Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Nityr

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Nityr δισκία των 10 mg

nitisinone


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Nityr και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία είναι λευκά έως μπεζ, στρογγυλά, επίπεδα και μπορεί να εμφανίζουν ανοιχτά κίτρινα έως καφέ στίγματα. Φέρουν το γράμμα «L» στη μία όψη και τον αριθμό «10» στην άλλη.

Τα δισκία είναι συσκευασμένα σε τετράγωνες, πλαστικές φιάλες με απαραβίαστο πώμα ασφαλείας για παιδιά. Κάθε φιάλη περιέχει 60 δισκία. Κάθε κουτί περιέχει 1 φιάλη.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

D02 R296, Ιρλανδία


Παρασκευαστής

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus Stamullen, Co. Meath,

K32 YD60, Ιρλανδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις