Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Famcilet

ΤΙΜΈς

FAMCILET F.C.TAB 125MG/TAB BTx10 (BLISTER1x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,26 €
Λιανεμποριο: 5,87 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FAMCILET F.C.TAB 250MG/TAB BTx21 (BLISTER3x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,58 €
Λιανεμποριο: 28,36 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FAMCILET F.C.TAB 500MG/TAB BTx21 (BLISTER3x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 28,55 €
Λιανεμποριο: 39,35 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Famcilet 125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Famcilet 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Famcilet 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία φαμκυκλοβίρη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


  1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Famcilet

    • Η δραστική ουσία είναι η φαμκυκλοβίρη

    • Τα άλλα συστατικά είναι Άμυλο προζελατινοποιημένο, Νάτριο λαουρυλοθειικό, Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (χαμηλής υγρασίας), Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, Κολλοειδές πυρίτιο άνυδρο, Στεατικό οξύ.

Σύνθεση της επικάλυψης (Οpadry OY – S 28924): HPMC/Υπρομελλόζη 5cP (E464), Τιτανίου διοξείδιο (E171), HPMC/Υπρομελλόζη 15cP (E464), Πολυαιθυλενογλυκόλη/PEG 4000, Πολυαιθυλενογλυκόλη/PEG 6000


Εμφάνιση του Famcilet και περιεχόμενο συσκευασίας


Δισκία 125 mg:

Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Κουτί με ένα blister από PVC/PE/PVDC και αλουμίνιο που περιέχει 10 δισκία.


Δισκία 250mg:

Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγή στη μια πλευρά. Κουτί που περιέχει 21 δισκία (3 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία).


Δισκία 500mg:

Λευκά, ωοειδή, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγή και στις δύο πλευρές. Κουτί που περιέχει 21 δισκία (3 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Alet Pharmaceuticals ABEE Λεωφόρος Αθηνών 31-33,

104 47,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 56 98 610

email: info@aletpharmaceuticals.gr


Παραγωγός

Specifar ABEE

28ης Οκτωβρίου 1, 123 51, Αγία Βαρβάρα, Αθήνα

Τηλ: 210 54 01 500


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορα στις