Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Nucala
mepolizumab

ΤΙΜΈς

NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 933,82 €
Λιανεμποριο: 1.044,29 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 933,82 €
Λιανεμποριο: 1.044,29 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NUCALA PD.INJ.SOL 100MG BTx1 VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 936,29 €
Λιανεμποριο: 1.047,06 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Nucala 100 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα μεπολιζουμάμπη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σάς.


Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι αυτό ισχύει για εσάς.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.


Επιδεινούμενοάσθμα

Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν σχετιζόμενες με το άσθμα ανεπιθύμητες ενέργειες, ή το άσθμα τους επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Nucala.

Ενημερώστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας εάν το άσθμα σας εξακολουθεί να μην ελέγχεται ή εάν επιδεινωθεί μετά την έναρξη της θεραπείας με Nucala.


Αλλεργικέςαντιδράσειςκαιαντιδράσειςτηςθέσηςένεσης

Τα φάρμακα αυτού του τύπου (μονοκλωνικά αντισώματα) μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις όταν χορηγούνται με ένεση στον οργανισμό (βλέπε παράγραφο 4, «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες».

Αν ενδεχομένως είχατε μία παρόμοια αντίδραση σε οποιαδήποτε ένεση ή φάρμακο,

Ενημερώστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Nucala.

Παρασιτικέςλοιμώξεις

Το Nucala μπορεί να εξασθενίσει την ανθεκτικότητα σας σε λοιμώξεις που προκαλούνται από παράσιτα. Εάν ήδη έχετε λοίμωξη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν ξεκινήσετε θεραπεία με το Nucala. Αν ζείτε σε μία περιοχή όπου αυτές οι λοιμώξεις είναι συχνές ή αν ταξιδεύετε σε μία τέτοια περιοχή:

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι οτιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς.


Παιδιά


ΣοβαρόηωσινοφιλικόάσθμακαιEGPA


Το φάρμακο αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών για τη θεραπεία του σοβαρού ηωσινοφιλικού άσθματος ή της EGPA.


CRSwNPκαιHES


Αυτό το φάρμακο δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ή εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών για τη θεραπεία της CRSwNP ή του HES.


Άλλα φάρμακα και Nucala

Ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Άλλα φάρμακα για το άσθμα, τη CRSwNP, την EGPA ή το HES

Μην διακόψετε απότομα τη λήψη των υπαρχόντων φαρμάκων που παίρνετε για το άσθμα, τη CRSwNP, την EGPA ή το HES μόλις ξεκινήσετε το Nucala. Τα φάρμακα αυτά (ειδικά αυτά που ονομάζονται από του στόματος κορτικοστεροειδή) πρέπει να διακόπτονται σταδιακά, υπό την άμεση επίβλεψη του γιατρού σας και ανάλογα με την ανταπόκρισή σας στο Nucala.


Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.


Δεν είναι γνωστό εάν τα συστατικά του Nucala μπορούν να περάσουν στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Nucala.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του Nucala είναι απίθανο να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.


Το Nucala περιέχει νάτριο

Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση 100 mg, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Nucala


  Το Nucala χορηγείται από ένα γιατρό, νοσοκόμο ή επαγγελματία υγείας, ως ένεση κάτω από το δέρμα (υποδορίως).


  Σοβαρόηωσινοφιλικόάσθμα


  Ενήλικοι και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω

  Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες και εφήβους είναι 100 mg. Θα σας χορηγείται 1 ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  Παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών

  Η συνιστώμενη δόση είναι 40 mg. Θα σας χορηγείται 1 ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  CRSwNP


  Η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες είναι 100 mg. Θα σας χορηγείται 1 ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  EGPA


  Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω

  Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες και εφήβους είναι 300 mg. Θα σας χορηγούνται 3 ενέσεις κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  Παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών


  Παιδιά με σωματικό βάρος 40 kg και άνω:

  Η συνιστώμενη δόση είναι 200 mg. Θα σας χορηγούνται 2 ενέσεις κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  Παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 40 kg:

  Η συνιστώμενη δόση είναι 100 mg. Θα σας χορηγείται 1 ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες. Οι θέσεις των ενέσεων θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους.

  HES


  Ενήλικες

  Η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες είναι 300 mg. Θα σας χορηγούνται 3 ενέσεις κάθε τέσσερις εβδομάδες.


  Οι θέσεις των ενέσεων θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους.


  Εάν παραληφθεί μία δόση Nucala

  Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό για να προγραμματίσετε νέο ραντεβού.


  Διακοπή της θεραπείας με Nucala

  Μην σταματήσετε να λαμβάνετε τις ενέσεις Nucala εκτός και αν το συστήσει ο γιατρός σας. Η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της θεραπείας με Nucala μπορεί να προκαλέσει επανεμφάνιση των συμπτωμάτων και των κρίσεων.


  Εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ενώ λαμβάνετε ενέσεις με Nucala

  Επικοινωνήστε με το γιατρό σας.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από το Nucala είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες, αλλά περιστασιακά μπορεί να είναι σοβαρές.


  Αλλεργικές αντιδράσεις

  Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις που μοιάζουν με αλλεργικές. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να είναι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα). Συνήθως

  εμφανίζονται εντός μερικών λεπτών ή ωρών μετά την ένεση, αλλά μερικές φορές τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και αρκετές ημέρες αργότερα.

  Στα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • Συσφιγκτικό αίσθημα στο θώρακα, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή

  • λιποθυμία, ζάλη, τάση για λιποθυμία (λόγω μείωσης της αρτηριακής πίεσης)

  • οίδημα των βλεφάρων, του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή του στόματος

  • κνίδωση

  • εξάνθημα

   Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν πιστεύετε ότι εσείς (ή το παιδί σας) μπορεί να εμφανίζει αντίδραση.


   Αν ενδεχομένως εσείς ή το παιδί σας είχε μία παρόμοια αντίδραση σε οποιαδήποτε ένεση ή φάρμακο:

   Ενημερώστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Nucala.

   Στις λοιπές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται: Πολύ συχνές:

   Μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

  • κεφαλαλγία


   Συχνές:

   Μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

  • θωρακική λοίμωξη - στα συμπτώματα της οποίας μπορεί να περιλαμβάνονται βήχας και πυρετός (υψηλή θερμοκρασία)

  • ουρολοίμωξη (αίμα στα ούρα, επώδυνη και συχνή ούρηση, πυρετός, οσφυαλγία)

  • άλγος στην άνω κοιλιακή χώρα (στομαχικό άλγος ή δυσφορία στην άνω περιοχή του στόμαχου)

  • πυρετός (υψηλή θερμοκρασία)

  • έκζεμα (ερυθρές κηλίδες στο δέρμα με κνησμό)

  • αντίδραση της θέσης ένεσης (άλγος, ερυθρότητα, οίδημα, κνησμός και αίσθημα καύσου στο δέρμα πλησίον του σημείου στο οποίο χορηγήθηκε η ένεση)

  • οσφυαλγία

  • φαρυγγίτιδα (πονόλαιμος)

  • ρινική συμφόρηση (βουλωμένη μύτη)


   Σπάνιες:

   Μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

  • Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλαξία)


   Ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το νοσοκόμο σας εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   image

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω τουεθνικούσυστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Nucala


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  Να μην χρησιμοποιείτε το Nucala μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση και στο κουτί μετά την «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Μην καταψύχετε.

  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Nucala

  Η δραστική ουσία είναι η μεπολιζουμάμπη. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg μεπολιζουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, κάθε ml διαλύματος περιέχει 100 mg μεπολιζουμάμπης.


  Τα άλλα συστατικά είναι σακχαρόζη, νάτριο φωσφορικό μονόξινο επταϋδρικό και πολυσορβικό 80.


  Εμφάνιση του Nucala και περιεχόμενα της συσκευασίας


  Το Nucala είναι μία λυοφιλοποιημένη λευκή κόνις που παρέχεται σε ένα διαυγές, άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο με ελαστικό πώμα.


  Το Nucala διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει 1 φιαλίδιο ή σε πολυσυσκευασίες με 3 επιμέρους φιαλίδια.


  Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk

  Citywest Business Campus Dublin 24

  Ιρλανδία


  Παρασκευαστής

  GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A Strada Provinciale Asolana, Νο 90

  43056 San Polo di Torrile, Parma Ιταλία


  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

  Lietuva

  UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”


  Tel: +370 52 691 947

  lt@berlin-chemie.com


  България

  “Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД

  Teл.: +359 2 454 0950

  bcsofia@berlin-chemie.com

  Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

  Česká republika GlaxoSmithKline, s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

  Tel.: +36 23501301

  bc-hu@berlin-chemie.com


  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. Tel: +356 80065004


  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


  Eesti

  OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

  ee@berlin-chemie.com

  Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com


  España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com


  Hrvatska

  Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

  Tel: +385 1 4821 361

  office-croatia@berlin-chemie.com

  România

  GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. Tel: +40 800672524


  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.

  Tel: +386 (0)1 300 2160

  slovenia@berlin-chemie.com


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 544 30 730

  slovakia@berlin-chemie.com


  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 7741111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. Τηλ: +357 80070017

  Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com


  Latvija

  SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210

  lv@berlin-chemie.com

  United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com


  Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

  .

  Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


 5. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης και χειρισμός, ανασύσταση και χορήγηση


Το Nucala παρέχεται ως λυοφιλοποιημένη, λευκή κόνις σε φιαλίδιο μίας χρήσης και προορίζεται μόνο για υποδόρια ένεση. Η ανασύσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό άσηπτες συνθήκες.


Μετά την ανασύσταση, η συγκέντρωση μεπολιζουμάμπης στο Nucala θα είναι 100 mg/mL. Το ενέσιμο διάλυμα μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 30°C για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 8 ωρών. Τυχόν μη χρησιμοποιημένο συμπύκνωμα ή διάλυμα που παραμένει μετά από 8 ώρες πρέπει να απορρίπτεται.


Ιχνηλασιμότητα


Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια.


Οδηγίεςγιατηνανασύστασηκάθεφιαλιδίου


1. Η ανασύσταση του περιεχομένου του φιαλιδίου γίνεται με 1,2 mL αποστειρωμένου ενέσιμου ύδατος, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας μία σύριγγα των 2 έως 3 ml και μία βελόνα των 21 gauge. Η κατεύθυνση της ροής του αποστειρωμένου ύδατος πρέπει να είναι κάθετη στο κέντρο του λυοφιλοποιημένου προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της ανασύστασης αφήστε το φιαλίδιο να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου, αναδεύοντάς το απαλά για 10 δευτερόλεπτα με κυκλικές κινήσεις κάθε

15 δευτερόλεπτα, έως ότου διαλυθεί η κόνις.


Σημείωση: Το ανασυσταθέν διάλυμα δεν πρέπει να ανακινείται βίαια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αφρού ή ιζήματος του προϊόντος. Η ανασύσταση συνήθως ολοκληρώνεται εντός 5 λεπτών μετά την προσθήκη του αποστειρωμένου ύδατος, αλλά μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.


2. Εάν χρησιμοποιείται συσκευή μηχανικής ανασύστασης (περιδινητής) για την ανασύσταση του Nucala, η ανασύσταση μπορεί να επιτευχθεί με περιδίνηση σε 450 rpm για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η περιδίνηση σε 1000 rpm για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

 1. Μετά την ανασύσταση, το Nucala πρέπει να επιθεωρείται οπτικά ως προς την παρουσία σωματιδιακής ύλης και τη διαύγεια πριν από τη χρήση. Το διάλυμα θα πρέπει να είναι διαυγές έως ιριδίζον και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο ή ανοικτό καφέ, χωρίς την ύπαρξη ορατών σωματιδίων. Η παρουσία μικρών φυσαλίδων αέρα, ωστόσο, είναι αναμενόμενη και αποδεκτή. Εάν στο διάλυμα εξακολουθεί να υπάρχει σωματιδιακή ύλη ή εάν το διάλυμα έχει θολή ή γαλακτώδη όψη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

 2. Το ανασυσταθέν διάλυμα, εάν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, πρέπει να:

  • Προστατεύεται από το ηλιακό φώς

  • Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C, να μην καταψύχεται

  • Απορρίπτεται εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών από την ανασύσταση Οδηγίεςχορήγησηςδόσης100mg

 1. Για υποδόρια χορήγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση μία σύριγγα προπυλενίου του

  1 mL με βελόνα μίας χρήσης 21 gauge έως 27 gauge x 0,5 ίντσες (13 mm).

 2. Ακριβώς πριν από τη χορήγηση, αναρροφήστε 1 mL ανασυσταθέντος διαλύματος Nucala από ένα φιαλίδιο. Μην ανακινείτε το ανασυσταθέν διάλυμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς αυτό

  μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αφρού ή ιζήματος του προϊόντος.

 3. Χορηγήστε την ένεση του 1 mL (ισοδυναμεί με 100 mg μεπολιζουμάμπης) υποδορίως στο άνω μέρος του βραχίονα, στο μηρό ή στην κοιλιακή χώρα.

Εάναπαιτούνταιπερισσότερααπόέναφιαλίδιαγιατηχορήγησητηςσυνταγογραφημένηςδοσολογίας, επαναλάβετεταβήματα1έως3.Οιθέσειςτωνεπιμέρουςενέσεωνσυνιστάταινααπέχουντουλάχιστον5cm μεταξύτους.


Οδηγίεςχορήγησηςδόσης40mg


 1. Για υποδόρια χορήγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση μία σύριγγα προπυλενίου του

  1 mL με βελόνα μίας χρήσης 21 gauge έως 27 gauge x 0,5 ίντσες (13 mm).

 2. Ακριβώς πριν από τη χορήγηση, αναρροφήστε 0,4 mL ανασυσταθέντος διαλύματος Nucala. Μην ανακινείτε το ανασυσταθέν διάλυμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αφρού ή ιζήματος του προϊόντος. Απορρίψτε το υπόλοιπο διάλυμα.

 3. Χορηγήστε την ένεση του 0,4 mL (ισοδυναμεί με 40 mg μεπολιζουμάμπης) υποδορίως στο άνω μέρος του βραχίονα, στο μηρό ή στην κοιλιακή χώρα.


Απόρριψη


Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.