Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Desloratadine ratiopharm

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Desloratadine ratiopharm 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

δεσλοραταδίνη Για ενήλικες


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

 1. Τι είναι το Desloratadine ratiopharm και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Desloratadine ratiopharm

 3. Πώς να πάρετε το Desloratadine ratiopharm

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Desloratadine ratiopharm

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Desloratadine ratiopharm και ποια είναι η χρήση του Τι είναι το Desloratadine ratiopharm

  Το Desloratadine ratiopharm περιέχει δεσλοραταδίνη η οποία είναι ένα αντιισταμινικό.


  Πώς δρα το Desloratadine ratiopharm

  Το Desloratadine ratiopharm είναι ένα αντιαλλεργικό φάρμακο το οποίο δεν σας προκαλεί υπνηλία. Βοηθάει στον έλεγχο της αλλεργικής σας αντίδρασης και των συμπτωμάτων της.


  Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το Desloratadine ratiopharm

  Το Desloratadine ratiopharm ανακουφίζει από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα (φλεγμονή των ρωθώνων προκαλούμενη από μία αλλεργία, για παράδειγμα τον «πυρετό εκ

  χόρτου» ή την αλλεργία σε ακάρεα σκόνης) σε ενήλικες . Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν

  φτάρνισμα, μύτη που τρέχει ή μύτη με κνησμό, ουρανίσκο με κνησμό και μάτια με κνησμό, που είναι κόκκινα ή υδαρά.


  To Desloratadine ratiopharm χρησιμοποιείται επίσης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση (μία πάθηση του δέρματος άγνωστης αιτιολογίας), η οποία διαγνώσθηκε αρχικά από τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κνησμό και εξανθήματα.


  Η ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων διαρκεί μια ολόκληρη ημέρα και σας βοηθάει στο να ανακτήσετε τις φυσιολογικές ημερήσιες δραστηριότητές σας και τον ύπνο.


  Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες. Εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή ή πρήξιμο στα χείλη, τη γλώσσα ή τον λαιμό, πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Desloratadine ratiopharm


  Μην πάρετε το Desloratadine ratiopharm

  • σε περίπτωση αλλεργίας στη δεσλοραταδίνη, στη λοραταδίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Desloratadine ratiopharm:

  • εάν εσείς έχετε πτωχή νεφρική λειτουργία ή βαριά ηπατοπάθεια.

  • εάν έχετε ιατρικό ή οικογενειακό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.


  Εάν πάσχετε από χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση, θα πρέπει να έχει διαγνωσθεί από τον γιατρό σας πριν πάρετε το Desloratadine ratiopharm.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους

  Μη δίνετε αυτό το φάρμακο σε εφήβους και παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.


  Άλλα φάρμακα και Desloratadine ratiopharm

  Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

  Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις του Desloratadine ratiopharm με άλλα φάρμακα.


  Το Desloratadine ratiopharm με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

  Το Desloratadine ratiopharm μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.

  Να είστε προσεκτικοί όταν λαμβάνετε το Desloratadine ratiopharm μαζί με οινόπνευμα.


  Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

  Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

  Η λήψη του Desloratadine ratiopharm δεν συνιστάται εάν είστε έγκυος.

  Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να διακόψετε τον θηλασμό του μωρού σας ή τη θεραπεία με το Desloratadine ratiopharm.

  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα των ανδρών/γυναικών.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

  Στη συνιστώμενη δόση, αυτό το φάρμακο δεν αναμένεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα. Παρ’ όλο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν νιώθουν υπνηλία, συνιστάται να μη συμμετέχετε σε δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική εγρήγορση, όπως η οδήγηση οχήματος ή ο χειρισμός μηχανημάτων, μέχρι να σιγουρευτείτε για την απόκρισή σας στο φαρμακευτικό προϊόν.


  Το Desloratadine ratiopharm περιέχει λακτόζη και νάτριο

  Αν ο γιατρός σας, σας έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν λάβετε το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.


  Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 3. Πώς να πάρετε το Desloratadine ratiopharm


  Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο μία φορά την ημέρα με νερό.


  Το δισκίο μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Καταπιείτε το δισκίο ολόκληρο.

  Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το είδος, τη διάρκεια και την πορεία της ασθένειάς σας. Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες. Εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή ή πρήξιμο στα χείλη, τη γλώσσα ή τον λαιμό, πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό αμέσως.


  Εάν τα συμπτώματα της αλλεργικής σας ρινίτιδας διαρκούσαν λιγότερο από 4 ημέρες ανά εβδομάδα ή λιγότερο από 4 εβδομάδες στο παρελθόν, χρησιμοποιήστε αυτό το φάρμακο μέχρι την υποχώρηση

  των συμπτωμάτων σας. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά αυτό το φάρμακο, όταν επιστρέψουν τα συμπτώματα.


  Εάν τα συμπτώματα της αλλεργίας σας διαρκούσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο παρελθόν (4 ημέρες ή περισσότερες ανά εβδομάδα για περισσότερο από 4 εβδομάδες), ενδέχεται να απαιτείται συνεχής θεραπεία κατά τη διάρκεια της περιόδου έκθεσης σε αλλεργιογόνα.


  Για τη χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση, ενδέχεται να απαιτηθεί θεραπεία για περισσότερες από 6 εβδομάδες, ανάλογα με τα συμπτώματά σας. Εάν τα συμπτώματα επιστρέψουν μετά τη διακοπή της θεραπείας, μπορείτε να πάρετε ξανά αυτό το φάρμακο.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Desloratadine ratiopharm από την κανονική

  Δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα με την κατά λάθος υπερδοσολογία. Παρόλα αυτά, εάν πάρετε περισσότερα δισκία Desloratadine ratiopharm από αυτά που πρέπει, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Desloratadine ratiopharm

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε τη δόση σας στο χρόνο που πρέπει, να την πάρετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μετά να επανέλθετε στο κανονικό δοσολογικό σας σχήμα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες, αλλά πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρμάκου και να ζητήσετε επείγουσα ιατρική συμβουλή αμέσως εάν τις παρατηρήσετε:

  • σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (δυσκολία στην αναπνοή, συριγμός, κνησμός, εξανθήματα και πρήξιμο)


   Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να εμφανιστούν:


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

  • κόπωση

  • ξηροστομία

  • πονοκέφαλος


   Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)

  • εξάνθημα

  • δυνατός ή ανώμαλος καρδιακός παλμός, γρήγορος καρδιακός παλμός

  • στομαχικός πόνος, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), έμετος, στομαχικές διαταραχές, διάρροια

  • ζάλη, υπνηλία, ανικανότητα ύπνου, επιληπτικές κρίσεις, ανησυχία με αυξημένη σωματική κίνηση

  • μυϊκός πόνος

  • ψευδαισθήσεις

  • ηπατική φλεγμονή, μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • ασυνήθιστη αδυναμία

  • κιτρίνισμα του δέρματος και/ή των ματιών

  • αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο, ακόμα και στην περίπτωση αντηλιάς, και στην υπεριώδη ακτινοβολία, όπως για παράδειγμα στην υπεριώδη ακτινοβολία συσκευής τεχνητού μαυρίσματος (solarium)

  • αργός καρδιακός παλμός, αλλαγές στον τρόπο που χτυπάει η καρδιά

  • μη φυσιολογική συμπεριφορά, επιθετικότητα

  • αύξηση βάρους, αυξημένη όρεξη

  • καταθλιπτική διάθεση

  • ξηροφθαλμία


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

  image

  χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού

  συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Desloratadine ratiopharm

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και

  την κυψέλη μετά τη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται

  εκεί.


  Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση των δισκίων.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Desloratadine ratiopharm

Πυρήνας δισκίου: πολοξαμερή 188, κιτρικό οξύ μονοϋδρικό, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, άμυλο αραβοσίτου, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, λακτόζη μονοϋδρική (βλ. παράγραφο 2 «Το Desloratadine ratiopharm περιέχει λακτόζη και νάτριο»), τάλκης. Επικάλυψη με λεπτό υμένιο:πολυβινυλαλκοόλη (μερικώς υδρολυθείσα), τιτανίου διοξείδιο (E171), πολυαιθυλενογλυκόλη/PEG 3350, τάλκης και λάκα αργιλίου ινδικοκαρμίνης (E132).


Εμφάνιση του Desloratadine ratiopharm και περιεχόμενα της συσκευασίας

Στρογγυλά, αμφίκυρτα, μπλε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Τα Desloratadine ratiopharm 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης PVC/PVdC/αλουμινίου των 7, 10, 14, 15, 20 και 30 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Γερμανία


Παρασκευαστής

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Γερμανία


ή


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ουγγαρία


ή


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία


ή


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravaská 29, c.p. 305

74770 Opava-Komárov Τσεχική Δημοκρατία


ή


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Πολωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.