Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Torvachol

ΤΙΜΈς

TORVACHOL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 (BLISTERS3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,70 €
Λιανεμποριο: 7,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TORVACHOL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLISTERS3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,23 €
Λιανεμποριο: 8,59 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TORVACHOL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLISTERS3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,89 €
Λιανεμποριο: 9,50 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Torvachol 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Torvachol 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Torvachol 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.


Ατορβαστατίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το Torvachol.Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών


Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562, Χολαργός, Αθήνα, τηλ: +302132040380/337, Φαξ:

+302106549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

  1. Πώς να φυλάσσετε το Torvachol


    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

    Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 25ºC.


    Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης {EXP:} που αναφέρεται στον περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.


    Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Torvachol

- Η δραστική ουσία είναι η ατορβαστατίνη.

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium).

- Τα άλλα συστατικά είναι:

μαννιτόλη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, κροσποβιδόνη, ανθρακικό νάτριο άνυδρο, πολυβιδόνη, μεθειονίνη και στεατικό μαγνήσιο.


Η επικάλυψη του Torvachol περιέχει Opadry White 03F28446 (που αποτελείται από υπρομελλόζη 6 CPS, διοξείδιο του τιτανίου CI 77891 E171, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000 και κεκαθαρμένος τάλκης).


Εμφάνιση του Torvachol και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Torvachol 10 mg, 20 mg και 40 mg έχουν την ακόλουθη εμφάνιση.

Τοrvachol 10 mg: Λευκά ελλειψοειδή, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 4,9 x 9,1 mm και με χαραγμένο τον αριθμό «10» στη μία πλευρά και το γράμμα

«Α» στην άλλη.

Τοrvachol 20 mg: Λευκά ελλειψοειδή, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 6,2 x 11,5 mm και με χαραγμένο τον αριθμό «20» στη μία πλευρά και το γράμμα

«Α» στην άλλη.

Τοrvachol 40 mg: Λευκά ελλειψοειδή, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 7,8 x 14,5 mm και με χαραγμένο τον αριθμό «40» στη μία πλευρά και το γράμμα

«Α» στην άλλη.

Τα δισκία Torvachol 10 mg, 20 mg και 40 mg διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης (blisters) αλουμινίου / αλουμινίου που περιέχουν: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 και 100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, σε νοσοκομειακές συσκευασίες που περιέχουν 200 (10 x 20) ή και 500 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και φιάλες που περιέχουν 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Η φιάλη κατασκευάζεται από HDPE που περιέχει κυλινδρικό, πλαστικό περιέκτη με αφυγραντική ουσία (silica gel) και στρογγυλό, λευκό πώμα από LDPE.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παρασκευαστές Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας MEDOCHEMIE HELLAS A.E.

Παστέρ 6 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τ.Κ.: 115 21

Τηλ.: 210-6413160


image

Παρασκευαστής ACTAVIS HF, Reykjavikurvegur 76-78, Ισλανδία


Εναλλακτικός Παρασκευαστής

α) ACTAVIS Ltd, BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN, Μάλτα β) Medochemie Ltd (Factory AZ), Λεμεσός, Κύπρος


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις