Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rotarix

ΤΙΜΈς

ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML 1 Προγεμισμένη Συσκευή για πόσιμη χρήση x 1,5ML Συσκευή για πόσιμη χρήση x 1,5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 46,00 €
Λιανεμποριο: 63,39 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML 1 Σωληνάριο x 1,5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 46,00 €
Λιανεμποριο: 63,39 €
Επιστράφηξης: 0,00 €