Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Losalet Plus
losartan and diuretics

ΤΙΜΈς

LOSALET PLUS F.C.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,07 €
Λιανεμποριο: 6,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LOSALET PLUS F.C.TAB (100+25)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,69 €
Λιανεμποριο: 7,84 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Losalet Plus 50 mg/12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Losalet Plus 100 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Καλιούχος λοσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Losalet Plus.


Πρέπει να ενημερώστε τον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να είστε) έγκυος.Το Losalet Plus δεν συνιστάται στα πρώϊμα στάδια της κύησης και δεν πρέπει να ληφθεί εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σ΄αυτό το στάδιο (βλέπε παράγραφο για την κύηση).Παιδιά και έφηβοι

Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Losalet Plus στα παιδιά. Γι΄ αυτό, το Losalet Plus δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά.

Άλλα φάρμακα και Losalet Plus

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα..


Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε συμπληρώματα καλίου, υποκατάστατα αλάτων που περιέχουν κάλιο, καλιοσυντηρητικά φάρμακα ή άλλα φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν το κάλιο του ορού (π.χ. φάρμακα που περιέχουν τριμεθοπρίμη), επειδή ο συνδυασμός με το Losalet Plus δεν συνιστάται.


Διουρητικά φάρμακα, όπως η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται στο Losalet Plus μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα.


Παρασκευάσματα που περιέχουν λίθιο δεν πρέπει να λαμβάνονται με το Losalet Plus χωρίς στενή παρακολούθηση από το γιατρό.


Ειδικές προληπτικές μετρήσεις (π.χ. εξετάσεις αίματος), μπορεί να είναι αναγκαίες, εάν λαμβάνετε άλλα διουρητικά (φάρμακα διούρησης),ορισμένα καθαρτικά, φάρμακα για την ουρική αρθρίτιδα, φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού ή για τον διαβήτη ( παράγοντες που λαμβάνονται από το στόμα ή ινσουλίνες).


Είναι επίσης σημαντικό για τον γιατρό σας να γνωρίζει, εάν λαμβάνετε:

- φάρμακα για τη θεραπεία λοιμώξεων, από μύκητες

Κάθε δισκίο Losalet Plus 50 mg/12,5 mg περιέχει 50 mg καλιούχου λοσαρτάνης και 12,5 mg υδροχλωροθειαζίδης.

Κάθε δισκίο Losalet Plus 100 mg/25 mg περιέχει 100 mg καλιούχου λοσαρτάνης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης.


- Τα άλλα συστατικά είναι:

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μονοϋδρική λακτόζη, προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, γλυκολικό νατριούχο άμυλο, στεατικό μαγνήσιο, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίουΕμφάνιση του Losalet Plus και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία Losalet Plus των 50 mg/12,5 mg είναι λευκά, επιμήκη, αμφίκυρτα δισκία, με διαστάσεις 13,7 × 6,7 χιλιοστά περίπου και φέρουν μια διαχωριστική γραμμή και στις δύο πλευρές.


Τα δισκία Losalet Plus των 100 mg/25 mg είναι λευκά, επιμήκη, αμφίκυρτα δισκία, με διαστάσεις 15,3 × 6,7 χιλιοστά περίπου και φέρουν μια διαχωριστική γραμμή και στις δύο πλευρές.


Μεγέθη συσκευασίας

Συσκευασίες blister των 10, 20, 28, ή 30 δισκίων Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δ.Τ. INNOVIS HEALTH A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44 Μαρούσι

Τ.Κ. 15125

Τηλέφωνο: 210.3388825


Παρασκευαστής Specifar ΑΒΕΕ 28ης Οκτωβρίου 1,

Αγ. Βαρβάρα, 123 51, Αθήνα – Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον