Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Avomin

ΤΙΜΈς

AVOMIN F.C.TAB 1MG/TAB BTx2 BL x14 TABS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 13,00 €
Λιανεμποριο: 17,91 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Avomin 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία αναστροζόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Μην πάρετε το Avomin εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς. Εάν δεν είστε σίγουρη, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Avomin.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το Avomin


Εάν δεν είστε σίγουρη αν κάτι από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Avomin.


Εάν πάτε σε νοσοκομείο, ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι παίρνετε το Avomin.


Άλλα φάρμακα και Avomin

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρμακα που μπορείτε να αγοράσετε χωρίς ιατρική συνταγή και φάρμακα φυτικής προέλευσης. Αυτό ισχύει γιατί το Avomin μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα φάρμακα δρουν και ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν το Avomin.


Μην παίρνετε το Avomin εάν παίρνετε ήδη κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:

Πολυαιθυλενογλυκόλη 300, Τιτανίου διοξείδιο


Εμφάνιση του Avomin και περιεχόμενα της συσκευασίας

Λευκό, στρογγυλό, αμφίκυρτο, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Κουτί των 28, 30 ή 100 δισκίων συσκευασμένα σε κυψέλη PVC/αλουμινίου. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Genepharm S.A.

18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


09-2020


www.eof.gr).