Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Olazax
olanzapine

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Δισκία Olazax 5 mg Δισκία Olazax 7,5 mg Δισκία Olazax 10 mg Δισκία Olazax 15 mg Δισκία Olazax 20 mg Oλανζαπίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Olazax και περιεχόμενα της συσκευασίας

Olazax 5 mg:

κίτρινα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξά άκρα με τον αριθμό «B» στη μία πλευρά. Olazax 7,5 mg:

κίτρινα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξά άκρα με τον αριθμό «C» στη μία πλευρά. Olazax 10 mg:

κίτρινα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξά άκρα με την ένδειξη «OL» στη μία πλευρά και τον αριθμό

«D» στην άλλη πλευρά. Olazax 15 mg:

κίτρινα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξά άκρα με την ένδειξη «OL» στη μία πλευρά και τον αριθμό

«E» στην άλλη πλευρά. Olazax 20 mg:

κίτρινα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξά άκρα με την ένδειξη «OL» στη μία πλευρά και τον αριθμό

«F» στην άλλη πλευρά.


Τα δισκία Olazax των, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg διατίθενται σε συσκευασίες αλουμινίου κυψέλης των 28 & 56 δισκίων


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Δημοκρατία της Τσεχίας


Παρασκευαστής


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Δημοκρατία της Τσεχίας


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}


https://www.emea.europa.eu