Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Plavelate

ΤΙΜΈς

PLAVELATE F.C.TAB 75MG/TAB BTx14 (BLIST1x14) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,01 €
Λιανεμποριο: 4,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Plavelate® 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

(κλοπιδογρέλη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος ή ούρων.

Eάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 1. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ PLAVELATE®


  Να το φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

  Να µη χρησιµοποιείτε το Plavelate® µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη.

  Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

  Να μη χρησιμοποιείτε το Plavelate® εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ορατό σημείο βλάβης.

  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. ΛΟIΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Τι περιέχει το Plavelate®

Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg κλοπιδογρέλης (ως clopidogrel besilate).

Τα άλλα συστατικά είναι: Πυρήνας:

Starch, Pregelatinised Cellulose, Microcrystalline Crospovidone

Silica, Colloidal Anhydrous Stearic Acid


Επικάλυψη δισκίου:

Opadry II Pink Powder 31K34111 Αποτελείται από: Lactose monohydrate

Hypromellose (E464) Titanium dioxide (E171) Triacetin (E1518)

Iron oxide red (E172)

Carnauba wax

Εμφάνιση του Plavelate® και περιεχόμενο της συσκευασίας


Τα δισκία Plavelate® είναι, ροζ, στρογγυλά, αµφίκυρτα, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, φέρουν χαραγµένο το <<75>> στη µία πλευρά και έχουν διάμετρο 8,3 mm περίπου.


Το Plavelate® είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100 δισκίων.


Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας WIN MEDICA Φαρμακευτική Ε.Π.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 41

115 28 Αθήνα

Τηλ: 210 74 88 858-860

Fax: 210 74 88 827


Παραγωγός Specifar ABEE, 28ης Οκτωβρίου 1,

123 51 Αγία Βαρβάρα, Αθήνα

Τηλ: 210 54 01 500

Ε-mail: info@specifar.gr

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 15.06.2010 Τρόπος διάθεσης

Με ιατρική συνταγή


6