Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

BRITNYA

ΤΙΜΈς

BRITNYA EY.DRO.SOL 0.3MG/ML BTx1 VIAL (LDPE) x 3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,30 €
Λιανεμποριο: 7,30 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


BRITNYA 0,1 mg/ml, οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Βιματοπρόστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το BRITNYA.


Συζητήστε με το γιατρό σας:


Εμφάνιση του BRITNYA και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το BRITNYA είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα, χωρίς ορατά σωματίδια σε λευκό, αδιαφανές φιαλίδιο για οφθαλμικές σταγόνες, από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που περιέχει 3 ml οφθαλμικού διαλύματος σφραγισμένο με λευκό αδιαφανές LDPE ρύγχος και λευκό HDPE/LDPE καπάκι με δακτύλιο ασφαλείας.


Διατίθενται τα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας: κουτιά που περιέχουν 1 ή 3 φιαλίδια των 3 ml διαλύματος.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:


ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: 210- 6664805

Fax: 210-6664804

E-Mail: info@pharmathen.com


Παρασκευαστής:


ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad 7200 Bulgaria


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά αυτό το φάρμακο, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό

αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις