Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Kalvenox

ΤΙΜΈς

KALVENOX F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTx16 TABS AL/PVC/AL blisters

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,40 €
Λιανεμποριο: 4,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

KALVENOX F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTx20 TABS AL/PVC/AL blisters

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,11 €
Λιανεμποριο: 5,66 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Kalvenox 875 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

(αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 1. Πώς να φυλάσσεται το Kalvenox


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά το ‘EXP’. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.


  Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25°C στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή τα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Kalvenox

  • Οι δραστικές ουσίες είναι η αμοξυκιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ. Κάθε δισκίο περιέχει τριϋδρική αμοξικιλλίνη που ισοδυναμεί με 875 mg αμοξικιλλίνης και καλιούχο κλαβουλανικό που ισοδυναμεί με 125 mg κλαβουλανικού οξέος.

  • Tα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: Κυτταρίνη, μικροκρυσταλική 105, Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (Τύπου A), Άνυδρο κολλοειδές πυριτίου οξείδιο, Μαγνήσιο στεατικό

Επικάλυψη δισκίου: Πολυβινυλαλκοόλη, Τιτανίου διοξείδιο (E171), Τάλκης (E553b), Πολυαιθυλενογλυκόλη 4000, Λεκιθίνη (σόγιας) (E322), Ύδωρ κεκαθαρμένο.


Εμφάνιση του Kalvenox και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά, κυρτά, σε σχήμα κάψουλας με διαστάσεις του πυρήνα 21.5 mm x 10.0 mm.

Κυψέλες αλουμινίου-πολυβινυλοχλωριδίου-αλουμινίου που περιέχουν 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24 ή 30 δισκία μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης. Διατίθεται επίσης νοσοκομειακή συσκευασία των 100 και 500 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

MEDOCHEMIE IBERIA, S.A.

Rua Jose Maria Nicolau, n o 6, 7 oB, São Domingos de Benfica, 1500 662 Lisboa, Portugal


Παραγωγός

MEDOCHEMIE LTD (FACTORY B)

Οδός Ιαπετού 48, Βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου, 4101 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Κύπρος


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το φάρμακο αυτό, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Δημοκρατία της Τσεχίας

KALVENOX

Εσθονία

KALVENOX

Ελλάδα

KALVENOX


Πορτογαλία

ZACIVON

Σλοβενία

ZACIVON

Ισπανία

MEDOCLAV


Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Ιούλιο 2018.


Συμβουλές/ιατρική εκπαίδευση

Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση κατά των λοιμώξεων που προκαλούνται από ιούς.


Ορισμένες φορές μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε έναν θεραπευτικό κύκλο με αντιβιοτικό. Ένας από τους συχνότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που λαμβάνεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν, ακόμη και να πολλαπλασιαστούν, παρά τη λήψη του αντιβιοτικού.


Τα βακτήρια μπορούν να γίνουν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά για πολλούς λόγους. Η προσεκτική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα αντιβιοτικά ανθεκτικά σε αυτά.


Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει μια θεραπευτική αγωγή με ένα αντιβιοτικό, αυτή προορίζεται για να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα ασθένειά σας. Ακολουθώντας προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές θα βοηθήσετε να αποτραπεί η εμφάνιση ανθεκτικών βακτηρίων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το αντιβιοτικό μη δραστικό.

 1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τις σωστές ώρες και για τον σωστό αριθμό ημερών. Διαβάζετε τις οδηγίες στην επισήμανση και αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ζητήστε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.

 2. Δεν πρέπει να λαμβάνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά για εσάς και πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε μόνο για τη θεραπεία της λοίμωξης για την οποία έχουν συνταγογραφηθεί.

 3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για άλλους ανθρώπους, ακόμη και αν είχαν λοίμωξη παρόμοια με τη δική σας.

 4. Δεν πρέπει να δίνετε σε άλλους ανθρώπους αντιβιοτικά τα οποία ο γιατρός συνταγογράφησε για εσάς.

 5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο σε ένα φαρμακείο για τη σωστή απόρριψή του.