Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Talcid
hydrotalcite

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Τalcid 500 mg/TAB μασώμενα δισκία Yδροταλκίτης


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


Εμφάνιση του Talcid και περιεχόμενα της συσκευασίας To Talcid διατίθεται σε κουτιά των 20, 50 ή 100 δισκίων. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20,

151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: 0030 210 6187500


Παρασκευαστής


Bayer Bitterfeld GmbH OT Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen Γερμανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις