Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Atrosterol

ΤΙΜΈς

ATROSTEROL F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,32 €
Λιανεμποριο: 7,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROSTEROL F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,81 €
Λιανεμποριο: 8,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROSTEROL F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 (4BLIST.x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,81 €
Λιανεμποριο: 8,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Atrosterol® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Atrosterol® 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Atrosterol® 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Atrosterol® 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Atorvastatin


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


Απευθυνθείτε στον γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας προτού πάρετε


Τα ακόλουθα είναι αιτίες που το Atrosterol μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εσάς:


Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει να κάνετε μία εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της θεραπεία σας με το Atrosterol για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς, π.χ. ραβδομυόλυση, αυξάνει όταν συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε παράγραφο 2 «Λήψη άλλων φαρμάκων»).


Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή μυική αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα


Όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά εάν έχετε διαβήτη ή αν υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσετε διαβήτη. Είναι πιθανό να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.


Άλλα φάρμακα και Atrosterol


Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν τη δράση του Atrosterol ή η δράση τους μπορεί να αλλάξει από το Atrosterol. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα λιγότερο αποτελεσματικά. Από την άλλη, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής πάθησης της φθοράς του

μυός, γνωστής ως ραβδομυόλυση, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 4:

- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV, π.χ. ριτοναβίρη, λοπιναβίρη, αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, δαρουναβίρη, συνδυασμός τιπραναβίρης/ριτοναβίρης, κλπ.

- Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, π.χ. τελαπρεβίρη

- Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδρασή τους με το Atrosterol περιλαμβάνουν την εζετιμίμπη (που μειώνει τη χοληστερόλη), τη βαρφαρίνη (που μειώνει το ενδεχόμενο δημιουργίας θρόμβων στο αίμα), τα από στόματος αντισυλληπτικά, τη stiripentol (ένα αντισπασμωδικό για την επιληψία), σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για στομαχικό καύσο και πεπτικά έλκη), φαιναζόνη (ένα αναλγητικό), κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας), τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία που περιέχουν αργίλλιο ή μαγνήσιο) και τη μποσεπρεβίρη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ηπατικής νόσου, όπως η ηπατίτιδα C)

- Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού: St John’s Wort


Παρακαλείσθε πάντα να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.


Λήψη του Atrosterol με τροφές και ποτά

Βλέπε παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Atrosterol. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα.


Χυμός γκρέιπφρουτ

Μην καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού γκρέιπφρουτ ανά ημέρα γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί να αλλάξουν τις επιδράσεις του Atrosterol.


Οινόπνευμα

Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο. Βλέπε παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα με το Atrosterol» για λεπτομέρειες.


Κύηση και θηλασμός

Μην πάρετε το Atrosterol αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος. Μην πάρετε το Atrosterol αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα αντισύλληψης.

Μην πάρετε το Atrosterol αν θηλάζετε.

Η ασφάλεια του Atrosterol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δεν έχει τεκμηριωθεί.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε

φάρμακο.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Κατά κανόνα, αυτό το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, μην οδηγείτε εάν αυτό το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές εάν αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς την ικανότητα χειρισμού τους.


Το Atrosterol περιέχει λακτόζη

Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.


 1. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ATROSTEROL


  Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία διατροφή χαμηλή σε χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Atrosterol.


  Η συνήθης αρχική δόση του Atrosterol είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή αν είναι απαραίτητο μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα προσαρμόζει τη δοσολογία ανά διαστήματα 4 εβδομάδων ή και περισσότερο. Η μέγιστη δόση του Atrosterol είναι 80 mg ημερησίως για ενήλικες και 20 mg ημερησίως για παιδιά.


  Τα δισκία Atrosterol πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό και μπορούν να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής. Ωστόσο, προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.


  Πάντοτε να παίρνετε το Atrosterol αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Η διάρκεια της θεραπείας με το Atrosterol καθορίζεται από το γιατρό σας.


  Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του Atrosterol είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Atrosterol από την κανονική

  Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία Atrosterol (περισσότερα από τη συνήθη ημερήσια δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Atrosterol

  Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη σας δόση στη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Atrosterol

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

 2. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Atrosterol μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Αν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε τη λήψη των δισκίων και ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο.


  Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

  • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου, της γλώσσας και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή.

  • Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφολίδωση και οίδημα του προσώπου, σχηματισμό φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα και πυρετό. Εξάνθημα δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των ποδιών, οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν φλύκταινες.

  • Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε αδιάθετοι ή έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη φυσιολογική λύση του μυ. Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί πάντα, ακόμα και αν διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.


   Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα.

   Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθεις αιμορραγίες ή μώλωπες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.


   Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με την ατορβαστατίνη:

   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)περιλαμβάνουν:

   • ρινική φλεγμονή, πόνο στο λαιμό, ρινική αιμορραγία

   • αλλεργικές αντιδράσεις

   • αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας), αύξηση της κινάσης της κρεατίνης του αίματος

   • κεφαλαλγία

   • ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμό, δυσπεψία, διάρροια

   • αρθραλγία, μυϊκό πόνο και οσφυαλγία

   • αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του ήπατός σας μπορεί να γίνουν μη φυσιολογικές

   • Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα) περιλαμβάνουν:

    ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου του αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας)

   • εφιάλτες, αϋπνία

   • ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, μειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος, μεταβολή στην αίσθηση της γεύσης, απώλεια μνήμης

   • όραση θαμπή

   • εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής

   • έμετο, ερυγές, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)

   • ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)

   • εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμό, κνίδωση, τριχόπτωση

   • αυχενικό άλγος, κόπωση μυός

   • κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των αστραγάλων (οίδημα), πυρετό

   • εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα


    Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα) περιλαμβάνουν::

   • οπτικές διαταραχές

   • μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες

   • χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)

   • βλάβη τένοντα


    Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα), περιλαμβάνουν:

   • αλλεργική αντίδραση – συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό συριγμό και θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στα βλέφαρα, πρόσωπο, χείλια, στόμα, γλώσσα ή λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση

   • απώλεια ακοής

   • γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες και γυναίκες) Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας: Διαρκής μυική αδυναμία


    Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες (φάρμακα του ίδιου τύπου):

   • δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία

   • κατάθλιψη

   • αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα και/ή λαχάνιασμα ή πυρετό

   • Διαβήτης. Αυτό είναι πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί όσο θα λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.


    Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

    Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος https://www.eof.gr.

    Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ATROSTEROL


  Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

  Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25ο C.

  Να μην χρησιμοποιείτε το Atrosterol μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο blister και στην εξωτερική συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Atrosterol

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).


Τα άλλα συστατικά του Atrosterol είναι: Cellulose microcrystalline, Calcium carbonate, Lactose monohydrate, Croscarmellose sodium, Hyprolose, Magnesium stearate, Polysorbate 80.

H επικάλυψη του Atrosterol περιέχει Simethicone emulsion, Opadry white YS-1-7040 (hypromellose, macrogol, titanium dioxide Ε171, talc purified).


Εμφάνιση του Atrosterol και περιεχόμενο της συσκευασίας

Λευκά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία που συσκευάζονται σε blister. Κάθε blister περιέχει 7 δισκία.

Συσκευασία των 14 ή 28 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες/συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. – Οδός Τατοΐου, 146 71, Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111-120

Παραγωγός

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Εργ. Β’, Παλλήνη Αττικής


Τρόπος διάθεσης: Χορηγείται με ιατρική συνταγή.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις