Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Fingolimod Accord
fingolimod

ΤΙΜΈς

FINGOLIMOD ACCORD CAPS 0.5MG/CAP BT 28x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTER (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 835,99 €
Λιανεμποριο: 939,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FINGOLIMOD ACCORD CAPS 0.5MG/CAP BTx28 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 835,99 €
Λιανεμποριο: 939,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Fingolimod Accord 0,5 mg σκληρά καψάκια

φινγκολιμόδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Περιεχόμενο του καψακίου: Προζελατινοποιημένο άμυλο, μαγνήσιο στεατικό.

Περίβλημα του καψακίου: ζελατίνη, τιτανίου διοξείδιο (E171), Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172). Μελάνι εκτύπωσης: κόμμεα λάκκας (E904), προπυλενογλυκόλη (E1520), Καλίου υδροξείδιο, μαύριο οξείδιο του σιδήρου (Ε172), Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (Ε172).


Εμφάνιση του Fingolimod Accord και περιεχόμενα της συσκευασίας

Ανοικτό κίτρινο αδιαφανές/λευκό αδιαφανές σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους «3» με τυπωμένη

την ένδειξη «FO 0.5 mg» στο κάλυμμα και δύο ακτινωτές λωρίδες στο σώμα του καψακίου με κίτρινο μελάνι που περιέχει λευκή έως υπόλευκη κόνι.


Κάθε καψάκιο έχει μήκος περίπου 15,8 mm.


Το Fingolimod Accord διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης PVC/PVDC/αλουμινίου που περιέχουν 7, 28 ή 98 σκληρά καψάκια.

Συσκευασίες διάτρητης κυψέλης μονάδας δόσης PVC/PVDC/αλουμινίου που περιέχουν 7 x 1, 28 x 1

ή 98 x 1 σκληρά καψάκια.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, 6a Planta,

08039 Barcelona,

Ισπανία


image

Παρασκευαστής

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

image

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona, Ισπανία


Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. ul.Lutomierska 50,

95-200, Pabianice,

Πολωνία


Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000, Μάλτα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}


Οργανισμού Φαρμάκων: