Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Levemir
insulin detemir

ΤΙΜΈς

LEVEMIR IN.SO.PF.P 100 U/ml FLEXPEN 5 PF.PEN X 3 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 44,05 €
Λιανεμποριο: 60,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LEVEMIR INJ.SOL 100 U/ml PENFILL 5 CART X 3 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 44,05 €
Λιανεμποριο: 60,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Levemir 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ινσουλίνη detemir


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


image

E


Χρησιμοποιείτε πάντα μία καινούρια βελόνα για κάθε ένεση. Πάντα να αφαιρείτε και να απορρίπτετε τη βελόνα μετά από κάθε ένεση και να φυλάσσετε το InnoLet σας χωρίς τη βελόνα προσαρμοσμένη. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


Λοιπές σημαντικές πληροφορίες


Οι φροντιστές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες – για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από τις βελόνες και διασταυρούμενης μόλυνσης.


Πετάξτε το χρησιμοποιημένο InnoLet σας με προσοχή, έχοντας αφαιρέσει τη βελόνα.


Να μη μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας ή τις βελόνες σας με άλλους ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση.


Να μη μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας σας με άλλους ανθρώπους. Το φάρμακό σας μπορεί να βλάψει την υγεία τους.


Φυλάσσετε πάντα το InnoLet και τις βελόνες σας σε θέση που δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν άλλοι, ιδιαιτέρως τα παιδιά.

Φροντίδα της συσκευής τύπου πένας σας


Το InnoLet σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ακρίβεια και ασφάλεια. Ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή. Εάν σας πέσει, υποστεί φθορά ή σπάσει, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ινσουλίνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανακριβή δοσολογία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.


Μπορείτε να καθαρίσετε το InnoLet σας σκουπίζοντάς το με βαμβάκι για ιατρική χρήση. Μην το βρέχετε, το πλένετε ή το λιπαίνετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στον μηχανισμό και μπορεί να προκαλέσει ανακριβή δοσολογία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.


Μην ξαναγεμίζετε το InnoLet σας.