Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

PACO-4
orphenadrine, combinations

ΤΙΜΈς

PACO-4 TAB (250+250+65+35)MG/TAB BT x 30 TABS( BLIST 3 x 10 TABS) (Σε blister PVC/PVDC-Alu)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,76 €
Λιανεμποριο: 10,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PACO-4 TAB (250+250+65+35)MG/TAB BTx 30 TABS(BLIST 2 x15 TABS) (Σε Blister PVC/PVDC-Alu)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,76 €
Λιανεμποριο: 10,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


PACO-4 (250+250+65+35) mg κόνις για πόσιμο διάλυμα

Παρακεταμόλη + Ακετυλοσαλικυλικό οξύ + Καφεΐνη + Κιτρική Ορφεναδρίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


 1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PACO-4 Μην χρησιμοποιήσετε το PACO-4:

  • σε περίπτωση αλλεργίας στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ, την παρακεταμόλη, την ορφεναδρίνη, την καφεΐνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Τα συμπτώματα μιας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν άσθμα, συριγμό ή λαχάνιασμα, δερματικό εξάνθημα ή κνίδωση, οίδημα του προσώπου ή της γλώσσας, μύτη που τρέχει. Αν δεν είστε σίγουρος/η ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

  • εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση σε άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πόνου, της φλεγμονής ή του πυρετού, όπως δικλοφαινάκη ή ιβουπροφαίνη.

  • εάν πάσχετε από γλαύκωμα, κατακράτηση ούρων (π.χ. σε υπερτροφία του προστάτη ή απόφραξη της ουροδόχου κύστης), μυασθένεια gravis, ηπατική ανεπάρκεια ή αποφρακτικές καταστάσεις του γαστρεντερικού (π.χ. στένωση πυλωρού, δωδεκαδακτύλου, στενωτικό έλκος στομάχου, μεγαοισοφάγο).

  • εάν έχετε στομαχικό ή εντερικό έλκος, ή εάν έχετε ιστορικό πεπτικών εξελκώσεων.

  • εάν έχετε παρατηρήσει αίμα στα κόπρανά σας ή μαύρα κόπρανα (συμπτώματα γαστρεντερικής αιμορραγίας ή διάτρησης).

  • εάν είστε αιμοφιλικός/-ή ή πάσχετε από άλλες διαταραχές του αίματος.

  • εάν έχετε σοβαρά προβλήματα με την καρδιά, το ήπαρ ή τα νεφρά.

  • εάν λαμβάνετε περισσότερα από 15 mg μεθοτρεξάτης εβδομαδιαίως (βλέπε «Άλλα φάρμακα και PACO-4»).

  • εάν είστε στους τελευταίους 3 μήνες της εγκυμοσύνης ή εάν θηλάζετε (βλέπε «Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα»).


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν:


  • πάσχετε από ταχυκαρδία, στεφανιαία νόσο, αίσθημα παλμών, ξηροστομία, αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, δυσκοιλιότητα, κνίδωση.

  • πάσχετε από μία κληρονομική κατάσταση που λέγεται έλλειψη του ενζύμου αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης που επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και μπορεί να προκαλέσει αναιμία, ίκτερο ή σπληνομεγαλία κατά την έκθεση σε συγκεκριμένες τροφές, φάρμακα, όπως συγκεκριμένα αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ), ή σε άλλες ασθένειες.

  • είχατε ποτέ γαστρεντερικά προβλήματα όπως έλκος στομάχου, αιμορραγία ή μαύρα κόπρανα. Επίσης, εάν είχατε δυσφορία στομάχου ή οπισθοστερνικό καύσο όταν λαμβάνατε παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στο παρελθόν.

  • πάσχετε από αιμορραγικές διαταραχές ή αφύσικη κολπική αιμορραγία διαφορετική από την εμμηνορροϊκή περίοδο (π.χ. ασυνήθιστα βαριά και παρατεταμένη εμμηνορροϊκή περίοδος).

  • είχατε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών επεμβάσεων ήσσονος σημασίας π.χ. οδοντιατρικές εξαγωγές) ή θα υποβληθείτε στις επόμενες 7 ημέρες. Εάν απευθυνθείτε σε γιατρό ή οδοντίατρο για κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε τους ότι παίρνετε PACO-4.

  • έχετε βρογχικό άσθμα, αλλεργικό συνάχι, ρινικούς πολύποδες, μία χρόνια αναπνευστική ασθένεια ή εμφανίζετε αλλεργικά συμπτώματα (π.χ. δερματικές αντιδράσεις, κνησμός, κνίδωση) σε άλλες ουσίες.

  • έχετε ουρική αρθρίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, υπερθυρεοειδισμό, αρρυθμίες, ανεξέλεγκτη υπέρταση, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

  • έχετε προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος (βλέπε «Το PACO-4 με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη»).

  • παίρνετε ήδη άλλα προϊόντα που περιέχουν ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή παρακεταμόλη ή άλλα φάρμακα, τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το PACO-4 και να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. (βλέπε «Άλλα φάρμακα και PACO-4»).

  • βρίσκεστε σε κίνδυνο αφυδάτωσης (π.χ. από εμέτους, διάρροια, ή πριν ή μετά από μείζονα χειρουργική επέμβαση).

  • είστε κάτω των 18 ετών.


   Άλλες προφυλάξεις

   Σε μακροχρόνια χρήση ορφεναδρίνης, περιοδικός αιματολογικός, νεφρικός και ηπατικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος.

   Το PACO-4 ενδέχεται να μειώσει τα συμπτώματα μιας λοίμωξης (π.χ. κεφαλαλγία, πυρετός), με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να καταστήσει δυσκολότερο τον εντοπισμό της. Εάν δεν αισθάνεστε καλά και χρειάζεται να επισκεφτείτε γιατρό, θυμηθείτε να του αναφέρετε ότι παίρνετε το PACO-4.

   Το PACO-4 ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Εάν σας έχει ζητηθεί να κάνετε εξετάσεις αίματος, ούρων ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, θυμηθείτε να αναφέρετε ότι παίρνετε το PACO-4.


   Παιδιά και έφηβοι

   Υπάρχει μία πιθανή συσχέτιση μεταξύ του ακετυλοσαλικυλικού οξέος και του συνδρόμου του Reye όταν χορηγείται σε παιδιά και έφηβους. Το σύνδρομο του Reye είναι μία σπάνια ασθένεια, που επηρεάζει τον εγκέφαλο και το ήπαρ και μπορεί να είναι θανατηφόρα. Το PACO-4 δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ή εφήβους κάτω των 18 ετών, εκτός αν αναφέρεται ρητά από τον γιατρό σας.


   Άλλα φάρμακα και PACO-4

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.


   Συγκεκριμένα, αναφέρετε στον γιατρό σας εάν λαμβάνετε κάποιο από τα ακόλουθα:

  • ατροπίνη

  • φαινοθειαζίνες

  • οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει παρακεταμόλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλο παυσίπονο ή αντιπυρετικό φάρμακο.

  • φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν τη θρόμβωση του αίματος (αντιθρομβωτικά) όπως τα από του στόματος αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη), ηπαρίνη, θρομβολυτικά (π.χ. στρεπτοκινάση) ή άλλα αντιαιμοπεταλιακά (π.χ. τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη, σιλοσταζόλη).

  • κορτικοστεροειδή (χρησιμοποιούνται για να παρέχουν ανακούφιση από φλεγμονή).

  • βαρβιτουρικά και βενζοδιαζεπίνες (για την αντιμετώπιση του άγχους και της αϋπνίας).

  • λίθιο, εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, φλουβοξαμίνη (για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης).

  • σουλφονυλουρίες και ινσουλίνη (για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη).

  • μεθοτρεξάτη (για την αντιμετώπιση κάποιων τύπων καρκίνου ή ψωρίασης).

  • κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων (π.χ. ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, χλωραμφαινικόλη, σιπροφλοξασίνη, ενοξασίνη ή πιπεμιδικό οξύ).

  • λεβοθυροξίνη (για την αντιμετώπιση του υποθυρεοειδισμού).

  • μετοκλοπραμίδη (για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμέτου).

  • φάρμακα για την επιληψία (π.χ. φαινυτοΐνη, βαλπροϊκό, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη).

  • φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση και την καρδιακή ανεπάρκεια.

  • διουρητικά (για την αύξηση της παραγωγής ούρων και τη μείωση της περίσσειας υγρών).

  • φάρμακα για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας (π.χ. προβενεσίδη, σουλφινοπυραζόνη).

  • από του στόματος αντισυλληπτικά.

  • ζιδοβουδίνη (για την αντιμετώπιση του HIV).

  • φάρμακα που προκαλούν αργή γαστρική κένωση, όπως η προπανθελίνη.

  • κλοζαπίνη (για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας).

  • συμπαθομιμητικά (για την αύξηση της χαμηλής αρτηριακής πίεσης ή για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης) (π.χ. φαινυλπροπανολαμίνη, ουσίες τύπου εφεδρίνης).

  • αντιισταμινικά (για την πρόληψη ή ανακούφιση αλλεργιών).

  • θεοφυλλίνη (για την αντιμετώπιση του άσθματος).

  • τερβιναφίνη (για την αντιμετώπιση μυκητιάσεων).

  • σιμετιδίνη (για την αντιμετώπιση του οπισθοστερνικού καύσου και του πεπτικού έλκους).

  • δισουλφιράμη (για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από την κατανάλωση οινοπνεύματος).

  • νικοτίνη (χρησιμοποιείται για τη διακοπή του καπνίσματος).

  • χολεστυραμίνη (για την αντιμετώπιση υψηλών επιπέδων χοληστερόλης).


   Επίσης, εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε εγχείρηση, ενημερώστε τον αναισθησιολόγο ότι παίρνετε PACO-4.


   Το PACO-4 με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη


   Οινόπνευμα

   Εάν καταναλώνετε 3 ή περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά κάθε μέρα, ρωτήστε τον γιατρό σας για το αν θα πρέπει να πάρετε αυτό το φάρμακο ή άλλα παυσίπονα/αντιπυρετικά. Η παρακεταμόλη και το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να προκαλέσουν ηπατική βλάβη και γαστρεντερική αιμορραγία.


   Καφεΐνη

   Η προτεινόμενη δόση γι’ αυτό το φάρμακο περιέχει περίπου τόση καφεΐνη όσο ένα φλιτζάνι καφέ. Περιορίστε τη λήψη φαρμάκων, φαγητών ή ποτών που περιέχουν καφεΐνη

   ενώ παίρνετε το φάρμακο αυτό, επειδή η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, ευερεθιστότητα, αϋπνία και περιστασιακά ταχυκαρδία.


   Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

   Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

   Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην παίρνετε αυτό το φάρμακο κατά τους τελευταίους 3 μήνες της εγκυμοσύνης, καθώς θα μπορούσε να βλάψει το αγέννητο παιδί ή να προκαλέσει προβλήματα στον τοκετό. Μην παίρνετε το PACO-4 εάν θηλάζετε, καθώς μπορεί να είναι βλαβερό για το βρέφος σας.

   Το PACO-4 ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων (ΜΣΑΦ) τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα των γυναικών. Αυτή η επίδραση είναι αναστρέψιμη με τη διακοπή του φαρμάκου.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

   Το PACO-4 μπορεί να προκαλέσει ζάλη. Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ζάλη ή υπνηλία, δεν θα πρέπει να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα. Ενημερώστε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.


 2. Πώς να πάρετε το PACO-4


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Ενήλικες

  Η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 φακελίσκοι 3 φορές την ημέρα (ανά 8ωρο).


  Ηλικιωμένοι

  Στους ηλικιωμένους ασθενείς η δόση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 φακελίσκους την ημέρα (δηλαδή το περιεχόμενο από ½-1 φακελίσκο 3 φορές την ημέρα).

  Εάν έχετε χαμηλό σωματικό βάρος, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού.


  Ασθενείς με προβλήματα στο ήπαρ και στα νεφρά

  Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχετε προβλήματα με το ήπαρ και τα νεφρά. Ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσει τα διαστήματα μεταξύ των δόσεων ή τη διάρκεια

  της θεραπείας. Μην χρησιμοποιείτε το PACO-4 αν υποφέρετε από σοβαρά προβλήματα με το ήπαρ και τα νεφρά.


  Το περιεχόμενο ενός φακελίσκου πρέπει να διαλύεται με ανάδευση σε ένα ποτήρι φυσικού νερού. Το διάλυμα μπορεί να παραμείνει ελαφρά θολό, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους

  To PACO-4 δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και έφηβους κάτω των 18 ετών (βλέπε

  «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).


  Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση PACO-4 από την κανονική


  Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, τον φαρμακοποιό σας ή πηγαίνετε στο κοντινότερο νοσοκομείο αμέσως μόλις διαπιστώσετε ότι μπορεί να έχετε πάρει υπερβολική δόση. Η επείγουσα ιατρική φροντίδα είναι κρίσιμη, λόγω του δυνητικού κινδύνου για μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη εξαιτίας της παρακεταμόλης. Μην περιμένετε την εμφάνιση συμπτωμάτων, καθώς η υπερβολική δόση μπορεί, αρχικά, να μην δημιουργήσει κάποια προφανή συμπτώματα.

  Εάν εμφανιστούν συμπτώματα υπερδοσολογίας, αυτά μπορεί να είναι:


  • Για την ορφεναδρίνη: διέγερση και παραλήρημα που οδηγεί σε κώμα. Σπασμοί, ταχυκαρδία, διαστολή της κόρης του οφθαλμού και κατακράτηση ούρων μπορεί να εμφανιστούν.

  • Για το ακετυλοσαλικυλικό οξύ: ζάλη, βόμβος στα αυτιά, κώφωση, εφίδρωση, υπεραναπνοή, πυρετός, ναυτία, έμετος, πονοκέφαλος, σύγχυση ή ανησυχία, κυκλοφορική καταπληξία ή αναπνευστική ανεπάρκεια.

  • Για την παρακεταμόλη: τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι ναυτία, έμετος, έλλειψη όρεξης, ωχρότητα, υπνηλία, εφίδρωση και αργότερα κοιλιακός πόνος/οξεία ηπατική βλάβη, της οποίας τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανισθούν για αρκετές ημέρες μετά τη λήψη.

  • Για την καφεΐνη: ανησυχία, νευρικότητα, αϋπνία, έξαψη, μυϊκοί σπασμοί, σύγχυση, σπασμοί, υπεργλυκαιμία, ταχυκαρδία ή καρδιακή αρρυθμία.

   Ακόμα και αν τα συμπτώματα αυτά δεν εμφανιστούν ή αν εξαφανιστούν, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.


   Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το PACO-4

   Λάβετε τη δόση μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε. Μην παίρνετε περισσότερα από 6 φακελίσκους σε περίοδο 24 ωρών.


   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 3. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Ορφεναδρίνη-Παρακεταμόλη

  • Ξηροστομία

  • Nαυτία

  • Θολή όραση

  • Ζάλη

  • Ανησυχία

  • Ταχυκαρδία

  • Αίσθημα παλμών

  • Αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης

  • Διαστολή της κόρης του οφθαλμού

  • Δυσκοιλιότητα

  • Κατακράτηση ούρων

  • Πονοκέφαλος

  • Αδυναμία

  • Εμετός

  • Αίσθημα βαριού κεφαλιού (καρηβαρία)

  • Κνίδωση και άλλες δερματοπάθειες

  • Παραισθησίες

  • Τρόμος

  • Συγκοπή

  • Απλαστική αναιμία

   Ακετυλοσαλικυλικό οξύ

  • : Οι γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν τη συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια: ναυτία, καύσος, επιγαστρική δυσφορία, έμετοι, απώλεια αίματος (χρόνια λήψη μπορεί να οδηγήσει σε σιδηροπενική αναιμία), επιπολής εξελκώσεις ή και γαστρικά έλκη (όχι όμως δωδεκαδακτυλικά), ενεργοποίηση παλιού γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους, μεγάλες αιμορραγίες (ενίοτε απειλητικές για τη ζωή).

  • Ηπατοτοξικότητα (σπάνια, ιδιαίτερα σε μακροχρόνια χορήγηση και συχνότερη σε παιδιά με νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε ενηλίκους με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ή ρευματοειδή αρθρίτιδα).

  • Βουητό στα αυτιά ή και μείωση της ακοής.

  • Δερματικά εξανθήματα, αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις ασθματικού τύπου (ενίοτε απειλητικές για τη ζωή - η συχνότητα είναι μεγαλύτερη σε άτομα με ιστορικό άσθματος, πυρετού εκ χόρτου ή με ρινικούς πολύποδες).


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.


  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

  Φαξ: + 30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 4. Πώς να φυλάσσετε το PACO-4


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

  Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην

  επισήμανση στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 5. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


  Τι περιέχει το PACO-4


Εμφάνιση του PACO-4 και περιεχόμενο της συσκευασίας

Λευκή έως υπόλευκη σκόνη σε φακελίσκους.

Η κόνις για πόσιμο διάλυμα συσκευάζεται σε φακελίσκους. Χάρτινο κουτί που περιέχει 10, 20 ή 30 φακελίσκους.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Nassington Ltd, Ιπποκράτους 3A, Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία, Κύπρος


Παρασκευαστής

HELP AEBE, Πεδινή Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45501, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις