Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Holoclar
ex vivo expanded autologous human corneal epithelial cells containing stem cells

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Holoclar 79.000 – 316.000 κύτταρα/cm2 ισοδύναμου ζώντος ιστού.

Ex vivo διογκούμενα αυτόλογα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα κερατοειδούς που περιέχουν βλαστοκύτταρα.


imageΤο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Holoclar και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Holoclar είναι ένα στρώμα κυττάρων για εμφύτευση στο μάτι σας. Τα κύτταρα διατηρούνται ζωντανά σε έναν μικρό στείρο περιέκτη. Το φάρμακο τοποθετείται σε αρκετά στρώματα συσκευασίας που προστατεύουν το φάρμακο από βακτήρια και διασφαλίζουν ότι το Holoclar διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία για 36 ώρες, εάν αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου.


Κάθε συσκευασία περιέχει μια ατομική δόση θεραπείας που είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύψει τον κερατοειδή σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Holostem Terapie Avanzate s.r.l.

Via Glauco Gottardi 100, Modena, 41125, Ιταλία Τηλέφωνο: +39 059 2058070

Φαξ: +39 059 2058115


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με την διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τα νέα πληροφοριακά στοιχεία για το φάρμακο αυτό και θα ενημερώνει το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναλόγως.