Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Lakrimont
artificial tears and other indifferent preparations

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Lakrimont 2 mg/g ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΓΕΛΗ

Καρβομερή 980


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


Εμφάνιση του Lakrimont και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Lakrimont είναι μια στείρα, διαυγής και άχρωμη οφθαλμική γέλη σε ένα πολυστρωματικό πλαστικό σωληνάριο το οποίο περιέχει 10 γραμμάρια οφθαλμικής γέλης.

Διατίθεται σε συσκευασίες του 1 σωληναρίου ή των 3 σωληναρίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Laboratoires THEA 12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Γαλλία


Παρασκευαστής:

Excelvision

27 rue de la Lombardiere 07104 Annonay Cedex Γαλλία


Τοπικός Αντιπρόσωπος

THEA PHARMA HELLAS ΕΠΕ

Κερασιάς 32, Χαλάνδρι 15238 Ελλάδα


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Σουηδία: Lakrimont Νορβηγία: Lakrimont Δανία: Lakrimont Ελλάδα: Lakrimont


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 2019-xx-xx