Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Diovan

ΤΙΜΈς

DIOVAN F.C.TAB 160MG/TAB BTx14 (BLIST1x14) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,58 €
Λιανεμποριο: 3,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIOVAN F.C.TAB 80MG/TAB BTx14 (BLIST1x14) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,77 €
Λιανεμποριο: 3,82 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIOVAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST1x14) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά) (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,30 €
Λιανεμποριο: 4,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIOVAN ORAL.SOL 3MG/ML FLx160 ML + Δοσομετρική σύριγγα

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,64 €
Λιανεμποριο: 5,02 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIOVAN F.C.TAB 320MG/TAB BTx14 [BLIST1x14 (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά)] [BLIST1x14 (PVC/PVDC/ALU ημερολογιακά)]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,56 €
Λιανεμποριο: 7,66 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Diovan πόσιμο διάλυμα 3 mg/ml βαλσαρτάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

 1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Diovan

Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία/αποκεντρωμένη διαδικασία: 1 φιάλη που περιέχει 160 ml πόσιμου διαλύματος

Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά: 1 φιάλη που περιέχει 160 ml πόσιμου διαλύματος


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

NOVARTIS (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

12ο χλμ.Εθνικής Οδού Νο 1, 144 51 Μεταμόρφωση Ελλάδα


Παραγωγός

Delpharm Huningue S.A.S.

26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue Γαλλία


Για πληροφορίες σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας.


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


image

Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,

Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Diovan


Βέλγιο, Λουξεμβούργο

Diovane

Γαλλία, Ιταλία

Tareg


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις Nοέμβριος 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΖΟΥΡΑ


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού πάρετε το φάρμακο. Αυτό θα σάς βοηθήσει να χρησιμοποιείτε σωστά τη σύριγγα από το στόμα και τη μεζούρα.


Τι θα χρησιμοποιείτε


image

image

Προσαρμογέα φιάλης που χρησιμοποιείται με πίεση:


Εφαρμογή του προσαρμογέα φιάλης που χρησιμοποιείται με πίεση σε νέα φιάλη


image

 1. Αφαιρείτε το πώμα από τη φιάλη, ωθώντας το σταθερά προς τα κάτω και στρέφοντας το αριστερόστροφα (όπως φαίνεται στο πάνω μέρος του πώματος).

 2. Κρατάτε την ανοικτή φιάλη σε όρθια θέση σε ένα τραπέζι, ωθείτε σταθερά τον προσαρμογέα της φιάλης στο λαιμό της φιάλης μέχρι μέσα.


  Σημείωση: Μπορεί να μην μπορείτε να ωθήσετε τον προσαρμογέα φιάλης μέχρι μέσα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, εφόσον θα εξαναγκαστεί σε είσοδο στη φιάλη, όταν βιδώσετε και πάλι το πώμα.


 3. Βιδώστε και πάλι το πώμα στη φιάλη.

  Προετοιμασία δόσης φαρμάκου


  image


  image


  Μέτρηση δόσης φαρμάκου


 4. Αφαιρείτε το πώμα από τη φιάλη, ωθώντας το σταθερά προς τα κάτω και στρέφοντας το αριστερόστροφα (όπως φαίνεται στο πάνω μέρος του πώματος).


 5. Ελέγξετε ότι το έμβολο βρίσκεται ολόκληρο μέσα στη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα.


 6. Κρατάτε την ανοικτή φιάλη σε όρθια θέση, εισάγετε σταθερά τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα μέσα στον προσαρμογέα φιάλης.


 7. Κρατάτε σταθερά τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα, αναστρέφετε προσεκτικά τη φιάλη και τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα.


 8. Πριν μετρήσετε τη δόση σας, χρειάζεται να απαλλαχθείτε από τυχόν μεγάλες φυσαλίδες που μπορεί να έχουν παγιδευτεί στη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα. Για να το κάνετε αυτό:

  • Τραβάτε αργά το έμβολο μέχρι έξω, ώστε να γεμίσει η

   σύριγγα για χορήγηση από το στόμα με φάρμακο.

  • Έπειτα, ωθείστε το έμβολο μέχρι μέσα, ώστε να αδειάσει και πάλι.

  Σημείωση: Η συνολική ποσότητα διαλύματος που μπορεί να μετρηθεί στη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα είναι 5 ml. Ανάλογα με τη χορηγούμενη δόση, μπορεί να είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τα βήματα 10 έως 16 αρκετές φορές. Για παράδειγμα, εάν η χορηγούμενη δόση είναι 13 ml, θα είναι απαραίτητο να μετρηθεί το αφαιρούμενο διάλυμα σε τρία ξεχωριστά στάδια: 5 ml + 5 ml + 3 ml.


  image

 9. Βρείτε το δείκτη στη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου.


 10. Τραβάτε αργά το έμβολο μέχρι το άνω άκρο του υποδεικνυόμενου δακτυλίου να είναι στο ίδιο επίπεδο με το δείκτη.


  image

 11. Στρέφετε προσεκτικά τη φιάλη και τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα σε όρθια θέση και πάλι.


 12. Αφαιρείτε τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα από τον προσαρμογέα φιάλης στρίβοντας τη απαλά προς τα έξω.

  image

  Λήψη του φαρμάκου


 13. Καθίστε σε όρθια θέση.


 14. Τοποθετήστε το άκρο της σύριγγας για χορήγηση από το στόμα μέσα στο στόμα.


 15. Ωθείστε αργά το έμβολο προς τα μέσα και καταπιείτε απευθείας το φάρμακο από τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα.


 16. Εάν η χορηγούμενη δόση απαιτεί το γέμισμα της σύριγγας αρκετές φορές, μπορείτε να αδειάσετε τις μετρούμενες δόσεις του φαρμάκου από τη σύριγγα στη μεζούρα κι έπειτα να ελέγξετε το συνολικό όγκο του διαλύματος.


 17. Πιείτε αμέσως όλο το διάλυμα.

 18. Επανατοποθετήστε το βιδωτό πώμα με ασφάλεια για παιδιά μετά από τη χρήση.


 19. Για να καθαρίσετε τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα:

  • Σκουπίζετε το εξωτερικό της σύριγγας για χορήγηση από το στόμα με καθαρό, στεγνό πανί.

  • Κάνετε το ίδιο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη σύριγγα για χορήγηση από το στόμα.


 20. Για να καθαρίσετε τη μεζούρα:

  • Ξεπλένετε τη μεζούρα με καθαρό νερό.

  • Στεγνώνετε τη μεζούρα με καθαρό πανί και την τοποθετείτε και πάλι πάνω από το πώμα της φιάλης.