Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

LEVOFLOXACIN/KABI

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Levofloxacin Kabi 5mg/ml διάλυμα για έγχυση. λεβοφλοξασίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.


Εμφάνιση του Levofloxacin Kabi και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Levofloxacin Kabi διατίθεται ως διάλυμα για έγχυση (για στάγδην χορήγηση). Το διάλυμα είναι διαυγές και κιτρινοπράσινο.

Διατίθεται σε:

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Fresenius Kabi Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 354

153 41 Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο: +30 210 6542909

Fax: +30 210 6548909

e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com


Τοπικός αντιπρόσωπος του ΚΑΚ στην Κύπρο Innopro Healthcare Ltd

Γιάννου Κρανιδιώτη 185, Λατσιά 2234, Λευκωσία

Κύπρος

Τηλ. +357 22483000

Παρασκευαστής Φιάλες

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Płynów Infuzyjnych 99-300 Kutno

Sienkiewicza 25 Πολωνία


και


Σάκοι freeflex®: Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80,

NO-1788 Halden

Νορβηγία


Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη της ΕΟΧ με τις παρακάτω εμπορικές ονομασίες:


Αυστρία Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslösung

Βέλγιο Levofloxacine Fresenius Kabi 5mg/ml oplossing voor infusie Βουλγαρία Левофлоксацин Каби5 mg/ml инфузионен разтвор Κύπρος Levofloxacin Kabi 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση

Γερμανία Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslösung

Ελλάδα Levofloxacin Kabi 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση Φιλανδία Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg/ml infuusioneste, liuos Ουγγαρία Levofloxacin Kabi 5 mg/ml oldatos infúzió

Ιρλανδία Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion

Ιταλία Levofloxacina Kabi

Μάλτα Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion

Ολλανδία Levofloxacine Fresenius Kabi 5mg/ml oplossing voor infusie

Πορτογαλία Levofloxacina Kabi

Ρουμανία Levofloxacin Kabi 5 mg/ml solutie perfuzabila Σλοβενία Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje Ισπανία Levofloxacino Kabi 5 mg/ml solución para perfusión. Ηνωμένο Βασίλειο Levofloxacin 5 mg/ml solution for infusion


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


………………………………………………………………………………………….

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες υγείας:


Χορήγηση


image

Δοσολογία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 50ml/min)


Δοσολογικό σχήμα

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Κάθαρση κρεατινίνης

πρώτη δόση: 250 mg

πρώτη δόση: 500 mg

πρώτη δόση: 500 mg

50 - 20 ml/min

μετά: 125 mg/24 h

μετά: 250 mg/24 h

μετά: 250 mg/12 h

19-10 ml/min

μετά: 125 mg/48 h

μετά: 125 mg/24 h

μετά: 125 mg/12 h

< 10 ml/min (συμπεριλαμβανομένης της αιμοκάθαρσης και CAPD) 1


μετά: 125 mg/48 h


μετά: 125 mg/24 h


μετά: 125 mg/24 h

1Επιπλέον δόσεις δεν είναι απαραίτητες μετά την αιμοκάθαρση ή συνεχή περιπατητική περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD).


Συμβατότητες

Ανάμιξη με άλλα διαλύματα για έγχυση:

Το Levofloxacin Kabi είναι συμβατό με τα παρακάτω διαλύματα για έγχυση:


Φύλαξη

Φυλάσσετε το φάρμακο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Μην ψύχετε ή καταψύχετε.

Το Levofloxacin Kabi πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως (εντός 3 ωρών) από το άνοιγμα της συσκευασίας για να προληφθεί οποιαδήποτε βακτηριακή επιμόλυνση.