Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rivetal

ΤΙΜΈς

RIVETAL CAPS 1,5MG/CAP BTx28 (PVC/ALUMINIUM BLISTERS) (PVC/ALUMINIUM BLISTERS)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,48 €
Λιανεμποριο: 7,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

RIVETAL CAPS 3MG/CAP BTx28 (PVC/ALUMINIUM BLISTERS) (PVC/ALUMINIUM BLISTERS)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,88 €
Λιανεμποριο: 10,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

RIVETAL CAPS 4,5MG/CAP BTx28 (PVC/ALUMINIUM BLISTERS) (PVC/ALUMINIUM BLISTERS)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,11 €
Λιανεμποριο: 12,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

RIVETAL CAPS 6MG/CAP BTx28 (PVC/ALUMINIUM BLISTERS) (PVC/ALUMINIUM BLISTERS)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,43 €
Λιανεμποριο: 13,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Rivetal 1,5 mg σκληρά καψάκια Rivetal 3 mg σκληρά καψάκια Rivetal 4,5 mg σκληρά καψάκια Rivetal 6 mg σκληρά καψάκια

Ριβαστιγμίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Κουτί που περιέχει 28 ή 56 ή 112 κάψουλες σε PVC/Aluminium blisters. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

  1. Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός


    GENEPHARM AE,

    18ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, Αττικής

  2. Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: