Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα

Πανδημικό εμβόλιο γρίππης (H5N1) (ζωντανό εξασθενημένο, ρινικό)


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν χορηγηθεί το εμβόλιο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας ή το παιδί σας.Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:


 1. Τι είναι το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca

 3. Πώς χορηγείται το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca και ποια είναι η χρήση του


  Το πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της γρίππης σε περιόδους επίσημης κήρυξης πανδημίας γρίππης. Χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους

  ηλικίας 12 μηνών έως κάτω των 18 ετών.


  Η πανδημική γρίππη είναι ένας τύπος γρίππης που εμφανίζεται κατά διαστήματα τα οποία κυμαίνονται από λιγότερα από 10 έτη έως αρκετές δεκαετίες. Εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλον τον

  κόσμο. Τα σημεία της πανδημικής γρίππης είναι παρόμοια με αυτά της κοινής γρίππης αλλά μπορεί να

  είναι πιο σοβαρά.


  Πώς λειτουργεί το πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca


  Το πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca είναι παρόμοιο με το Fluenz Tetra (ρινικό αντιγριππικό εμβόλιο το οποίο περιέχει τέσσερα στελέχη), με εξαίρεση το γεγονός ότι το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca παρέχει προστασία έναντι ενός μόνο στελέχους του ιού της γρίππης σε περιόδους επίσημης κήρυξης πανδημίας γρίππης.


  Όταν ένα άτομο εμβολιασθεί, το ανοσοποιητικό σύστημα (το φυσικό αμυντικό σύστημα του οργανισμού) θα αναπτύξει τους δικούς του μηχανισμούς προστασίας έναντι του ιού της γρίππης. Κανένα από τα συστατικά του εμβολίου δεν μπορεί να προκαλέσει γρίππη.


  Ο ιός του Πανδημικού εμβολίου γρίππης H5N1 AstraZeneca αναπτύσσεται σε αυγά κότας. Το στέλεχος του ιού της γρίππης που χρησιμοποιείται για το εμβόλιο σε περιόδους επίσημης κήρυξης πανδημίας γρίππης συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca


  Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca:


  • σε περίπτωση που είχατε εκδηλώσει στο παρελθόν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (δηλ., απειλητική για τη ζωή) στα αυγά, στις πρωτεΐνες των αυγών, στη γενταμικίνη, ή στη ζελατίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του εμβολίου (αναφέρονται στην παράγραφο 6 “Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες”). Για τα σημεία αλλεργικών αντιδράσεων, βλ. παράγραφο 4 “Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες”. Ωστόσο, σε κατάσταση πανδημίας, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει να σας χορηγηθεί το εμβόλιο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική αγωγή σε περίπτωση εκδήλωσης αλλεργικής αντίδρασης.


   Εάν ισχύει οποιοδήποτε από αυτά, ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας πριν από τον εμβολιασμό:

  • εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών δεν πρέπει να κάνουν αυτό το εμβόλιο λόγω του κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

  • εάν είχατε εκδηλώσει αλλεργική αντίδραση εκτός από αιφνίδια απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση στα αυγά, στις πρωτεΐνες των αυγών, στη γενταμικίνη, ή στη ζελατίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του εμβολίου (αναφέρονται στην παράγραφο 6

   “Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες”).

  • εάν λαμβάνετε ήδη ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ουσία που υπάρχει σε πολλά φάρμακα η οποία χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου και τη μείωση του πυρετού). Αυτό συμβαίνει λόγω του κινδύνου εμφάνισης μιας πολύ σπάνιας αλλά σοβαρής ασθένειας (σύνδρομο Reye).

  • εάν έχετε αιματολογική διαταραχή ή καρκίνο που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα.

  • εάν έχετε ενημερωθεί από τον γιατρό σας ότι έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό συστήμα

   λόγω κάποιας νόσου, φαρμάκου, ή άλλης θεραπείας.

  • εάν έχετε βαρύ άσθμα ή έχετε συριγμό την τρέχουσα περίοδο.

  • εάν έχετε στενή επαφή με κάποιο άτομο που έχει σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (για παράδειγμα, ασθενής που έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και χρειάζεται απομόνωση).


   Εάν ισχύει οποιοδήποτε από αυτά, ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας πριν από τον εμβολιασμό. Αυτός ή αυτή θα αποφασίσει εάν το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας.


   Άλλα φάρμακα, άλλα εμβόλια και Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca Ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας εάν το άτομο που εμβολιάζεται παίρνει, έχει πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρει άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που δεν απαιτούν ιατρική συνταγή.

  • Μην χορηγήσετε ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ουσία που υπάρχει σε πολλά φάρμακα η οποία χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου και τη μείωση του πυρετού) σε παιδιά για 4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό με το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca εκτός εάν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιός σας. Αυτό συμβαίνει λόγω του κινδύνου εμφάνισης συνδρόμου Reye, μιας πολύ σπάνιας αλλά σοβαρής ασθένειας που μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο και το συκώτι.

  • Συνιστάται να μην χορηγείται το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca ταυτόχρονα με ειδικά για τη γρίππη αντι-ιϊκά φάρμακα όπως οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

   Ο γιατρός, ο νοσοκόμος ή ο φαρμακοποιός σας θα αποφασίσει εάν το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια.


   Κύηση και θηλασμός

  • Εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί σύντομα, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού, του νοσηλευτή ή του φαρμακοποιού σας πριν

   από τον εμβολιασμό. Αυτός ή αυτή θα αποφασίσει εάν το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1

   AstraZeneca είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας.

  • Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca δεν συνιστάται για θηλάζουσες γυναίκες.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

  • Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


 3. Πώς χορηγείται το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca


  Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca θα χορηγείται υπό την επίβλεψη ιατρού, νοσηλευτή, ή φαρμακοποιού.


  Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca πρέπει να χορηγείται μόνο ως ρινικό εκνέφωμα.


  Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca δεν πρέπει να χορηγείται με ένεση.


  Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca θα χορηγείται ως εκνέφωμα σε κάθε ρουθούνι. Μπορείτε να αναπνέετε κανονικά όταν σας χορηγείται το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca. Δεν χρειάζεται να εισπνέετε ενεργά ή έντονα από τη μύτη.


  Δοσολογία

  Η συνιστώμενη δόση για παιδιά και εφήβους είναι 0,2 ml Πανδημικού εμβολίου γρίππης H5N1

  AstraZeneca, χορηγούμενα ως 0,1 ml σε κάθε ρουθούνι. Όλα τα παιδιά θα λάβουν μια δεύτερη, επαναληπτική δόση μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το εμβόλιο, ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσηλευτή ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Σε κλινικές μελέτες με το εμβόλιο, οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιας μορφής και μικρής διάρκειας.


  Ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες από το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca.


  Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές:


  Πολύ σπάνιες

  (μπορεί να εμφανισθούν σε έως 1 στα 10.000 άτομα):

  • βαριάς μορφής αλλεργική αντίδραση: τα σημεία της βαριάς αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή και οίδημα (πρήξιμο) του προσώπου ή της γλώσσας.

   Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε κάποια από τις προαναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.


   Σε κλινικές μελέτες με ενήλικες που έλαβαν το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πονοκέφαλος και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (φλεγμονή της μύτης, του λαιμού και των ιγμορείων).


   Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του Πανδημικού εμβολίου γρίππης H5N1 AstraZeneca σε παιδιά και εφήβους:


   Πολύ συχνές

   (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

  • ρινική καταρροή ή συμφόρηση (μπούκωμα)

  • μειωμένη όρεξη

  • αδυναμία


   Συχνές

   (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

  • πυρετός

  • πόνοι των μυών

  • κεφαλαλγία


   Όχι συχνές

   (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

  • εξάνθημα

  • αιμορραγία από τη μύτη

  • αλλεργικές αντιδράσεις


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον/την νοσοκόμο ή τον

   image

   φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V:

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca

  Το εμβόλιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το εμβόλιο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην

  επισήμανση του εξαρτήματος προσαρμογής μετά τα γράμματα EXP (ΛΗΞΗ). Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C έως 8°C). Μην καταψύχετε.

  Φυλάσσετε το εξάρτημα ρινικής προσαρμογής στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca

Η δραστική ουσία είναι:

Ετεροσυνδυασμένος ιός της γρίππης* (ζωντανός εξασθενημένος) του ακόλουθου στελέχους**:


Στέλεχος A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136) 107,0±0,5 FFU***


.......................................................................................................ανά 0,2 ml δόσης


* αναπτύσσεται σε γονιμοποιημένα αυγά όρνιθας από υγιή κοπάδια ορνίθων.

** παράγεται σε κυτταρική σειρά VERO με την τεχνική της ανάστροφης γενετικής. Αυτό το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (GMO).

*** μονάδες σχηματισμού φθορίζουσας εστίας


Αυτό το εμβόλιο είναι σε συμμόρφωση με τη σύσταση του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και την απόφαση της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την πανδημία γρίππης.


Τα άλλα συστατικά είναι σακχαρόζη, φωσφορικό δικάλιο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ζελατίνη (χοίρεια, Τύπου A), υδροχλωρική αργινίνη, μονοϋδρικό γλουταμινικό μονονάτριο και ύδωρ για ενέσιμα.


Εμφάνιση του Πανδημικού εμβολίου γρίππης H5N1 AstraZeneca και περιεχόμενο της συσκευασίας


Αυτό το εμβόλιο διατίθεται ως ένα ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα σε εξάρτημα ρινικής προσαρμογής μίας χρήσης (0,2 ml) σε μέγεθος συσκευασίας των 10 τεμαχίων.


Το εναιώρημα είναι άχρωμο έως υποκίτρινο, διαυγές έως ελαφρώς θολό. Είναι δυνατή η παρουσία μικρών λευκών σωματιδίων.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AstraZeneca AB,

SE-151 85

Södertälje, Σουηδία


Παρασκευαστής: AstraZeneca Nijmegen B.V., Lagelandseweg 78

image

Nijmegen, 6545CG Ολλανδία


MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke,

Liverpool, L24 9JW, ΗΒ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB ,AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България

ЕООД

Тел: +359 24455000


Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2-10 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00


Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με την διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερα δεδομένα σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το φάρμακο αυτό και το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης θα επικαιροποιείται αναλόγως.


Οργανισμού Φαρμάκων: .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Οδηγίες για τους επαγγελματίες υγείας


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


Το Πανδημικό εμβόλιο γρίππης H5N1 AstraZeneca προορίζεται μόνο για ρινική χρήση.


Πώμα περιορισμού εμβόλου Κλιπ διαμοιρασμού

της δόσης


Προστατευτικό πώμα του άκρου του ρύγχους


Ράβδος εμβόλου


image

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την ημερομηνία

που αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευής.


image

Πιέστε το έμβολο

Με μια μόνο κίνηση,

πιέστε το έμβολο όσο το δυνατόν ταχύτερα

μέχρι το κλιπ

διαμοιρασμού της δόσης

να σας εμποδίσει να προχωρήσετε περαιτέρω.

image

Προετοιμάστε το εξάρτημα προσαρμογής Αφαιρέστε το ελαστικό προστατευτικό πώμα του άκρου. Μην αφαιρέστε το κλιπ διαμοιρασμού της δόσης στο άλλο άκρο της συσκευής.


image

Αφαιρέστε το κλιπ διαμοιρασμού της δόσης

Για τη χορήγηση στο

άλλο ρουθούνι, πιάστε και αφαιρέστε το κλιπ διαμοιρασμού της δόσης από το έμβολο.

image

Τοποθετήστε το εξάρτημα προσαρμογής Με τον ασθενή σε όρθια θέση, τοποθετήστε το άκρο ακριβώς μέσα στο ρουθούνι για να διασφαλιστεί η χορήγηση του Πανδημικού εμβολίου γρίππης H5N1 AstraZeneca στο εσωτερικό της μύτης.

image

Ψεκάστε στο άλλο ρουθούνι Τοποθετήστε το άκρο

ακριβώς μέσα στο άλλο ρουθούνι και με μία μόνο κίνηση, πιέστε το

έμβολο όσο το δυνατόν ταχύτερα για τη χορήγηση του υπόλοιπου εμβολίου.


Βλέπε παράγραφο 5 για συμβουλές σχετικά με τη φύλαξη και την απόρριψη.