Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Sugammadex/Pharmazac


Β.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Sugammadex/Pharmazac 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα sugammadex


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Ενημερώστε τον αναισθησιολόγο σας αν αυτό ισχύει για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον αναισθησιολόγο σας πριν χορηγηθεί το Sugammadex/Pharmazac


Εμφάνιση του Sugammadex/Pharmazac και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Sugammadex/Pharmazac είναι ένα διαυγές και άχρωμο έως ελαφρά κίτρινο/καφέ ενέσιμο διάλυμα, ελεύθερο από ορατά σωματίδια.

Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας, που περιέχουν είτε 10 φιαλίδια με 2 ml ή 10 φιαλίδια με 5 ml ενέσιμου διαλύματος.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΑΖΑΚ AΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ EΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. PHARMAZAC AE

Ναούσης 31, 104 47 Αθήνα

Τηλ.: 210 3418889-97


image

Παρασκευαστής

Medichem S.A.

Narcis Monturiol 41A, Sant Joan Despí -Barcelona, 08970 Spain


Pharmidea

4 Rupnicu Street, Olaine district, LV-2114 Latvia


Combino Pharm (Malta) Ltd

HF-60, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 3000 Malta


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:

Για λεπτομερείς πληροφορίες δείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για το Sugammadex/Pharmazac.