Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Granulokine Singleject

ΤΙΜΈς

GRANULOKINE SINGLEJECT IN.CO.S.PS 30MU(300mcg)/0,5ML PF.SYR. BTx5 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 161,14 €
Λιανεμποριο: 194,72 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

GRANULOKINE SINGLEJECT IN.CO.S.PS 48MU(480mcg)/0,5ML PF.SYR. BTx5 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 250,07 €
Λιανεμποριο: 296,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Granulokine Singleject 30 MU (0,6 mg/ml)

Granulokine Singleject 48 MU (0,96 mg/ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα filgrastim


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 59-61,

Κτίριο Γ,

151 24 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ. +30 210 3447000

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179 2235 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος Tηλ. +357 22741741


image

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας :


Όταν χρησιμοποιείται ως πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, το Granulokine θα πρέπει να διαλύεται σε 20 ml διαλύματος γλυκόζης 5%. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για πλήρεις λεπτομέρειες.