Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Actrapid

ΤΙΜΈς

ACTRAPID - 100 IU/ML INJ.SOL 100IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,74 €
Λιανεμποριο: 12,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML INJ.SOL 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,40 €
Λιανεμποριο: 25,36 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Actrapid 40 IU/ml (διεθνείς μονάδες/ml) ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο

ανθρώπινη ινσουλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Οργανισμού Φαρμάκων: .