Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Tresiba
insulin degludec

ΤΙΜΈς

TRESIBA INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN - γυαλί (Flex Touch) x 3ML (Flex Touch) x 3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 49,57 €
Λιανεμποριο: 68,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Tresiba 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ινσουλίνη degludec


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Tresiba 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας (FlexTouch)


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σας συσκευή τύπου πένας FlexTouch. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες προσεκτικά, μπορεί να λάβετε πολύ λίγη ή πάρα πολλή ινσουλίνη, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση από τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

Αρχικά ελέγξτε τη συσκευή τύπου πένας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει Tresiba 100 μονάδες/ml, και στη συνέχεια δείτε τις πιο κάτω εικόνες για να εξοικειωθείτε με τα διάφορα τμήματα της συσκευής και της βελόνας.


Εάν πάσχετε από τύφλωση ή αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα όρασης και δεν μπορείτε να διαβάσετε τον μετρητή δόσεων στη συσκευή τύπου πένας, μη χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή τύπου πένας χωρίς βοήθεια. Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου με καλή όραση που έχει εκπαιδευθεί στη χρήση της συσκευής τύπου πένας FlexTouch.


Η συσκευή τύπου πένας είναι μια προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας επιλογής δόσης ινσουλίνης που περιέχει 300 μονάδες ινσουλίνης. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 80 μονάδες ανά δόση, σε βήματα της 1 μονάδας. Η συσκευή τύπου πένας είναι σχεδιασμένη για χρήση με βελόνες NovoTwist ή NovoFine μίας χρήσης με μήκος όχι μεγαλύτερο από 8 mm.


image Σημαντικές πληροφορίες

Δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις σημειώσεις γιατί είναι σημαντικές για την ορθή χρήση της συσκευής τύπου πένας.

image

Tresiba προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και βελόνα (παράδειγμα) (FlexTouch)


Καπάκι πένας

Εξωτερικό κάλυμμα βελόνας


Εσωτερικό κάλυμμα βελόνας


Βελόνα


Προστατευ τικό χαρτί


Κλίμακα ινσουλίνης Παράθυρο ινσουλίνης


Tresiba

FlexTouch

Ετικέτα πένας


Μετρητής δόσης Δείκτης δόσης


Επιλογέας δόσης Κουμπί δόσης


Κουμπί δόσης με λεία επιφάνεια

 1. Προετοιμάστε τη συσκευή τύπου πένας


  • Ελέγξτε το όνομα και την περιεκτικότητα στην ετικέτα της συσκευής τύπου πένας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει το Tresiba 100 μονάδες/ml. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε περισσότερους του ενός τύπους ινσουλίνης. Εάν πάρετε έναν λανθασμένο τύπο ινσουλίνης, το επίπεδο σακχάρου του αίματός σας μπορεί να γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό.


  • Τραβήξτε το καπάκι της συσκευής τύπου πένας.


   A


   image

  • Ελέγξτε ότι η ινσουλίνη στη συσκευή είναι διαυγής και άχρωμη.

   Κοιτάξτε στο παράθυρο ινσουλίνης. Εάν η ινσουλίνη είναι θολή, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας.


   B


   image

  • Πάρτε μια νέα βελόνα και σκίστε το προστατευτικό χαρτί.


   Γ


   image

  • Πιέστε τη βελόνα απευθείας επάνω στη συσκευή τύπου πένας. Στρέψτε την έως ότου εφαρμόσει καλά.


   Δ


   image

  • Βγάλτε το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας και κρατήστε το για αργότερα. Θα το χρειαστείτε μετά την ένεση για την ορθή αφαίρεση της βελόνας από τη συσκευή τύπου πένας.

   E


   image

  • Βγάλτε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας και πετάξτε το. Εάν προσπαθήσετε να το ξανατοποθετήσετε μπορεί να τρυπηθείτε με τη βελόνα.


   image

   Μία σταγόνα ινσουλίνης μπορεί να εμφανιστεί στο άκρο της βελόνας. Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά πρέπει να ελέγξετε και πάλι τη ροή της ινσουλίνης.


   ΣΤ


   image Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια βελόνα για κάθε ένεση.

   Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


   image Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βελόνα που είναι λυγισμένη ή που παρουσιάζει φθορά.


 2. Ελέγξτε τη ροή της ινσουλίνης


  • Ελέγχετε πάντα τη ροή της ινσουλίνης πριν ξεκινήσετε.

   Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε την πλήρη δόση ινσουλίνης.


   image

  • Στρέψτε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε 2 μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής δόσεων δείχνει 2.


   A


   Επιλογή 2

   μονάδων


  • Κρατήστε τη συσκευή τύπου πένας με τη βελόνα στραμμένη προς τα επάνω.

   Χτυπήστε ελαφρώς το επάνω μέρος της συσκευής λίγες φορές για να συγκεντρωθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα στο επάνω μέρος.

   B


   image

  • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δόσης έως ότου ο μετρητής δόσεων να επιστρέψει στο 0.

   Το 0 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τον δείκτη δόσης.

   Μία σταγόνα ινσουλίνης πρέπει να εμφανιστεί στο άκρο της βελόνας.


   Γ


   image

   Στο άκρο της βελόνας μπορεί να παραμείνει μια μικρή φυσαλίδα αέρα, αλλά δε θα ενεθεί.


   Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2A έως για έως και 6 φορές. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται σταγόνα, αλλάξτε τη βελόνα και επαναλάβετε τα βήματα 2A έως ακόμη μία φορά.


   Εάν δεν εμφανιστεί μια σταγόνα ινσουλίνης, απορρίψτε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε καινούρια.


   image Πάντοτε να βεβαιώνεστε πριν από την ένεση ότι στο άκρο της βελόνας εμφανίζεται μια σταγόνα. Αυτό διασφαλίζει τη ροή της ινσουλίνης.


   Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, δε θα ενέσετε καθόλου ινσουλίνη παρότι ο μετρητής δόσεων μπορεί να κινηθεί. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει μια φραγμένη ή φθαρμένη βελόνα.


   image Πάντα να ελέγχετε τη ροή πριν από την ένεση. Εάν δεν ελέγξετε τη ροή, μπορεί να λάβετε πολύ λίγη ινσουλίνη ή να μη λάβετε καθόλου ινσουλίνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο σακχάρου του αίματος.


 3. Επιλέξτε τη δόση σας


  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής δόσεων δείχνει 0 πριν ξεκινήσετε.

   Το 0 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τον δείκτη δόσης.


  • Στρέψτε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε τη δόση που χρειάζεστε, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού ή του νοσοκόμου σας.


   Εάν επιλέξετε λάθος δόση, μπορείτε να στρέψετε τον επιλογέα δόσης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω προς τη σωστή δόση.


   Η συσκευή τύπου πένας μπορεί να επιλέξει έως και 80 μονάδες.

   image

   A


   Παραδείγματα


   Επιλογή 5

   μονάδων


   Επιλογή 24

   μονάδων


   Ο επιλογέας δόσης αλλάζει τον αριθμό των μονάδων. Μόνο ο μετρητής και ο δείκτης δόσεων δείχνουν πόσες μονάδες επιλέγετε ανά δόση.


   Μπορείτε να επιλέξετε έως και 80 μονάδες ανά δόση. Όταν η συσκευή περιέχει λιγότερες από 80 μονάδες, ο μετρητής δόσεων σταματά στον αριθμό των υπολειπόμενων μονάδων.


   Ο επιλογέας δόσης κάνει διαφορετικά κλικ όταν στρέφεται προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή μετά τον αριθμό των μονάδων που απομένουν. Μη μετράτε τον αριθμό των κλικ που κάνει η συσκευή.


   image Χρησιμοποιείτε πάντα τον μετρητή και τον δείκτη δόσης για να δείτε πόσες μονάδες έχετε επιλέξει πριν κάνετε την ένεση.

   Μη μετράτε τα κλικ της συσκευής. Εάν επιλέξετε και ενέσετε λανθασμένη δόση, το επίπεδο

   σακχάρου του αίματός σας μπορεί να γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό.

   Μη χρησιμοποιείτε την κλίμακα ινσουλίνης, γιατί δείχνει μόνο περίπου την ποσότητα ινσουλίνης που απομένει στη συσκευή.


 4. Κάντε την ένεση της δόση σας


  • Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα σας όπως σας έχει δείξει ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.


  • Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τον μετρητή δόσεων.

   Μην αγγίζετε τον μετρητή δόσεων με τα δάχτυλά σας. Μπορεί να διακοπεί η ένεση.


  • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της δόσης έως ότου ο μετρητής δόσεων να επιστρέψει στο 0.

   Το 0 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τον δείκτη δόσης. Μπορεί να ακούσετε ή να αισθανθείτε ένα κλικ.


  • Κρατήστε τη βελόνα κάτω από το δέρμα σας για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε χορηγήσει ολόκληρη τη δόση.

   A


   6 δευτερόλεπτα


  • Τραβήξτε τη βελόνα και τη συσκευή ευθεία προς τα επάνω από το δέρμα σας.

   Εάν εμφανιστεί αίμα στο σημείο της ένεσης, πιέστε ελαφρά με ένα κομμάτι βαμβάκι. Μην τρίψετε την περιοχή.


   image

   B


   image

   Μπορεί να δείτε μια σταγόνα ινσουλίνης στο άκρο της βελόνας μετά την ένεση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη δόση σας.


   image Κοιτάτε πάντα τον μετρητή δόσεων για να ξέρετε πόσες μονάδες ενίετε.

   Ο μετρητής δόσεων θα δείχνει τον ακριβή αριθμό των μονάδων. Μη μετράτε τον αριθμό των κλικ που κάνει η συσκευή. Κρατήστε το κουμπί δόσης πιεσμένο μέχρι ο μετρητής δόσης να

   γυρίσει στο 0 μετά από την ένεση. Εάν ο μετρητής δόσης σταματήσει πριν γυρίσει στο 0, δεν

   έχει διανεμηθεί ολόκληρη η δόση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


 5. Μετά την ένεσή σας


  • Τοποθετήστε το άκρο της βελόνας στο εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας επάνω σε μια ευθεία επιφάνεια χωρίς να αγγίξετε τη βελόνα ή το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας.


   A


   image

  • Αφού καλυφθεί η βελόνα, πιέστε προσεκτικά το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας ώστε να

   εφαρμόσει πλήρως.


  • Ξεβιδώστε τη βελόνα και απορρίψτε την προσεκτικά.


   B


   image

  • Τοποθετείτε το καπάκι στη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να προστατεύεται η ινσουλίνη από το φως.


   Γ


   image

   Απορρίπτετε πάντα τη βελόνα μετά από κάθε ένεση σε έναν κατάλληλο περιέκτη αιχμηρών αντικειμένων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας. Σε περίπτωση απόφραξης της βελόνας, δε θα ενέσετε καθόλου ινσουλίνη.


   Όταν η συσκευή τύπου πένας αδειάσει, απορρίψτε την χωρίς τη βελόνα, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, του νοσοκόμου, του φαρμακοποιού σας ή των τοπικών αρχών. Μην τοποθετείτε τη χρησιμοποιημένη βελόνα σε κάδους οικιακών απορριμάτων.


   image Ποτέ μην προσπαθείτε να βάλετε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας ξανά στη βελόνα.

   Μπορεί να τρυπηθείτε με τη βελόνα.


   image Αφαιρείτε πάντα τη βελόνα από τη συσκευή μετά από κάθε ένεση και φυλάξτε την πένα χωρίς προσαρτημένη βελόνα.

   Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


 6. Πόση ποσότητα ινσουλίνης απομένει;


image