Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

PULVO-47


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Pulvo 47 (10811 UC+2,23 mg)/g αερόλυμα για τοπική χρήση

Καταλάση από ήπαρ ίππου/θειική νεομυκίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


Εμφάνιση του Pulvo 47 και περιεχόμενα της συσκευασίας


Φιάλη αλουμινίου, με εποξυφαινολικό βερνίκι, που περιέχει 4 g σκόνης και 70 g προωθητικού αερίου. Φιάλη αλουμινίου, με εποξυφαινολικό βερνίκι, που περιέχει 8 g σκόνης και 140 g προωθητικού αερίου.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστές Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αγ. Δημητρίου 63,

174 56 Άλιμος

Τηλ.: 210 9891 777


Παρασκευαστές

S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Σχηματάρι Βοιωτίας ALAPIS Α.Β.Ε.Ε., Κρυονέρι Αττικής


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{ΜΜ/ΕΕΕΕ}>

<{μήνας ΕΕΕΕ}.>