Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Simulect

ΤΙΜΈς

SIMULECT PS.SOL.INF 20MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 840,67 €
Λιανεμποριο: 944,58 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Simulect 10 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση

basiliximab


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8C).

Κάθε αχρησιμοποίητο προϊόν ή άχρηστο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους

ισχύουσες σχετικές διατάξεις.