Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ALGOFREN

ΤΙΜΈς

ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,22 €
Λιανεμποριο: 1,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ALGOFREN SUPP 500MG/SUP BT X12(STRIP 2X6)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,72 €
Λιανεμποριο: 2,38 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ALGOFREN SYR 100MG/5ML FLx150 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,42 €
Λιανεμποριο: 4,72 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


A L G O F R E N

600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

100 mg/5ml σιρόπι

500 mgυπόθετα

600 mg αναβράζοντα κοκκία


Ιβουπροφαίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

  1. Τι είναι το ALGOFREN και ποια είναι η χρήση του

  2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το ALGOFREN

  3. Πώς να πάρετε το ALGOFREN

  4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  5. Πώς να φυλάσσετε το ALGOFREN

    image

  6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


1. Τι είναι το ΑLGOFREN και ποια είναι η χρήση του

Το δραστικό συστατικό του ALGOFREN είναι η ιβουπροφαίνη, η οποία ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Αυτά έχουν σημαντική αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική δράση.

Το ALGOFREN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στη χρόνια νεανική αρθρίτιδα, για τη συμπτωματική ανακούφιση ήπιας έως μέτριας εντάσεως άλγους, όπως ο πονοκέφαλος, η οδονταλγία και η δυσμηνόρροια, στον πυρετό, στην οξεία ουρική αρθρίτιδα και σε επώδυνα εξωαρθρικά μυοσκελετικά σύνδρομα.


2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το ALGOFREN


image

Μην πάρετε το ALGOFREN


κατά τη διάρκεια του 3ου τρίμηνου της εγκυμοσύνης


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το AlGOFREN.


Εάν έχετε λοίμωξη – ανατρέξτε στην ενότητα «Λοιμώξεις» παρακάτω.


Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη διάρκεια, η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.


Η ιβουπροφαίνη, όπως και τα άλλα ΜΣΑΦ, μπορεί να καλύψει τα συμπτώματα λοίμωξης (π.χ. πυρετό, πόνο κ.ά.).


Η μακροχρόνια χρήση αναλγητικών μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ο οποίος δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με υψηλότερες δόσεις του φαρμάκου.


Με την χρήση ΜΣΑΦ και την ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να αυξηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σωλήνα ή το κεντρικό νευρικό σύστημα.


Προσέξτε ιδιαίτερα με το ΑLGOFREN εάν


Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα σταματήστε τη χρήση του ALGOFREN και αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Βλ. επίσης παράγραφο 2.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585,

Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


5. Πώς να φυλάσσετε το ALGOFREN


image

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το ALGOFREN μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά τη λέξη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.


Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

image

Τι περιέχει το ALGOFREN

Η δραστική ουσία είναι η ιβουπροφαίνη.

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600 mg ιβουπροφαίνης.

Κάθε κουταλάκι του γλυκού σιρόπι (5,0 ml) περιέχει 100 mg ιβουπροφαίνης (παιδιά). Κάθε υπόθετο περιέχει 500 mg ιβουπροφαίνης.

Κάθε φακελίσκος με αναβράζοντα κοκκία περιέχει ιβουπροφαίνη 600 mg.


Τα άλλα συστατικά είναι:

Κόμμι ξανθάνης , νατριούχος καρμελλόζη, γλυκερόλη, σορβιτόλη 70%, βενζοϊκό νάτριο, άρωμα φράουλας, κιτρικό οξύ (άνυδρο), νατριούχος σακχαρίνη, πολυσορβικό 80, Ponceau 4R E124, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, κεκαθαρμένο ύδωρ.

  1. Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 10 φακελίσκους με αναβράζοντα κοκκία συσκευασμένους σε φύλλα αλουμινίου-πολυαιθυλενίου και χαρτί και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

  2. Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 20 φακελίσκους με αναβράζοντα κοκκία συσκευασμένους σε φύλλα αλουμινίου-πολυαιθυλενίου και χαρτί και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. δ.τ.

«INTERMED A.B.E.E.»

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά

Τηλ.: 210 6253905

Fax: 210 6253906


Παρασκευαστής: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

14º χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 1 145 64 Κηφισιά

Τηλ.: 210 8072512

Fax: 210 8078907


Το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις