την ώρα του ύπνου.


   Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Το διάλυμα αυξητικής ορμόνης Norditropin NordiFlex διατίθεται σε μία πολλαπλών δόσεων αναλώσιμη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας του 1,5 ml.

   Πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας Norditropin NordiFlex είναι διαθέσιμες στο οπισθόφυλλο. Τα βασικά σημεία των οδηγιών είναι τα ακόλουθα:

  • Ελέγξτε το διάλυμα πριν το χρησιμοποιήσετε γυρίζοντας τη συσκευή τύπου πένας ανάποδα μία ή δύο φορές. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας εάν το διάλυμα είναι θολό ή αποχρωματισμένο.

  • Το Norditropin NordiFlex είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται με αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist μήκους έως 8 mm.

  • Πάντα να χρησιμοποιείτε μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.

  • Να εναλλάσσετε τις περιοχές που κάνετε την ένεση έτσι ώστε να μην προκαλείτε βλάβη στο δέρμα σας.

  • Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την κατάλληλη δόση και ότι δεν ενίετε αέρα, ελέξτε τη ροή της αυξητικής ορμόνης (ονομάζεται «εξαέρωση» της συσκευής τύπου πένας) πριν την πρώτη ένεση από μία νέα συσκευή τύπου πένας Norditropin NordiFlex. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας εάν δεν εμφανίζεται μία σταγόνα διαλύματος αυξητικής ορμόνης στην άκρη της βελόνας.

  • Μη μοιράζεστε τη συσκευή τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex με κανέναν άλλον.


   Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε θεραπεία

  • Παιδιά με ανεπαρκή ανάπτυξη λόγω συνδρόμου Turner, με νεφροπάθεια, που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους ή με σύνδρομο Noonan: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξής σας

  • Παιδιά ή έφηβοι με έλλειψη αυξητικής ορμόνης: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία και στην ενήλικη ζωή


   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.


   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Norditropin NordiFlex από την κανονική Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν ενέσετε πάρα πολλή σωματροπίνη. Η μακροχρόνια υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει ανώμαλη ανάπτυξη και αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου.


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως, την κανονική ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


   Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.

   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Επιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε παιδιά και ενήλικες (μη γνωστή συχνότητα):

  • Εξάνθημα, συριγμός, πρησμένα βλέφαρα, πρόσωπο ή χείλη, πλήρης κατάρρευση.

   Οποιαδήποτε από αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης

  • Κεφαλαλγία, προβλήματα όρασης, αίσθηση αδιαθεσίας (ναυτία) και αδιαθεσία

   (έμετος). Αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία αυξημένης πίεσης του εγκεφάλου

  • Τα επίπεδα θυροξίνης του ορού μπορεί να μειωθούν

  • Υπεργλυκαιμία (αυξημένα επίπεδα γλυκόζης του αίματος).

   Εάν έχετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επισκεφτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατόν. Σταματήστε τη χρήση του Norditropin NordiFlex μέχρι να σας πει ο γιατρός σας ότι μπορείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία.


   Ο σχηματισμός αντισωμάτων ενάντια στη σωματροπίνη σπάνια έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια θεραπείας με Norditropin.

   Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων.

   Έχουν αναφερθεί περιστατικά λευχαιμίας και υποτροπής όγκων στον εγκέφαλο σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με σωματροπίνη (το δραστικό συστατικό του Norditropin NordiFlex), παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η σωματροπίνη ήταν υπεύθυνη για αυτό. Εάν πιστεύετε ότι υποφέρετε από κάποια από αυτές τις ασθένειες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.


   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά:

   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 παιδιά):

  • Κεφαλαλγία

  • Κοκκίνισμα, φαγούρα και πόνος στο σημείο της ένεσης

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 παιδιά):

  • Εξάνθημα

  • Πόνος στους μυς και τις αρθρώσεις

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.

   Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα παιδιά που χρησιμοποιούν Norditropin NordiFlex εμφάνισαν πόνο στο ισχίο και στο γόνατο ή άρχισαν να κουτσαίνουν. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από μία ασθένεια που επηρεάζει το άκρο του μηριαίου οστού (νόσος Legg-Calvé) ή επειδή το άκρο του οστού γλιστράει από τον χόνδρο (ολίσθηση της εξέχουσας επίφυσης του μηριαίου οστού) και μπορεί να μην οφείλεται στο Norditropin NordiFlex.


   Σε παιδιά με σύνδρομο Turner, παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές λίγες περιπτώσεις

   αυξημένης ανάπτυξης των άκρων χειρών και άκρων ποδών σε σχέση με το ύψος.


   Μια κλινική δοκιμή σε παιδιά με σύνδρομο Turner έδειξε ότι υψηλές δόσεις του Norditropin μπορούν πιθανώς να αυξήσουν τον κίνδυνο ωτικών μολύνσεων.


   Εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, καθώς η δόση ενδέχεται να χρειάζεται να μειωθεί.

   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες στους ενήλικες:

   Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ενήλικες):

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ενήλικες):

  • Κεφαλαλγία

  • Αίσθημα έρπυσης του δέρματος (μυρμηκίαση) και μούδιασμα ή πόνος κυρίως στα δάκτυλα

  • Πόνος στις αρθρώσεις και ακαμψία, πόνος στους μυς.


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ενήλικες):

  • Διαβήτης τύπου 2

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: τσούξιμο και πόνος στα δάκτυλα και τα χέρια

  • Φαγούρα (μπορεί να είναι έντονη) και πόνος στην περιοχή της ένεσης

  • Μυϊκή ακαμψία

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας

   • στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή

   • στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο.

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Norditropin NordiFlex


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση μετά την ΛΗΞΗ/. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε τις αχρησιμοποίητες συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex σε ψυγείο (2°C – 8°C) μέσα στο εξωτερικό κουτί, για να τις προστατέψετε από το φως. Μην καταψύχετε ή εκθέτετε σε θερμότητα. Μη φυλάσσετε κοντά σε στοιχεία ψύξης.


  Κατά τη χρήση του Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml, μπορείτε είτε:

  • Να το διατηρείτε έως 4 εβδομάδες σε ψυγείο (2°C – 8°C) ή

  • Να το διατηρείτε έως 3 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη από 25°C).


   Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν έχουν καταψυχθεί ή εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες.


   Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν το διάλυμα αυξητικής ορμόνης είναι θολό ή αποχρωματισμένο.


   Να αποθηκεύετε πάντα το Norditropin NordiFlex χωρίς βελόνα προσαρμοσμένη.

   Να διατηρείτε πάντα το κάλυμμα της πένας στο Norditropin NordiFlex καλά κλεισμένο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

   Να χρησιμοποιείτε πάντα μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.


   Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Norditropin NordiFlex


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Norditropin NordiFlex δεν επηρεάζει τη χρήση μηχανημάτων ή την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης.


Το Norditropin περιέχει νάτριο

Το Norditropin περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά 1,5 ml, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Συνιστώμενη δόση

  Η δόση για τα παιδιά εξαρτάται από το βάρος και την επιφάνεια του σώματός τους. Στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, η δόση εξαρτάται από το ύψος σας, το βάρος σας, το φύλο σας και την ευαισθησία σας στην αυξητική ορμόνη και θα αναπροσαρμόζεται μέχρι να φτάσετε στη σωστή δόση.


  • Παιδιά με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

  Η συνήθης δόση είναι 0,025 έως 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 0,7 έως 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά με σύνδρομο Turner:

   Η συνήθης δόση είναι 0,045 έως 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,3 έως 2,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά με νεφροπάθεια:

   Η συνήθης δόση είναι 0,050 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,4 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως.

  • Παιδιά που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους:

   Η συνήθης δόση είναι 0,035 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως ή 1,0 mg ανά m2 επιφάνειας σώματος ημερησίως μέχρις ότου επιτευχθεί το τελικό ύψος. (Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά με κοντό ανάστημα που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους, χρησιμοποιήθηκαν τυπικά δόσεις 0,033 και 0,067 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως).

  • Παιδιά με σύνδρομο Noonan:

   Η συνήθης δόση είναι 0,066 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, ωστόσο ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει ότι η δόση 0,033 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως είναι επαρκής.

  • Ενήλικες με χαμηλή παραγωγή ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης:

   Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,2 έως 0,5 mg ημερησίως. Η δόση θα ρυθμιστεί μέχρι να λάβετε τη σωστή δόση. Εάν η ανεπάρκειά σας σε αυξητική ορμόνη ξεκινήσει κατά την ενήλικη ζωή, η συνήθης δόση εκκίνησης είναι 0,1 έως 0,3 mg ημερησίως. Ο γιατρός σας θα αυξάνει αυτή τη δόση κάθε μήνα μέχρι να λάβετε τη δόση που χρειάζεστε. Η συνήθης μέγιστη δόση είναι

   1,0 mg ανά ημέρα.


   Πότε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Ενέστε την ημερήσια δόση σας στο δέρμα κάθε βράδυ ακριβώς πριν την ώρα του ύπνου.


   Πώς να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Το διάλυμα αυξητικής ορμόνης Norditropin NordiFlex διατίθεται σε μία πολλαπλών δόσεων αναλώσιμη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας του 1,5 ml.

   Πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας Norditropin NordiFlex είναι διαθέσιμες στο οπισθόφυλλο. Τα βασικά σημεία των οδηγιών είναι τα ακόλουθα:

  • Ελέγξτε το διάλυμα πριν το χρησιμοποιήσετε γυρίζοντας τη συσκευή τύπου πένας ανάποδα μία ή δύο φορές. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας εάν το διάλυμα είναι θολό ή αποχρωματισμένο.

  • Το Norditropin NordiFlex είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται με αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist μήκους έως 8 mm.

  • Πάντα να χρησιμοποιείτε μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.

  • Να εναλλάσσετε τις περιοχές που κάνετε την ένεση έτσι ώστε να μην προκαλείτε βλάβη στο δέρμα σας.

  • Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την κατάλληλη δόση και ότι δεν ενίετε αέρα, ελέξτε τη ροή της αυξητικής ορμόνης (ονομάζεται «εξαέρωση» της συσκευής τύπου πένας) πριν την πρώτη ένεση από μία νέα συσκευή τύπου πένας Norditropin NordiFlex. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας εάν δεν εμφανίζεται μία σταγόνα διαλύματος αυξητικής ορμόνης στην άκρη της βελόνας.

  • Μη μοιράζεστε τη συσκευή τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex με κανέναν άλλον.


   Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε θεραπεία

  • Παιδιά με ανεπαρκή ανάπτυξη λόγω συνδρόμου Turner, με νεφροπάθεια, που γεννήθηκαν μικρά σε σχέση με την ηλικία κύησής τους ή με σύνδρομο Noonan: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξής σας

  • Παιδιά ή έφηβοι με έλλειψη αυξητικής ορμόνης: Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να συνεχίσετε να λαμβάνετε θεραπεία και στην ενήλικη ζωή


   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.


   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Norditropin NordiFlex από την κανονική Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν ενέσετε πάρα πολλή σωματροπίνη. Η μακροχρόνια υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει ανώμαλη ανάπτυξη και αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου.


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex

   Λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως, την κανονική ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


   Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex

   Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Norditropin NordiFlex χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.

   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Επιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε παιδιά και ενήλικες (μη γνωστή συχνότητα):

  • Εξάνθημα, συριγμός, πρησμένα βλέφαρα, πρόσωπο ή χείλη, πλήρης κατάρρευση.

   Οποιαδήποτε από αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης

  • Κεφαλαλγία, προβλήματα όρασης, αίσθηση αδιαθεσίας (ναυτία) και αδιαθεσία

   (έμετος). Αυτά μπορεί να αποτελούν σημεία αυξημένης πίεσης του εγκεφάλου

  • Τα επίπεδα θυροξίνης του ορού μπορεί να μειωθούν

  • Υπεργλυκαιμία (αυξημένα επίπεδα γλυκόζης του αίματος).

   Εάν έχετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επισκεφτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατόν. Σταματήστε τη χρήση του Norditropin NordiFlex μέχρι να σας πει ο γιατρός σας ότι μπορείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία.


   Ο σχηματισμός αντισωμάτων ενάντια στη σωματροπίνη σπάνια έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Norditropin.

   Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων.

   Έχουν αναφερθεί περιστατικά λευχαιμίας και υποτροπής όγκων στον εγκέφαλο σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με σωματροπίνη (το δραστικό συστατικό του Norditropin NordiFlex), παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η σωματροπίνη ήταν υπεύθυνη για αυτό. Εάν πιστεύετε ότι υποφέρετε από κάποια από αυτές τις ασθένειες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.


   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά:

   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 παιδιά):

  • Κεφαλαλγία

  • Κοκκίνισμα, φαγούρα και πόνος στο σημείο της ένεσης

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 παιδιά):

  • Εξάνθημα

  • Πόνος στους μυς και τις αρθρώσεις

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.

   Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα παιδιά που χρησιμοποιούν Norditropin NordiFlex εμφάνισαν πόνο στο ισχίο και στο γόνατο ή άρχισαν να κουτσαίνουν. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από μία ασθένεια που επηρεάζει το άκρο του μηριαίου οστού (νόσος Legg-Calvé) ή επειδή το άκρο του οστού γλιστράει από τον χόνδρο (ολίσθηση της εξέχουσας επίφυσης του μηριαίου οστού) και μπορεί να μην οφείλεται στο Norditropin NordiFlex.


   Σε παιδιά με σύνδρομο Turner, παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές λίγες περιπτώσεις

   αυξημένης ανάπτυξης των άκρων χειρών και άκρων ποδών σε σχέση με το ύψος.


   Μια κλινική δοκιμή σε παιδιά με σύνδρομο Turner έδειξε ότι υψηλές δόσεις του Norditropin μπορούν πιθανώς να αυξήσουν τον κίνδυνο ωτικών μολύνσεων.


   Εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, καθώς η δόση ενδέχεται να χρειάζεται να μειωθεί.

   Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες στους ενήλικες:

   Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ενήλικες):

  • Πρησμένα χέρια και πόδια λόγω της κατακράτησης υγρών.


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ενήλικες):

  • Κεφαλαλγία

  • Αίσθημα έρπυσης του δέρματος (μυρμηκίαση) και μούδιασμα ή πόνος κυρίως στα δάκτυλα

  • Πόνος στις αρθρώσεις και ακαμψία, πόνος στους μυς.


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ενήλικες):

  • Διαβήτης τύπου 2

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: τσούξιμο και πόνος στα δάκτυλα και τα χέρια

  • Φαγούρα (μπορεί να είναι έντονη) και πόνος στην περιοχή της ένεσης

  • Μυϊκή ακαμψία

  • Μεγέθυνση του μαστού (γυναικομαστία).


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας

   • στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή

   • στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο.

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Norditropin NordiFlex


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση μετά τη ΛΗΞΗ/. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε τις αχρησιμοποίητες συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex σε ψυγείο (2°C – 8°C) μέσα στο εξωτερικό κουτί, για να τις προστατέψετε από το φως. Μην καταψύχετε ή εκθέτετε σε θερμότητα. Μη φυλάσσετε κοντά σε στοιχεία ψύξης.


  Κατά τη χρήση του Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml, μπορείτε είτε:

  • Να το διατηρείτε έως 4 εβδομάδες σε ψυγείο (2°C – 8°C) ή

  • Να το διατηρείτε έως 3 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη από 25°C).


   Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν έχουν καταψυχθεί ή εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες.


   Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές τύπου πένας Norditropin NordiFlex εάν το διάλυμα αυξητικής ορμόνης είναι θολό ή αποχρωματισμένο.


   Να αποθηκεύετε πάντα το Norditropin NordiFlex χωρίς βελόνα προσαρμοσμένη.

   Να διατηρείτε πάντα το κάλυμμα της πένας στο Norditropin NordiFlex καλά κλεισμένο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

   Να χρησιμοποιείτε πάντα μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.


   Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Norditropin NordiFlex


Εμφάνιση του Norditropin NordiFlex και περιεχόμενα της συσκευασίας

To Norditropin NordiFlex είναι ένα διαυγές και άχρωμο ενέσιμο διάλυμα σε αναλώσιμη πολλαπλών δόσεων προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας του 1,5 ml.


1 ml διαλύματος περιέχει 10 mg σωματροπίνης.

1 mg σωματροπίνης ισοδυναμεί με 3 IU σωματροπίνης.


Το Norditropin NordiFlex είναι διαθέσιμο σε τρεις περιεκτικότητες:

5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml και 15 mg/1,5 ml (ισοδύναμες με 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml και 10 mg/ml, αντίστοιχα).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


NOVO NORDISK A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Δανία


Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα


Νονο Nordisk Ελλάς ΕΠΕ

Aλ. Παναγούλη 80 & Αγίας Τριάδος 65

  1. 153 43 Αγία Παρασκευή Eλλάδα

   Τηλ.: +30 210 6071600


   Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:


   Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ουγγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο: Norditropin NordiFlex 15 mg/1.5 ml


   Γαλλία: Norditropine NordiFlex 15 mg/1.5 ml


   Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

   image

   Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml


   Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας Norditropin NordiFlex


   Διαβάστε τις οδηγίες αυτές προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το Norditropin NordiFlex.


   • Το Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml είναι μια συσκευή τύπου πένας για ένεση πολλαπλών δόσεων, προγεμισμένη με διάλυμα ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης.

   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε οποιαδήποτε δόση από 0,075 έως 4,50 mg, σε δοσολογικά βήματα των 0,075 mg. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τη σωστή δόση για εσάς.

   • Το Norditropin NordiFlex έχει σχεδιαστεί για χρήση με αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist μήκους έως 8 mm.

   • Ξεκινήστε ελέγχοντας την ονομασία, την περιεκτικότητα και την έγχρωμη ετικέτα της συσκευής σας τύπου πένας Norditropin NordiFlex για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει την περιεκτικότητα αυξητικής ορμόνης που χρειάζεστε.

   • Χρησιμοποιείστε τη συσκευή τύπου πένας μόνο εάν το διάλυμα μέσα στο φυσίγγιο είναι διαυγές και άχρωμο.

   • Χρησιμοποιείτε πάντα μια νέα βελόνα για κάθε ένεση.

   • Πάντα να ελέγχετε τη ροή πριν από την πρώτη ένεση με κάθε νέα συσκευή τύπου πένας – βλ. βήμα 3. Ελέγξτε τη ροή.

   • Μη μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας ή τις βελόνες σας με κάποιον άλλον. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση.

   • Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή τύπου πένας και τις βελόνες σας σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

   • Τα άτομα που παρέχουν φροντίδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά όταν χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες – ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού με τη βελόνα και μόλυνσης.

image

image

imageΒελόνα

Κάλυμμα (παράδειγμα)

πένας Εξωτερικό

κάλυμμα βελόνας


Εσωτερικό κάλυμμα βελόνας


Βελόνα


Φυσίγγιο Χάρτινη ταινία

Παράθυρο κλίμακας

Κλίμακα υπόλοιπου

υπόλοιπου προϊόντος

προϊόντος


Παράθυρο δείκτη δόσης

Επιλογέας

δόσης Κουμπί δόσης

1. Ελέγξτε τη συσκευή τύπου πένας

 • Ελέγξτε την ονομασία, την περιεκτικότητα και την έγχρωμη ετικέτα της συσκευής τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει την περιεκτικότητα αυξητικής ορμόνης που χρειάζεστε.

 • Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής τύπου πένας

 • Ελέγξτε ότι το διάλυμα μέσα στο φυσίγγιο είναι διαυγές και άχρωμο γυρίζοντας τη συσκευή τύπου πένας ανάποδα μία ή δύο φορές.

 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας εάν το διάλυμα μέσα στο φυσίγγιο δεν είναι διαυγές ή είναι θολό.

[A].

A

2. Προσαρμόστε τη βελόνα


 • Χρησιμοποιείτε πάντα μια νέα βελόνα για κάθε ένεση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής διαλύματος, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας. Ποτέ μη λυγίζετε ή προκαλείτε βλάβη στη βελόνα.

 • Αφαιρέστε την προστατευτική χάρτινη ταινία από τη βελόνα.

B

image

image

image


 • Βιδώστε τη βελόνα απευθείας επάνω στη συσκευή τύπου πένας [B]. Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα είναι βιδωμένη καλά.

 • Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας και κρατήστε το για να απομακρύνετε σωστά τη βελόνα από τη συσκευή τύπου πένας μετά από την ένεση.

 • Απομακρύνετε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας τραβώντας το από το κέντρο και απορρίψτε το.


Η βελόνα έχει δύο καλύμματα. Πρέπει να τα αφαιρέσετε και τα δύο:

3. Ελέγξτε τη ροή


 • Πριν από την πρώτη σας ένεση με κάθε νέα συσκευή τύπου πένας, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη ροή ώστε να βεβαιώνεστε ότι θα λάβετε τη σωστή δόση και ότι δε θα ενέσετε καθόλου αέρα:

Επιλέξτε 0,075 mg [Γ]. Aυτό είναι ένα «κλικ» μετά το 0.0 που φαίνεται στον επιλογέα δόσης στο άκρο της συσκευής τύπου πένας.

Γ


 • Κρατήστε τη συσκευή τύπου πένας με τη βελόνα να δείχνει προς τα επάνω και χτυπήστε την κορυφή της συσκευής τύπου πένας λίγες φορές ώστε τυχόν φυσαλίδες να ανέβουν στην κορυφή [Δ].

Δ


 • Κρατώντας τη συσκευή τύπου πένας με τη βελόνα προς τα επάνω, πιέστε το κουμπί δόσης μέχρι το τέρμα [E]. Μια σταγόνα διαλύματος θα εμφανιστεί στο άκρο της βελόνας.

 • Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, επαναλάβετε τα βήματα Γ έως E μέχρι 6 φορές μέχρι να εμφανιστεί σταγόνα. Εάν συνεχίζει να μην εμφανίζεται σταγόνα, αλλάξτε τη βελόνα και επαναλάβετε τα βήματα Γ έως E μία ακόμη φορά.

 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τυπου πένας εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα. Χρησιμοποιείστε μια νέα συσκευή τύπου πένας.

 • Ελέγχετε πάντα τη ροή πριν από την πρώτη ένεση με κάθε νέα συσκευή τύπου πένας. Ελέγξτε ξανά τη ροή εάν η συσκευή τύπου πένας σας έχει πέσει ή χτυπήσει σε σκληρή επιφάνεια ή εάν υποπτεύεστε ότι υπάρχει πρόβλημα.

E

4. Επιλέξτε τη δόση


 • Ελέγξτε ότι ο επιλογέας δόσης έχει ρυθμιστεί στο

0.0. Επιλέξτε τον αριθμό των mg που ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει για εσάς [ΣΤ].

ΣΤ

image

image


 • Η δόση μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί στρέφοντας τον επιλογέα δόσης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όταν στρέφετε τον επιλογέα δόσης προς τα πίσω, προσέξτε να μην πιέσετε το κουμπί δόσης γιατί θα εξέλθει διάλυμα. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε δόση μεγαλύτερη από τον αριθμό των mg που απομένουν στην πένα.

5. Ενέστε τη δόση


 • Χρησιμοποιείστε τη μέθοδο ένεσης που σας έδειξε ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.

 • Εναλλάσσετε την περιοχή όπου κάνετε την ένεση, ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στο δέρμα σας.

 • Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα σας. Χορηγήστε τη δόση πιέζοντας το κουμπί δόσης μέχρι το τέρμα. Προσέξτε να πιέσετε το κουμπί δόσης μόνο όταν κάνετε την ένεση [Z].

 • Κρατήστε το κουμπί δόσης εντελώς πιεσμένο και αφήστε τη βελόνα να μείνει κάτω από το δέρμα για 6 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Αυτό θα διασφαλίσει ότι ολόκληρη η δόση έχει χορηγηθεί.

Ζ

6. Αφαιρέστε τη βελόνα


 • Τοποθετήστε προσεκτικά το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας πίσω στη βελόνα χωρίς να αγγίξετε τη βελόνα. Ξεβιδώστε τη βελόνα και απορρίψτε την προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν από τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας [Η]. Ποτέ μην τοποθετείτε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας πίσω στη βελόνα εφόσον το έχετε αφαιρέσει. Μπορεί να τραυματιστείτε κατά λάθος με τη βελόνα.

 • Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της συσκευής τύπου πένας μετά από κάθε χρήση.

 • Πάντοτε να αφαιρείτε και να απορρίπτετε τη βελόνα μετά από κάθε ένεση και να φυλάσσετε τη συσκευή τύπου πένας χωρίς προσαρτημένη βελόνα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής διαλύματος, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.

 • Όταν η συσκευή τύπου πένας είναι άδεια, απορρίψτε την χωρίς βελόνα επάνω, σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού ή του νοσοκόμου σας και των τοπικών αρχών.

 • Οι παρέχοντες φροντίδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τον χειρισμό χρησιμοποιημένων βελονών – ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τις βελόνες και μόλυνσης.


H

7. Συντήρηση

image

Ο χειρισμός της συσκευής τύπου πένας σας Norditropin NordiFlex πρέπει να γίνεται

με προσοχή.

Μη ρίχνετε τη συσκευή τύπου πένας σας ή μην τη χτυπάτε επάνω σε σκληρές επιφάνειες. Έάν σας πέσει κάτω ή υποπτεύεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, να βιδώνετε πάντα μια νέα βελόνα και να ελέγχετε τη ροή πριν κάνετε την ένεση.

Μην προσπαθήσετε να ξαναγεμίσετε τη συσκευή τύπου πένας σας – είναι προγεμισμένη.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή τύπου πένας σας ή να την αποσυναρμολογήσετε.

Προστατέψτε τη συσκευή τύπου πένας σας από τη σκόνη, τους ρύπους, τον παγετό και το απευθείας ηλιακό φως.

Μην προσπαθήσετε να πλύνετε, να βυθίσετε σε υγρό ή να λιπάνετε τη συσκευή τύπου πένας σας. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε την με ένα πανί εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό.

Μην καταψύχετε τη συσκευή τύπου πένας σας ή μην τη φυλάσσετε κοντά σε οποιαδήποτε στοιχεία ψύξης, π.χ. αυτό του ψυγείου.

Βλ. παράγραφο 5 «Πώς να φυλάσσετε το Norditropin NordiFlex» στο οπισθόφυλλο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο φύλαξης της συσκευής τύπου πένας σας.