Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Preterax

ΤΙΜΈς

PRETERAX F.C.TAB (10+2,5)MG/TAB BT x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,21 €
Λιανεμποριο: 9,93 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Preterax 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

perindopril arginine/indapamide


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Preterax 10 mg/ 2,5 mg περιέχει ένα δραστικό συστατικό (ινδαπαμίδη) που μπορεί να προκαλέσει θετικά αποτελέσματα στις δοκιμασίες ελέγχου anti-doping.


Παιδιά και έφηβοι

Το Preterax δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους.

Άλλα φάρμακα και Preterax 10mg/2,5mg

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση του Preterax 10 mg/2,5 mg μαζί με:


Εμφάνιση του Preterax 10 mg/2,5mgκαι περιεχόμενο της συσκευασίας


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Preterax 10 mg/2,5mg είναι λευκά, στρογγυλά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 8 mm και ακτίνα καμπυλότητας 11 mm. Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg perindopril arginine και 2,5 mg indapamide.

Τα δισκία διατίθενται σε περιέκτες των 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 ή 500 δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Φραγκοκλησιάς 7

151 25 Μαρούσι

Τηλ.: 210 9391000


Κύπρος

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Γαλλία


Παρασκευαστής:

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy - Γαλλία και

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ιρλανδία και

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa – Poland


Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:


Βέλγιο PRETERAX 10mg/2,5mg

Βουλγαρία NOLIPREL Bi-FORTE

Κύπρος COVERSYL PLUS ARGININE 10 mg/ 2,5 mg

Δημοκρατία της Τσεχίας Prestarium Neo Combi 10mg/2,5mg Εσθονία NOLITERAX 10mg/2.5mg

Φινλανδία COVERSYL COMP NOVUM 10mg/2.5mg

Γαλλία BIPRETERAX 10mg/2,5mg

Ελλάδα Preterax 10/2,5


Ιρλανδία COVERSYL ARGININE PLUS 10/2.5mg

Ιταλία NOLITERAX 10mg/2,5mg

Λετονία NOLITERAX 10mg/2.5mg

Λιθουανία NOLITERAX 10mg/2,5mg plėvele dengtos tabletės

Λουξεμβούργο PRETERAX 10mg/2,5mg

Μάλτα COVERSYL PLUS 10mg/2.5mg

Ολλανδία COVERSYL PLUS arg 10mg/2,5mg

Πολωνία NOLIPREL Bi-FORTE

Πορτογαλία PRETERAX 10mg/2,5mg

Ρουμανία NOLITERAX 10mg/2,5mg

Σλοβακία NOLIPREL Bi – FORTE A

Σλοβενία BIONOLIPREL 10mg/2,5mg filmsko obložene tablete

Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΟΦ για την Ελλάδα και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για την Κύπρο.